Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Molekulární biofyzika (1701R052/00 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Hlavním cílem bakalářského studia oboru Molekulární biofyzika je získání znalostí z vyšší fyziky a matematiky rozšířených o základy chemie a biologie, dále pak profilace v experimentálních a výpočetních metodách, které umožňují studium molekul.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent nalezne uplatnění v biologických, chemických, medicínských a farmaceutických zařízeních či v ekologii nebo kriminalistice, může také pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru Kubala Martin, doc. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
AFC/OACB (4)
KMA/MAF1 (7)
KAG/ALN (5)
KEF/ME (8)
KBF/PRBIO (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KEF/MOSI (2)
KEF/PMN (2)
OPT/UDP (3)
SLO/UFM (2)
KEF/INF1 (3)
KEF/DSF1 (2)
OCH/ZOCH (4)
KFC/FC1 (3)
KEF/MOT (6)
KMA/MAF2 (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
OCH/ZCHV (2)
OCH/SOCHA (2)
KBF/EXKBF (2)
KEF/DSF2 (2)
KEF/PPAF (4)
KAG/AGN1 (5)
KFC/BZP1 (0)
KFC/FC2 (3)
KMA/MAF3 (7)
KEF/EMGU (8)
LRR/OBBC (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
OPT/ELMN (7)
VCJ/AIII1 (1)
KEF/TMN1 (5)
KBB/BB1P (2)
SLO/WP (2)
KBF/STBM (3)
OPT/OPTU (9)
KBF/OSP1 (5)
KBF/PZLM (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
KBF/VRB (4)
OPT/VPM (7)
LRR/CHPB2 (4)
VCJ/AIII2 (3)
KBF/EMBCH (3)
KBF/BIOM (4)
KEF/ZMF (5)
KMA/MSTA (3)
KBF/BBF1 (5)
KFC/MOM (3)
KEF/AJFU (8)
KEF/MRSA (3)
KFC/BZP2 (0)
KBC/MBIOZ (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1
VCJ/AIV1 (1)
KEF/ZANAN (3)
KFC/STD (2)
KEF/PRFA1 (2)
KBF/FOSY (3)
KEF/DZO (2)
KEF/TMEX1 (4)
KEF/EL (3)
KBF/PMISP (4)
KBF/BBF2 (12)
KBF/OSP2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
KEF/PRFA2 (3)
KBF/EXKB (2)
KMA/NMMFA (4)
VCJ/AIV2 (3)
KEF/APMS (3)
KEF/PEL (3)
KBB/BB2 (4)
SLO/TSFN (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF1 (2)
VCJ/ATPB1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPB2 (4)
VCJ/ATPF2 (4)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů