Programy fakulty: PDF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Kombinovaná 120 2
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Magisterský program CŽV 9999M Celoživotní Kombinovaná 0 3
Technická a informační výchova W9210 Celoživotní Kombinovaná 120 2
Specializace v pedagogice N7507 Navazující Prezenční 120 2
Specializace v pedagogice N7507 Navazující Kombinovaná 120 2
Speciální pedagogika N7506 Navazující Kombinovaná 120 2
Specialization in Education B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Specialization in Education P7507 Doktorský Prezenční 0 3
Speciální pedagogika P7506 Doktorský Prezenční 0 4
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Prezenční 0 3
Specialization in Education P7507 Doktorský Prezenční 0 4
Pedagogika P7536 Doktorský Prezenční 0 4
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Prezenční 0 4
Speciální pedagogika M7506 Magisterský Kombinovaná 300 5
Speciální pedagogika M7506 Magisterský Prezenční 300 5
Bakalářský program CŽV 9999B Celoživotní Kombinovaná 180 2
Vychovatelství B7505 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Kombinovaná 300 5
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Prezenční 300 5
Speciální pedagogika W9204 Celoživotní Kombinovaná 180 3
Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy N7510 Navazující Prezenční 120 2
Special Education P7511 Doktorský Kombinovaná 240 4
Navazující program CŽV 9999N Celoživotní Prezenční 0 1
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Navazující program CŽV 9999N Celoživotní Kombinovaná 0 1
Magisterský program CŽV 9999M Celoživotní Prezenční 0 3
Education N7505 Navazující Prezenční 120 2
Upper Secondary School Teacher Training N7504 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Speciální pedagogika P7506 Doktorský Kombinovaná 0 4
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Kombinovaná 0 3
Speciální pedagogika N7506 Navazující Prezenční 120 2
Pedagogika B7501 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Zahraniční pobyty - příjezd 180 3
Vychovatelství N7505 Navazující Prezenční 120 2
Special Education B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Krátkodobé kurzy - tvůrčí činnosti W9606 Celoživotní Kombinovaná 120 2
Specialization in Education P7507 Doktorský Kombinovaná 0 4
Pedagogika N7501 Navazující Prezenční 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Special Education P7511 Doktorský Prezenční 240 4
Speciální pedagogika P7506 Doktorský Zahraniční pobyty - příjezd 0 4
Lower Secondary School Teacher Training N7503 Navazující Prezenční 120 2
Special Education N7506 Navazující Prezenční 120 2
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Kombinovaná 0 4
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Bakalářský program CŽV 9999B Celoživotní Prezenční 180 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Prezenční 180 3
Education P7538 Doktorský Prezenční 240 4