Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Přístrojová fyzika (1701R030/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi disponují základními znalostmi z obecných matematicko-fyzikálních věd a přehledem o moderní přístrojové technice s důrazem na počítačové řízení experimentu a zpracování dat. Chápou funkce standardních počítačem řízených systémů. V laboratorních podmínkách ověřují užití aplikačních programů při návrhu a realizaci virtuálních měřících přístrojů v grafických vývojových prostředích. Získají široký přehled v problematice výpočetní techniky od návrhu hardwarové konfigurace výpočetního systému až po volbu vhodného operačního systému a programovacího jazyka. Jsou seznámeni se základy nauky o materiálech a využitím moderních laserových technologií v praxi. Získané znalosti prohloubí ve směru zvolené specializace podle vlastní volby.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent bakalářského studijního oboru Přístrojová fyzika je připraven jak pro samostatnou tak i týmovou práci v oborech experimentální techniky a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Nalezne uplatnění ve firmách v regionu i v celé ČR, v tuzemských firmách i ve firmách se zahraniční účastí a bude mít dobré předpoklady pro uplatnění v zemích EU. Je připraven pro další vysokoškolské studium v navazujících magisterských oborech.
Garant oboru Haderka Ondřej, doc. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
SLO/UFM (2)
KMI/UDIT (4)
KEF/MOSI (2)
KMA/MAT1 (6)
KEF/ME (8)
SLO/SMPF1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
SLO/UPROG (3)
SLO/LX (3)
KMA/MAT2 (6)
SLO/PROG2 (4)
SLO/SMPF2 (2)
KEF/MOT (6)
KEF/ČMSA1 (4)
KEF/INF2 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
SLO/MVOP (3)
OPT/DF (3)
KEF/PFA1 (3)
SLO/UAA (4)
KEF/EMGU (8)
SLO/ZNM1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
SLO/FTB (2)
KEF/EL (3)
VCJ/AIII1 (1)
SLO/VOP (4)
SLO/PA1 (3)
KEF/ČMSA2 (3)
SLO/WP (2)
KEF/TSII1 (5)
OPT/K (4)
OPT/LOEP (3)
KEF/PFA2 (3)
SLO/LTP1 (4)
OPT/OPTU (9)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 16
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 14
KEF/LPT1 (4)
SLO/LTEX (2)
SLO/ZF1 (3)
SLO/UMT1 (4)
SLO/ASS (4)
KEF/TSII2 (5)
VCJ/AIII2 (3)
KEF/MMM (3)
KEF/PEL (3)
SLO/PA2 (5)
SLO/PPA1 (5)
KEF/ČMSA3 (3)
KBF/MOBIM (3)
OPT/CAD (3)
KEF/LBF (4)
SLO/APROG (2)
SLO/BP1 (8)
KEF/AJFU (8)
SLO/BS1 (6)
KEF/ZANAN (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KEF/MOA (4)
VCJ/AIV1 (1)
KEF/ČMSA4 (3)
KEF/UME (2)
SLO/ZJMK (5)
SLO/PPA2 (5)
SLO/LTP2 (5)
KEF/LPT2 (5)
SLO/ZF2 (3)
SLO/OEF (3)
OPT/VT (3)
SLO/BP2 (8)
SLO/BS2 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 14
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 16
VCJ/AIV2 (3)
KEF/TRUA (5)
KEF/ASME (3)
KEF/APEL (3)
KEF/APMS (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů