Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Digitální a přístrojová optika (1701R054/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi bakalářského studia získávají všeobecný matematicko-fyzikální rozhled rozšířený o základy aplikované optiky a optoelektroniky.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi se mohou uplatnit v aplikačně orientovaném výzkumu a vývoji, při návrzích zobrazovacích a osvětlovacích systémů, na pozicích konstruktérů, technologů a zkušebních techniků. Absolventi zaměření na infraoptiku, spektroskopii a digitální optiku jsou připraveni pro specializovanou činnost v armádě ČR a na mezioborových pracovištích zaměřených na materiálový, chemický, biologický a medicínský výzkum.
Garant oboru Bouchal Zdeněk, prof. RNDr. Dr.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEF/UVTN (2)
OPT/FYB1 (6)
KMA/SEM1 (1)
KEF/EL (3)
KMA/MAT1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
OPT/TRK (4)
OPT/K (4)
OPT/VZE (4)
KMA/SEM2 (1)
OPT/FOT (3)
KMA/MAT2 (6)
OPT/O (9)
KEF/FYB2 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
OPT/MLAB (2)
OPT/TMV (3)
OPT/CAD (3)
OPT/DKO (3)
OPT/PNV (4)
OPT/HAJ (3)
OPT/OP (3)
OPT/SO (4)
OPT/PROGB (5)
OPT/P1 (5)
OPT/TOV (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
OPT/SOPS (4)
VCJ/AIII1 (1)
OPT/TF (3)
OPT/SKMS (4)
OPT/KP1 (5)
OPT/FO (3)
OPT/OPZ (5)
OPT/OE (5)
OPT/OMM (7)
OPT/FP4 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
VCJ/AIII2 (3)
OPT/AKS (4)
OPT/SEMP (4)
OPT/DF (3)
OPT/KP2 (5)
OPT/ANIZ (3)
KGG/VOGET (3)
OPT/E2 (5)
SLO/TVP (3)
SLO/MNZS (6)
OPT/L (5)
OPT/BP1 (8)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
OPT/MJ (3)
OPT/FOF (4)
OPT/RST (4)
VCJ/AIV1 (1)
OPT/SFA (4)
OPT/VT (3)
KEF/ZANAN (3)
OPT/LOEP (3)
OPT/HOL (3)
OPT/BP2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 5
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 25
OPT/APLA (4)
OPT/AO (3)
OPT/FZF (5)
VCJ/AIV2 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF1 (2)
VCJ/NIII1 (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/NIII2 (3)
VCJ/ATPF2 (4)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů