Pracoviště fakulty: FIF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
ASH Katedra asijských studií - čínština
ASI Katedra asijských studií - indonéština
ASJ Katedra asijských studií - japonština
ASK Katedra asijských studií - korejština
DSPF Doktorské studijní programy FF
DVU Katedra dějin umění
JUD Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
KAA Katedra anglistiky a amerikanistiky
KAE Katedra aplikované ekonomie
KAL Centrum jazykového vzdělávání
KBH Katedra bohemistiky
KDU Katedra divadelních a filmových studií
KDV Katedra asijských studií
KFI Katedra filozofie
KGN Katedra germanistiky
KHI Katedra historie
KKF Katedra klasické filologie
KMU Katedra muzikologie
KOL Katedra obecné lingvistiky
KPE Katedra politologie
KRF Katedra romanistiky - francouzština
KRI Katedra romanistiky - italština
KRP Katedra romanistiky - portugalština
KRS Katedra romanistiky - španělština
KSA Katedra sociologie a andragogiky
KSO Katedra slavistiky - sekce polonistiky
KSR Katedra slavistiky - sekce rusistiky
KSU Katedra slavistiky - sekce ukrajinistiky
KZU Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
NIZ Katedra nederlandistiky
PCH Katedra psychologie