Course: Methodology of Interpretation of Art

» List of faculties » FIF » DVU
Course title Methodology of Interpretation of Art
Course code DVU/SUSM8
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Daniel Ladislav, prof. PhDr. Ph.D.
 • Zapletalová Jana, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Ikonological interpretations 2. Hermeneutical interpretations 3. Psychological interpretations 4. Sociological interpretations 5. Structuralist interpretations 6. Gender interpretations

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Homework for Teaching - 13 hours per semester
 • Attendace - 26 hours per semester
Learning outcomes
The seminar and the lecture bring some illustrative specific examples of the interpretation of a painting from the point of view of psychology, sociology, structuralism, semiotics, iconology, hermeneutics and gender studies.
The knowledge of some examples of the interpretation of a painting from the point of view of psychology, sociology, structuralism, semiotics, iconology, hermeneutics and gender studies.
Prerequisites
Interest in the methodology of the history of art.

Assessment methods and criteria
unspecified
The active presence at seminars. The knowledge of presented and studied problematics.
Recommended literature
 • Baxandall, M. (1985). Patterns of Intention. On the Historical Exploration of Pictures.. New Haven - London.
 • Ernst Hans Gombrich. (1985). Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování.. Praha.
 • Erwin Panofsky. (1981). Význam ve výtvarném umění.. Praha.
 • Hans Belting. (2000). Konec dějin umění. Praha.
 • Itten, J. (2003). Kunst der Farbe. Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst. Studienausgabe.. Ravensburg.
 • Ladislav Daniel. (2008). Umění vidět umění. Úvod do interpretace obrazu. Olomouc.
 • Ladislav Kesner (ed.). (1997). Vizuální teorie: současné anglo ? americké myšlení o výtvarných dílech. Jihočany.
 • Worringer, W. (2001). Abstrakce a vcítění. Příspěvek k psychologii stylu.. Praha.
 • Zvěřina, J. (1971). Výtvarné dílo jako znak. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts The History of Art and the Theory of Art (2015) Theory and history of arts - Winter