Programy fakulty: PFA

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Politologie N6701 Navazující Prezenční 120 2
Specialisation in Law N6804 Navazující Prezenční 120 2
Právo a právní věda M6805 Magisterský Prezenční 300 5
Právní specializace B6804 Bakalářský Prezenční 180 3