Pracoviště fakulty: PDF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
CCV Centrum celoživotního vzdělávání
CJP Centrum jazykové přípravy
KAJ Katedra anglického jazyka
KAZ Katedra antropologie a zdravovědy
KČJ Katedra českého jazyka a literatury
KHV Katedra hudební výchovy
KMT Katedra matematiky (PDF)
KNJ Katedra německého jazyka
KPG Ústav pedagogiky a sociálních studií
KPŘ Katedra biologie
KPS Katedra psychologie a patopsychologie (PDF)
KPV Katedra primární pedagogiky
KSP Ústav speciálněpedagogických studií
KTE Katedra technické a informační výchovy
KVS Katedra společenských věd
KVV Katedra výtvarné výchovy
UCJ Ústav cizích jazyků
USS Ústav speciálněpedagogických studií