Předměty pracoviště: OPT

» Seznam fakult » PRF
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
OPT/A Anatomie Letní Čeština 1  
OPT/AB Aberace oka v optometrické praxi Letní Čeština 2  
OPT/ABO Aberace oka v optometrické praxi Letní Čeština 4  
OPT/AE Analogová elektronika Letní Čeština 3  
OPT/AF Astrofyzika Letní Čeština 6  
OPT/AKS Akviziční systémy Letní Čeština 4  
OPT/ANIZ Optika anizotropních prostředí Letní Čeština 3  
OPT/AO Astrooptika Letní Čeština 3  
OPT/AOM Aplikovaná optická měření Letní Čeština 4  
OPT/APLA Aplikace laserů Letní Čeština 4  
OPT/APLE Aplikovaná teoretická a praktická elektronika Zimní Čeština 4  
OPT/AR Analýza rohovky Letní Čeština 4  
OPT/ARO Analýza rohovky Letní Čeština 3  
OPT/AST Astronomie Letní Čeština 4  
OPT/ATO Atomová optika Letní Čeština 5  
OPT/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 8  
OPT/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 5  
OPT/BPS Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 2  
OPT/BT1 Brýlová technologie 1 Letní Čeština 4  
OPT/BT2 Brýlová technologie 2 Zimní Čeština 4  
OPT/BV Binokulární vidění Letní Čeština 2  
OPT/CAD CAD v optice a jemné mechanice Letní Čeština 3  
OPT/DDO Digitální difraktivní optika Zimní Čeština 4  
OPT/DDP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 10  
OPT/DDP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 14  
OPT/DDP3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 14  
OPT/DEL Digitální elektronika Zimní Čeština 4  
OPT/DF Digitální fotografie Letní Čeština 3  
OPT/DGO Diagnostika v optometrii Letní Čeština 3  
OPT/DGPS Dálkoměry a navigační systémy Zimní Čeština 2  
OPT/DH Digitální holografie Zimní Čeština 3  
OPT/DKO Datová komunikace Letní Čeština 3  
OPT/DO Diagnostika v optometrii Letní Čeština 5  
OPT/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 5  
OPT/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 10  
OPT/DP3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 10  
OPT/DPM Difraktivní prvky a mikrooptika Zimní Čeština 3  
OPT/DPS Diplomový seminář Zimní Čeština 3  
OPT/DPX1 Diplomová praxe 1 Zimní Čeština 8  
OPT/DPX2 Diplomová praxe 2 Letní Čeština 8  
OPT/DS1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 1  
OPT/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 1  
OPT/E2 Odborná exkurze Letní Čeština 5  
OPT/E3 Odborná exkurze Letní Čeština 5  
OPT/EFO Experimentální fotonika Zimní Čeština 6  
OPT/EFOX Experimentální fotonika Zimní Čeština 5  
OPT/ELMN Teorie elektromagnetického pole Zimní Čeština 7  
OPT/ELT Elektronika II Zimní Čeština 4  
OPT/EM Elektronická měření Letní Čeština 3  
OPT/EMO Elektromagnetická optika Zimní Čeština 4  
OPT/ENO Energetická optika Letní Čeština 4  
OPT/EOPTO Experimentální optoelektronika Letní Čeština 3  
OPT/EPX1 Edukační praxe 1 Zimní Čeština 8  
OPT/EPX2 Edukační praxe 2 Letní Čeština 8  
OPT/ET Elektronika Letní Čeština 4  
OPT/EX Odborná exkurze Letní Čeština 4  
OPT/EZS Ekonomika a legislativa zdravotnických služeb Letní Čeština 1  
OPT/FK Úvod do fyziky kulečníku Zimní a letní Čeština 1  
OPT/FL Vybrané kapitoly z fyziky oscilátorů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/FO Fyziologická optika Zimní Čeština 3  
OPT/FOF Teorie FO/FAC Zimní Čeština 4  
OPT/FOP Fyziologická optika Zimní Čeština 5  
OPT/FOT Fotometrie, zdroje nekoherentního záření Letní Čeština 3  
OPT/FP Fyzika polovodičů Zimní Čeština 5  
OPT/FP4 Fyzikální praktikum (optika) Zimní a letní Čeština 3  
OPT/FPA Fyzika plazmatu Zimní Čeština 5  
OPT/FPL Fyzika pevných látek Letní Čeština 4  
OPT/FYB1 Fyzika I (elektřina, magnetismus, optika) Zimní Čeština 6  
OPT/FZF Fyzikální základy fotoniky Letní Čeština 5  
OPT/GFM Geofyzika a meteorologie Letní Čeština 2  
OPT/HAJ Historie a architektura malých jednotek Letní Čeština 3  
OPT/HOL Holografie Zimní a letní Čeština 3  
OPT/IFM Interferometrie Letní Čeština 4  
OPT/IO Integrovaná optika Zimní a letní Čeština 4  
OPT/IRUV Optické materiály pro IR a UV Letní Čeština 3  
OPT/IZL Fyzika laserů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/JMP Jemnomechanické přístroje Zimní Čeština 3  
OPT/K Technické kreslení Zimní Čeština 4  
OPT/KA Konstrukční analýza a syntéza optických systémů Zimní Čeština 4  
OPT/KC Kontaktní čočky Zimní Čeština 6  
OPT/KFT Kvantová fyzika Zimní Čeština 7  
OPT/KK1 Kvantová komunikace a zpracování informace I Zimní Čeština 2  
OPT/KK3 Kvantová komunikace a zpracování informace 3 Zimní Čeština 2  
OPT/KKZI1 Kvantová komunikace a zpracování informace 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KKZI2 Kvantová komunikace a zpracování informace 2 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KOKT Koncepční otázky kvantové teorie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KOMK1 Koherentní optická měření a komunikace 1 Zimní Čeština 2  
OPT/KOMK2 Koherentní optická měření a komunikace 2 Letní Čeština 4  
OPT/KP1 Konstrukce přístrojů 1 Zimní Čeština 5  
OPT/KP2 Konstrukce přístrojů 2 Letní Čeština 5  
OPT/KTI Kvantová teorie informace Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KV Kmity a vlny Zimní Čeština 3  
OPT/KVTM Kvantová teorie molekul Zimní Čeština 3  
OPT/KZ1 Korekce zraku I Letní Čeština 6  
OPT/KZ2 Korekce zraku II Zimní Čeština 6  
OPT/L Lasery Zimní Čeština 5  
OPT/LO Legislativa v optometrii Letní Čeština 1  
OPT/LOEP Optické a optoelektronické lékařské přístroje Zimní Čeština 3  
OPT/LT Laserová technika Zimní Čeština 1  
OPT/MA Mechanika a akustika Zimní Čeština 8  
OPT/MAKK Moderní aspekty klasické teorie koherence Zimní Čeština 3  
OPT/MAO Marketing v optometrii Letní Čeština 2  
OPT/MEF Vybrané metody experimentální fotoniky Letní Čeština 5  
OPT/MESS Metrologie slabých signálů Zimní Čeština 4  
OPT/MF Vybrané kapitoly z matematické fyziky Letní Čeština 4  
OPT/MHOS Měření a hodnocení optických soustav Zimní Čeština 4  
OPT/MIO Difraktivní prvky a mikrooptika 2 Zimní Čeština 3  
OPT/MJ Montáž a justáž optických přístrojů Zimní Čeština 3  
OPT/MLAB Programování v prostředí Matlab Letní Čeština 2  
OPT/MMX Měřicí metody Zimní Čeština 3  
OPT/MO Marketing v optometrii Letní Čeština 5  
OPT/MOE Materiály pro optoelektroniku Letní Čeština 4  
OPT/MRCH Metody refrakční chirurgie Letní Čeština 2  
OPT/MSE Modelování a simulace v elektronice Letní Čeština 2  
OPT/NBV Nestrabické poruchy binokulárního vidění Zimní Čeština 5  
OPT/NLOX Nelineární optika Zimní Čeština 3  
OPT/NMP Numerické metody a programování Zimní Čeština 4  
OPT/O Paprsková a vlnová optika Letní Čeština 9  
OPT/OA Optika atmosféry a kamufláž IR cílů Letní Čeština 3  
OPT/OE Optoelektronika Letní Čeština 5  
OPT/OESY Optoelektronické systémy Letní Čeština 3  
OPT/OK Optika krystalů Letní Čeština 3  
OPT/OM Optická měření Letní Čeština 6  
OPT/OMFN1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 7  
OPT/OMFN2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 7  
OPT/OMFN3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 7  
OPT/OMFN4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 7  
OPT/OMM Optické měřicí metody Letní Čeština 7  
OPT/OMP1 Optometrické praktikum I Zimní Čeština 7  
OPT/OMP2 Optometrické praktikum II Letní Čeština 7  
OPT/OMVT Optické metody ve vědě a technice Zimní Čeština 3  
OPT/OO1 Oftalmologické a optometrické přístroje I Zimní Čeština 3  
OPT/OO2 Oftalmologické a optometrické přístroje II Letní Čeština 3  
OPT/OP Optické přístroje Zimní Čeština 3  
OPT/OPKOM Optické komunikace Zimní Čeština 4  
OPT/OPM Kvantová optomechanika Zimní Čeština 4  
OPT/OPR Optické prvky Letní Čeština 3  
OPT/OPTU Optika Letní Čeština 9  
OPT/OPZ Optické zobrazení Letní Čeština 5  
OPT/ORV Optické vlnovody a rezonátory Zimní Čeština 3  
OPT/OS1 Optické systémy 1 Zimní Čeština 5  
OPT/OS2 Optické systémy 2 Letní Čeština 4  
OPT/OSK Operační a strategická rádiová komunikace Letní Čeština 4  
OPT/OT Optická tomografie Zimní Čeština 3  
OPT/OVSS Optické vláknové systémy a senzory Letní Čeština 4  
OPT/OZ Optické zobrazování Zimní Čeština 5  
OPT/OZI Optické zpracování informací Zimní Čeština 4  
OPT/P1 Fyzikální praktikum 1 (el.+mg.) Zimní Čeština 5  
OPT/P2 Fyzikální praktikum 2 (optika) Zimní Čeština 5  
OPT/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština 3  
OPT/PBT Praktikum z brýlové technologie Zimní Čeština 5  
OPT/PBV Nestrabické poruchy binokulárního vidění Zimní Čeština 3  
OPT/PCI Fyzika chycených iontů Zimní a letní Čeština 2  
OPT/PDG Pokročilá digitální fotografie Letní Čeština 4  
OPT/PDH Praktikum z digitální holografie Letní Čeština 3  
OPT/PF Patologická fyziologie Letní Čeština 2  
OPT/PGSBV Binokulární vidění a vergenční dysfunkce Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSDS Detekce světla Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSEP Teorie elektromagnetického pole Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFD Feynmanovy diagramy, Feynmanův dráhový integrál Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFF Filozofické otázky fyziky a fyzikálního vzdělávání Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFO Fourierovská optika a holografie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFS Fyzikální systémy s redukovanou dimenzí Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFY Fyziologická optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSIZ Interakce záření a látky Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKA Kvantové aspekty měření Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
OPT/PGSKE Kvantoá elektrodynamika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKF Kvantová a statistická fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKG Kvantové grupy a nekomutativní geometrie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKK Kvantová komunikace a zpracování informace Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKO Krystaly v optoelektronice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKP Kvantová teorie pole Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSMF Metody matematické fyziky Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSMO Optická měření na oku Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSNO Nelineární optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSOT Optika tenkých vrstev Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPA Teorie pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
OPT/PGSPL Teorie pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPO Přední segment oka Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPS Fyzika kvantových provázaných stavů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPT Poruchová teorie, teorie S matice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSSO Kvantová a statistická optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSTO Teorie otevřených systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSVO Vlnová a fotonová optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSVP Základy vědecké práce Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSZ1 Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
OPT/PGSZ2 Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
OPT/PLNO Praktikum z laserů, nelineární a vláknové optiky Zimní Čeština 4  
OPT/PNV Přístroje nočního vidění Letní Čeština 4  
OPT/PO Optika Letní Čeština 8  
OPT/POE Praktikum z optoelektroniky Zimní Čeština 3  
OPT/PPV Počítačem podporovaná výroba Letní Čeština 3  
OPT/PROGB Programování Zimní Čeština 5  
OPT/PSM Pravděpodobnost, statistika a užitá matematika Zimní Čeština 5  
OPT/PX1 Praxe 1 Letní Čeština 4  
OPT/PX2 Praxe 2 Zimní Čeština 4  
OPT/PX3 Praxe 3 Letní Čeština 4  
OPT/PXD1 Diplomová praxe 1 Zimní Čeština 7  
OPT/PXD2 Diplomová praxe 2 Letní Čeština 7  
OPT/PXE1 Edukační praxe 1 Zimní Čeština 5  
OPT/PXE2 Edukační praxe 2 Letní Čeština 5  
OPT/QAM Kvantové aspekty měření Zimní Čeština 3  
OPT/QC Kvantová kryptografie Zimní Angličtina 3  
OPT/QE1 Kvantová elektrodynamika 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/QE2 Kvantová elektrodynamika 2 Letní Čeština 4  
OPT/QS1 Koherenční a statistická optika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/QS2A Kvantová optika Zimní Čeština 6  
OPT/QS2B Kvantová optika II Letní Čeština 6  
OPT/RCH Refrakční chirurgie a optometrie Letní Čeština 1  
OPT/RMF Rovnice matematické fyziky Zimní Čeština 5  
OPT/RST RSTA komplety Zimní Čeština 4  
OPT/SDP Diplomový seminář Zimní Čeština 6  
OPT/SEMP Seminář elektromagnetického pole Letní Čeština 4  
OPT/SFA Seminář Fourierovy analýzy Zimní Čeština 4  
OPT/SKC Speciální kontaktní čočky Letní Čeština 5  
OPT/SKMS Seminář kvantové mechaniky pro spektroskopii Zimní Čeština 4  
OPT/SMF Statistické metody ve fyzice Letní Čeština 5  
OPT/SMOA Spektroskopie molekul a optická aktivita Letní Čeština 4  
OPT/SO Svazková optika Zimní Čeština 4  
OPT/SOPS Seminář optických simulací Zimní Čeština 4  
OPT/SOT Speciální optické technologie Letní Čeština 5  
OPT/SPKC Speciální kontaktní čočky Letní Čeština 3  
OPT/SRZOF Obecná fyzika a matematická fyzika Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SRZOP Optika a oproelektronika Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SRZPO Digitálni a přístrojová optika Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SS Snímací senzory pro digitální záznam obrazu Letní Čeština 3  
OPT/SYN Nelineární dynamika, chaos a synergetika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/SZZN1 Moderní fyzika Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SZZN2 Matematická fyzika, statistika a teorie odhadu Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SZZN3 Kvantová informace Zimní a letní Čeština 0  
OPT/T Technologie výroby Zimní Čeština 5  
OPT/TF Technická fotografie Zimní Čeština 3  
OPT/TKF Techniky klasické černobílé fotografie Zimní Čeština 3  
OPT/TMV Technologie výroby 1 (mechanická) Letní Čeština 3  
OPT/TOS Techniky optické spektroskopie Letní Čeština 4  
OPT/TOV Technologie výroby 2 (optická) Zimní Čeština 4  
OPT/TRK Taktická rádiová komunikace Zimní Čeština 4  
OPT/TSF Termodynamika a statistická fyzika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/UDP Úvod do programování Zimní Čeština 3  
OPT/VK Vědecká komunikace Zimní Čeština 1  
OPT/VKMN Vybrané partie z matematické analýzy Letní Čeština 7  
OPT/VKRMF Vybrané kapitoly z rovnic matematické fyziky Zimní Čeština 6  
OPT/VPKM Vybrané partie z kvantové mechaniky Letní Čeština 3  
OPT/VPM Vybrané partie z matematiky Zimní a letní Čeština 7  
OPT/VPO1X Vlnová a paprsková optika 1 Zimní Čeština 5  
OPT/VPO2X Vlnová a paprsková optika 2 Letní Čeština 5  
OPT/VS Vibrační spektroskopie: Infračervená absorpce a Ramanův rozptyl Zimní Čeština 4  
OPT/VT Videotechnika Zimní Čeština 3  
OPT/VZE Vývoj západní Evropy Zimní Čeština 4  
OPT/ZC Žurnál klub Zimní a letní Čeština 3  
OPT/ZP Speciální optické pomůcky Letní Čeština 4