Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Chemie - Analytická chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Anorganická chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Aplikovaná chemie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Bioanorganická chemie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Bioanorganická chemie   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Biochemie - Biochemie   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Biochemie - Biochemie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Biochemie - Bioinformatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Biochemie - Bioinformatika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Bioorganická chemie a chemická biologie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Bioorganická chemie a chemická biologie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Biochemie - Biotechnologie a genové inženýrství   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Biochemie - Biotechnologie a genové inženýrství   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Chemie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Chemie pro víceoborové studium   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Fyzikální chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Materiálová chemie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Nanomateriálová chemie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Organická chemie   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština