Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Optika a optoelektronika (1701R029/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba závěrečné práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studenti získají přehled v oblastech vysokoškolské matematiky a klasické fyziky, zvláště pak v oblastech geometrické a vlnové optiky, kvantové a statistické fyziky, elektroniky, optoelektronických systémů a fotoniky. Jsou systematicky vedeni k tvůrčí práci s důrazem na využívání výpočetní techniky, optického softwaru a moderních informačních technologií, naučí se základům vědecké práce a prezentace výsledků. Využívají výukové i vědecké laboratoře zabývající se základním a aplikovaným výzkumem v oblastech kvantové optiky, kvantové informatiky, singulární optiky a fyziky laserů. Důraz je kladen na využívání profesionálního optického softwaru.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady V rámci bakalářského stupně studenti získají přehled v oblastech klasické fyziky, zvláště pak v oblastech geometrické a vlnové optiky, kvantové a statistické fyziky, elektroniky, optoelektronických systémů a fotoniky. Během přípravy bakalářské práce jsou studenti vedeni k tvůrčí práci s důrazem na využívání výpočetní techniky, optického softwaru a moderních informačních technologií, naučí se základům vědecké práce a prezentace výsledků. K dispozici mají jak výukové, tak i vědecké laboratoře zabývající se základním a aplikovaným výzkumem v oblastech kvantové optiky, kvantové informatiky, singulární optiky a fyziky laserů, důraz je kladen na využívání profesionálního optického softwaru. Bakalářské studium vytváří dobrý odborný základ pro další studium v navazujícím magisterském programu Fyzika - v oborech Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, případně ostatních magisterských kursech zaměřených na fyziku.
Garant oboru Hradil Zdeněk, prof. RNDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/MAF1 (7)
KAG/ALN (5)
OPT/MA (8)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
SLO/UFM (2)
KEF/PMN (2)
KEF/DSF1 (2)
KAG/AGN (5)
KEF/EMG (8)
KEF/MFT (4)
KMA/MAF2 (7)
KEF/FP1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KEF/DSF2 (2)
KEF/FP2 (3)
KMA/MAF3 (7)
KEF/FP3 (2)
KEF/TMN (5)
OPT/ELMN (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
OPT/UDP (3)
VCJ/AIII1 (1)
OPT/ET (4)
OPT/PO (8)
KEF/AJF (7)
OPT/VKMN (7)
OPT/FP4 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1
VCJ/AIII2 (3)
OPT/MSE (2)
OPT/AO (3)
KEF/FP5 (3)
OPT/TSF (5)
OPT/BP1 (8)
OPT/KFT (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
OPT/FK (1)
VCJ/AIV1 (1)
KMA/MSTA (3)
OPT/ORV (3)
OPT/VPO1X (5)
OPT/RMF (5)
KEF/TSII1 (5)
OPT/APLE (4)
OPT/KOKT (3)
KEF/ZANAN (3)
OPT/FPL (4)
OPT/BP2 (5)
KEF/TR (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 12
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 18
VCJ/AIV2 (3)
OPT/VPO2X (5)
OPT/FZF (5)
OPT/MF (4)
KEF/APMS (3)
KEF/TSII2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF1 (2)
VCJ/NIII1 (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF2 (4)
VCJ/NIII2 (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů