Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Geologické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Geologie - Environmentální geologie   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Geologie - Environmentální geologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština