Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Tělesná výchova a sport - Biologie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Biologie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Biologie a ekologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Botanika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Biologie - Experimentální biologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Biologie - Experimentální biologie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Experimentální biologie rostlin   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Biologie - Hydrobiologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Biologie - Molekulární a buněčná biologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Molekulární a buněčná biologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Speciální pedagogika - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - BB13) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - BB14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - BB15) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání   (1 - BB16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Biologie - Zoologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština