Pracoviště fakulty: FZV

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
DSPZ Doktorské studijní programy FZV
FYT Ústav fyzioterapie
HUM Ústav společenských a humanitních věd
MNG Ústav zdravotnického managementu
OPD Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
OSE Ústav ošetřovatelství
POA Ústav porodní asistence
RAM Ústav radiologických metod