Pracoviště fakulty: FTK

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
DSPT Doktorské studijní programy FTK
IZS Institut zdravého životního stylu
KAS Katedra sportu
KAT Katedra aplikovaných pohybových aktivit
KFA Katedra fyzioterapie
KPK Katedra přírodních věd v kinantropologii
KRL Katedra rekreologie
KSK Katedra společenských věd v kinantropologii