Pracoviště fakulty: LEF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
BIO Ústav biologie
CJA Centrum pro výuku cizích jazyků
DET Dětská klinika
DSPL Doktorské studijní programy LF
FAR Ústav farmakologie
FYZ Ústav fyziologie
HEO Hemato-onkologická klinika
HIE Ústav histologie a embryologie
CH0 Chirurgické kliniky I., II.
CH1 I. chirurgická klinika
CH2 II. chirurgická klinika - cévně-transplantační
INF Centrum pro výuku infekčních nemocí
IN0 Interní kliniky I., II., III.
IN1 I. interní klinika - kardiologická
IN2 II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
IN3 III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
KAR Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
KCH Kardiochirurgická klinika
KIM Ústav imunologie
KOZ Klinika chorob kožních a pohlavních
LBF Ústav lékařské biofyziky
LGE Ústav lékařské genetiky
LCH Ústav lékařské chemie a biochemie
MIK Ústav mikrobiologie
MTM Ústav molekulární a translační medicíny
NAN Ústav normální anatomie
NEU Neurologická klinika
NCH Neurochirurgická klinika
NUM Klinika nukleární medicíny
OCC Oční klinika
ONK Onkologická klinika
ORL Otolaryngologická klinika
ORT Ortopedická klinika
PAT Ústav klinické a molekulární patologie
PFY Ústav patologické fyziologie
PGY Porodnicko-gynekologická klinika
PLE Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností
PLI Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
PRL Klinika pracovního lékařství
PSY Klinika psychiatrie
PVL Ústav preventivního lékařství
RAD Radiologická klinika
SLP Ústav soudního lékařství a medicínského práva
SOL Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
ST1 Klinika zubního lékařství
TVL Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
UCH Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
URG Centrum pro výuku urgentní medicíny
URO Urologická klinika