Programy fakulty: CMF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Pedagogika B7501 Bakalářský Prezenční 180 3
Teologie M6141 Magisterský Prezenční 300 5
Teologie P6141 Doktorský Kombinovaná 40 4
Teologie P6141 Doktorský Prezenční 40 4
Sociální politika a sociální práce N6731 Navazující Prezenční 120 2
Teologia P6141 Doktorský Prezenční 40 4
Celoživotní vzdělávání v programu teologie WM900 Celoživotní Kombinovaná 6 5
Teologie B6141 Bakalářský Prezenční 180 3