Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB13) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB14) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB15) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB15) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB16) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor   (1 - BB16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ekologie a ochrana životního prostředí   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ekologie a ochrana životního prostředí   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana a tvorba krajiny   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština