Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Rektorát
Název oboru vzdělávání
Fyzikální obory
Speciální a interdisciplinární obory
Biologické obory
Filologické vědy
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Filozofie, teologie
Publicistika, knihovnictví a informatika
Ekonomie
Chemické obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Matematické obory
Informatické obory
Geologické obory
Zdravotnictví
Obory z oblasti psychologie
Obory z oblasti historie
Teorie a dějiny umění
Lékařské vědy
Ekologie a ochrana životního prostředí
Geografické obory
Sociální vědy
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Název oboru vzdělávání
Fyzikální obory
Umění a užité umění
Speciální a interdisciplinární obory
Obecná příprava
Biologické obory
Filologické vědy
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Filozofie, teologie
Publicistika, knihovnictví a informatika
Obecně odborná příprava
Ekonomie
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Chemické obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Farmaceutické vědy
Matematické obory
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Informatické obory
Textilní výroba a oděvnictví
Geologické obory
Zdravotnictví
Obory z oblasti psychologie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Doprava a spoje
Strojírenství a strojírenská výroba
Obory z oblasti historie
Teorie a dějiny umění
Lékařské vědy
Ekologie a ochrana životního prostředí
Zemědělství a lesnictví
Geografické obory
Architektura
Sociální vědy
Ekonomika a administrativa
Obchod
Podnikání v oborech, odvětví
Osobní a provozní služby
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Název fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Rektorát