Předměty pracoviště: FAR

» Seznam fakult » LEF
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FAR/IPA01 Obecná farmakologie Zimní Čeština 1  
FAR/IPB02 Farmakologie v porodní asistenci Letní Čeština 1  
FAR/IPK01 Obecná farmakologie Zimní Čeština 1  
FAR/IPK02 Farmakologie v porodní asistenci Letní Čeština 1  
FAR/KA012 Klinická farmakologie Zimní Čeština 0  
FAR/KB012 Klinická farmakologie Letní Čeština 3  
FAR/PB011 Klinická farmakologie Letní Čeština 2  
FAR/PKB11 Klinická farmakologie Letní Čeština 2  
FAR/RA012 Základy farmakologie Zimní Čeština 1  
FAR/RDB01 Farmakologie Letní Čeština 1  
FAR/RKB01 Farmakologie Letní Čeština 2  
FAR/SEA11 Klinická farmakologie Zimní Čeština 0  
FAR/SEB11 Klinická farmakologie Letní Čeština 2  
FAR/VAA12 Farmakologie 2 Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VAB11 Farmakologie 1 Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VAB21 Klinická farmakologie Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VC041 Aktuální problémy farmakoterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VCA13 Farmakologie 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VCA21 Klinická farmakologie Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VCB11 Farmakologie 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VCB21 Klinická farmakologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/VCB31 Metabolismus léčiv Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZAA11 Farmakologie Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZAA21 Klinická farmakologie Zimní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZAB11 Farmakologie Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZF Základy farmakologie Letní Čeština 1  
FAR/ZUA11 Farmakologie Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZUA21 Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FAR/ZUB12 Farmakologie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům