Course: Sculpture of the Luxembourg Age 1

» List of faculties » FIF » DVU
Course title Sculpture of the Luxembourg Age 1
Course code DVU/VKDU1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hlobil Ivo, prof. PhDr. CSc.
Course content
Lecture cycle 1. House at the Stone Bell, Old Town Square in Prague 2. Master of the Michle Madonna 3. The birth of panel painting and the Vyšší Brod Altarpiece 4. Crown of Saint Wenceslas 5. Karlstein Castle, St Catherine Oratory, Holy Cross Chapel, Church of Our Lady 6. St Vitus´ Cathedral (I), architecture 7. St Vitus´ Cathedral (II), sculpture, mosaic, painting 8. Charles Bridge ? the Church of Our Lady before Týn 9. St Vitus´ Cathedral (III), southern tower 10. Master of Třeboň Altarpiece 11. Beatiful Style (I), Piet? 12. Beatiful Style (II), Madonnas 13. Iconoclasm and the art of Hussite period 14. Altarpiece of Rajhrad ? the Mount of Olives from Olomouc

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Demonstration
Learning outcomes

In total 14 selected chapters provides detailed information including also European context of the art of region of former Lands of Bohemian Crown.
Prerequisites
Completion of 1st year bachelor's degree.

Assessment methods and criteria
Dialog

Attendance at lectures.
Recommended literature
  • Andrzej Niedzielenko ? Vít Vlnas, ed.. (2006). Slezsko ? Perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha.
  • Anežka Merhautová, ed. (1994). Katedrála sv. Víta v Praze. Praha.
  • Anton Legner (Hg.). (1978). Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln, Bd. 1 - 3. Köln.
  • David Majer, ed. (2011). Král, který létal. Moravsko - slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostravské muzeum. Ostrava.
  • Jan Royt. (2013). Mistr Třeboňského oltáře. Praha.
  • Jiří Kuthan ? Jan Royt. (2011). Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha.
  • Katedrála sv. Víta v Praze. (2006). Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310?1437. Praha.
  • Klára Benešovská, ed.. (2010). Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ? 1310. Praha.
  • Rudolf Chadraba, ed.. (1984). Dějiny českého výtvarného umění I/1. Od počátku do konce středověku. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts The History of Art and the Theory of Art (2015) Theory and history of arts 3 -