Programy fakulty: RUP

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Univerzita 3. věku WU800 Celoživotní Kombinovaná 60 3
Další vzdělávání - jazykové kurzy WU505 Celoživotní Prezenční 4 1