Programy fakulty: PRF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Biologie N1501 Navazující Prezenční 120 2
Specializace ve zdravotnictví N5345 Navazující Prezenční 120 2
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Prezenční 180 3
Geologie B1201 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná matematika N1103 Navazující Prezenční 120 2
Ekologie a ochrana prostředí N1601 Navazující Prezenční 120 2
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3
Biologie B1501 Bakalářský Prezenční 180 3
Geografie N1301 Navazující Prezenční 120 2
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2
Biochemie B1406 Bakalářský Prezenční 180 3
Biochemie N1406 Navazující Prezenční 120 2
Geography N1301 Navazující Prezenční 120 2
Fyzika B1701 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemie N1407 Navazující Prezenční 120 2
Geografie B1301 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná matematika B1103 Bakalářský Prezenční 180 3
Informatika B1801 Bakalářský Prezenční 180 3
Informatika N1801 Navazující Prezenční 120 2
Geologie N1201 Navazující Prezenční 120 2
Fyzika N1701 Navazující Prezenční 120 2
Chemie B1407 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3