Programy fakulty: LEF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
General Medicine M5103 Magisterský Prezenční 360 6
Všeobecné lékařství M5103 Magisterský Prezenční 360 6
Medical Immunology P5178 Doktorský Prezenční 240 4
Dentistry M5111 Magisterský Prezenční 300 5
Zubní lékařství M5111 Magisterský Prezenční 300 5