Programy fakulty: FTK

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Kinanthropology P7405 Doktorský Prezenční 240 4
Kinantropologie P7405 Doktorský Prezenční 240 4
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Prezenční 120 2
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví N5345 Navazující Prezenční 120 2