Course: 20th-Century Painting and Sculpture in the Czech Lands 2

» List of faculties » FIF » DVU
Course title 20th-Century Painting and Sculpture in the Czech Lands 2
Course code DVU/D18K2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kavčáková Alena, doc. PaedDr. Dr.
Course content
1. Štursa´s school. 2. Abstract tending in Czech art of the first half of the 20th century. 3. František Kupka. 4. Reaction of art against war. 5. The artistic groups Sedm v říjnu, Skupina 42 and RA. 6. Czech art between 1945 - 1955. 7. Czech informel. 8. The new figuration. 9. Concretism in Czech art of the sixties. 10.Conceptual art of the sixties and seventies.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
Two-semester cycle of lectures provides a clear outline of the specific development of Czech painting, sculpture, spatial and conceptual art in the range 1900 - 1970th. Transformations of artistic creation are observed both in the context of the history of socio-political and cultural changes in the Czech lands and in the broader context of historical events in the 20th century, and they influenced events on the European and world stage art.
Basic knowledge of the development tendences in Czech painting, sculpture and conceptual art between 1939-1970.
Prerequisites
The finished second year of the bachelor degree of the History of Art and the winter semester of the third year (The finished the cycle of lectures DVU/D18K1).

Assessment methods and criteria
Mark, Written exam

Presence on the lectures.
Recommended literature
 • (1996). Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969 ? 1985 . Praha.
 • (1999). Umění zrychleného času. Česká scéna 1958-1968 . Praha.
 • Blažíčková-Horová, N. (1999). Julius Mařák a jeho žáci.. Praha.
 • Hlušička, J. ? Malina, J. ? Šebek ,J. (2002). Vincenc Makovský.. Brno.
 • Lahoda, V. (red.). Dějiny českého výtvarného umění IV/1-2. 1890-1938. Praha 1998..
 • Lamač, M. - Padrta, J. (1992). Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika.. Praha.
 • Lamač, M. Osma a Skupina výtvarných umělců. Praha 1988..
 • Larvová, H. - Filip, A. - Bregantová, P. (2000). František Bílek (1872-1941). . Praha.
 • Liška, P. ? Švestka, J. ? Vlaček, T. (ed.). (2006). Český kubismus 1909-1925. Malířství, sochařství, architektura, design.. Praha.
 • Mašín, J. (1981). Jan Štursa. Praha.
 • Morganová, P. Akční umění. Votobia, Olomouc 1999..
 • Nešlehová, M. (1993). Bohumil Kubišta.. Praha.
 • Nešlehová, M. Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu" v českém umění 50. a 60. let. Praha 1997..
 • Petrová, E. (ed.). (1998). Skupina 42.. Praha.
 • Pomajzlová, A. (2003). Josef Čapek. Nejskromější umění.. Praha.
 • Rousová, H. (ed.). (1994). Mezery v historii 1890-1938. Polemický duch Střední Evropy- Němci, Židé, Češi. Praha.
 • Šetlík, J.- Erben, V. (ed.). (1996). Otto Gutfreund . Praha.
 • Švácha, R. - Platovská, M. (2005). Dějiny českého výtvarného umění (V) 1939/1958. . Praha.
 • Švácha R. - Platovská, M. (2007). Dějiny českého výtvarného umění (VI/1, VI/2). 1958/2000.. Praha.
 • Wittlich, P. České sochařství ve XX. století. Praha 1978..
 • Wittlich, P. (2000). Sochařství české secese.. Praha.
 • Zemánek, J. (ed.). (1996). Zdeněk Pešánek 1896 - 1965.. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts The History of Art and the Theory of Art (2015) Theory and history of arts 3 Summer