Programy fakulty: FIF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Teorie a dějiny literatury P8106 Doktorský Kombinovaná 0 3
Teorie a dějiny hudebního umění P8102 Doktorský Kombinovaná 0 3
Humanitní studia P6107 Doktorský Kombinovaná 240 4
Ekonomika a management P6208 Doktorský Prezenční 240 4
Humanities P6107 Doktorský Kombinovaná 240 4
Psychology P7701 Doktorský Prezenční 0 3
Filozofie P6101 Doktorský Kombinovaná 0 3
Teorie a dějiny hudebního umění P8102 Doktorský Prezenční 0 3
Politologie N6701 Navazující Prezenční 120 2
Historical Sciences P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Pedagogika P7501 Doktorský Prezenční 0 3
Pedagogika P7501 Doktorský Kombinovaná 0 3
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Andragogika P7513 Doktorský Kombinovaná 0 4
Political Science P6701 Doktorský Kombinovaná 0 3
Teorie a dějiny výtvarných umění P8101 Doktorský Kombinovaná 0 3
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií P8104 Doktorský Kombinovaná 0 3
Politologie P6701 Doktorský Prezenční 0 3
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Psychologie P7701 Doktorský Prezenční 0 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Kombinovaná 240 4
Mediální a komunikační studia N7202 Navazující Prezenční 120 2
Psychologie N7701 Navazující Prezenční 120 2
Sociologie P6703 Doktorský Kombinovaná 0 3
Filologie P7310 Doktorský Kombinovaná 0 3
Filozofie P6101 Doktorský Prezenční 0 3
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií P8104 Doktorský Prezenční 0 3
Teorie a dějiny hudebního umění B8102 Bakalářský Prezenční 180 3
Mediální a komunikační studia P7202 Doktorský Kombinovaná 0 4
Philology B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Political Science N6701 Navazující Prezenční 120 2
Psychology P7701 Doktorský Kombinovaná 0 3
Humanitní studia P6107 Doktorský Prezenční 240 4
Filologie P7310 Doktorský Prezenční 0 3
Teorie a dějiny výtvarných umění P8101 Doktorský Prezenční 0 3
Mediální a komunikační studia B7202 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Teorie a dějiny výtvarných umění N8101 Navazující Prezenční 120 2
Humanities N6107 Navazující Prezenční 120 2
Humanities B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Political Science P6701 Doktorský Prezenční 0 3
Sociologie P6703 Doktorský Prezenční 0 3
Teorie a dějiny hudebního umění N8102 Navazující Prezenční 120 2
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií B8104 Bakalářský Prezenční 180 3
Archeologie B7109 Bakalářský Prezenční 180 3
Andragogy P7513 Doktorský Prezenční 0 4
Humanities P6107 Doktorský Prezenční 240 4
Andragogika P7513 Doktorský Prezenční 0 4
Archeologie N7109 Navazující Prezenční 120 2
Philosophy P6101 Doktorský Prezenční 0 3
Philologie N7310 Navazující Prezenční 120 2
Philology N7310 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Teorie a dějiny literatury P8106 Doktorský Prezenční 0 3
Psychologie M7701 Magisterský Prezenční 300 5
Filologie N7310 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Historical Sciences P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií N8104 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia N6107 Navazující Prezenční 120 2
Filozofie N6101 Navazující Prezenční 120 2
Filologie P7315 Doktorský Kombinovaná 0 4
Mediální a komunikační studia P7202 Doktorský Prezenční 0 4
Philologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Philosophy P6101 Doktorský Kombinovaná 0 3
Sociology P6703 Doktorský Prezenční 0 3
Politologie P6701 Doktorský Kombinovaná 0 3
Psychologie P7701 Doktorský Kombinovaná 0 3
Politologie B6701 Bakalářský Prezenční 180 3
Teorie a dějiny výtvarných umění B8101 Bakalářský Prezenční 180 3
Andragogy P7513 Doktorský Kombinovaná 0 4
Psychologie B7701 Bakalářský Prezenční 180 3
Filologie P7315 Doktorský Prezenční 240 4
Sociology P6703 Doktorský Kombinovaná 0 3