Předměty pracoviště: HEO

» Seznam fakult » LEF
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
HEO/VC021 Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
HEO/VC051 Aktuální problémy v hemostáze Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
HEO/VC061 Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
HEO/VC071 Jak číst krevní obraz v klinické praxi? Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
HEO/VC072 Jak hodnotit výsledky krevního srážení v klinické praxi? Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
HEO/VCB73 Chcete v budoucnu publikovat výsledky vlastní vědecké práce? Poradíme vám, jak začít a jakých chyb se vyvarovat. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům