Pracoviště fakulty: PRF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
AFC Katedra anorganické chemie
ACH Katedra analytické chemie
BOT Katedra botaniky
CRH Centrum regionu Haná
EKO Katedra ekologie a životního prostředí
KAG Katedra algebry a geometrie
KBB Katedra buněčné biologie a genetiky
KBC Katedra biochemie
KBF Katedra biofyziky
KEF Katedra experimentální fyziky
KFC Katedra fyzikální chemie
KGE Katedra geologie
KGG Katedra geografie
KGI Katedra geoinformatiky
KMA Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
KMI Katedra informatiky
LRR Laboratoř růstových regulátorů
MRS Katedra rozvojových a environmentálních studií
OCH Katedra organické chemie
OPT Katedra optiky
SLO Společná laboratoř optiky
VCJ Kabinet výuky cizích jazyků (PřF)
ZOO Katedra zoologie a ornitologická laboratoř