Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Počítačová fyzika (1701R055/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi disponují znalostmi v oblasti fyziky, zejména ve fotonice a aplikované fyzice, a dovednostmi potřebnými k využití výpočetní i informační techniky pro řešení fyzikálních a fyzikálně-technických problémů. V laboratorních podmínkách jsou seznámeni se základními experimentálními fyzikálními technikami a s využitím výpočetní techniky jak pro řízení experimentu, sběr a zpracování dat, tak i pro modelování dějů ve fyzikálních soustavách.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent bakalářského studijního oboru Počítačová fyzika je připraven pro samostatnou práci v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách a testovacích laboratořích a v řízení technologických procesů. Absolvent je připraven na možné navazující magisterské studium Aplikované fyziky a Nanotechnologií.
Garant oboru Peřina Jan, prof. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KAG/ALNN (4)
KEF/ME (8)
SLO/UFM (2)
KMA/MAF1 (7)
KMI/UINT (5)
KMI/ZP1 (3)
SLO/SMF1 (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KMI/UDI (6)
KEF/INF2 (2)
KEF/MOT (6)
KMA/MAF2 (7)
SLO/SMF2 (1)
KMI/ZP2 (3)
KEF/ČMSA1 (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KMI/ALM1 (6)
SLO/PLT (4)
KMA/MAF3 (7)
KEF/EMGU (8)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KEF/MOA (4)
KEF/ČMSA2 (3)
KEF/TMN1 (5)
VCJ/AIII1 (1)
SLO/FTB (2)
KEF/TSII1 (5)
KMI/ALM2 (5)
OPT/OPTU (9)
SLO/PIF (4)
KMI/OS1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KEF/ČMSA3 (3)
VCJ/AIII2 (3)
SLO/ZF1 (3)
KEF/TSII2 (5)
OPT/VKMN (7)
KMI/FJ (6)
SLO/LTEX (2)
SLO/CMF (2)
SLO/APROG (2)
SLO/ZKM (2)
SLO/UKM (4)
KMI/OS2 (5)
SLO/BP1 (8)
SLO/NMF1 (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
VCJ/ATPM1 (2)
VCJ/ATPF1 (2)
SLO/WP (2)
SLO/LX (3)
KEF/ZANA1 (2)
SLO/ZF2 (3)
KEF/AJFU (8)
KEF/ELN (3)
KMI/VS (6)
VCJ/AIV1 (1)
KMI/POS (5)
KEF/ELMEA (3)
SLO/UAA (4)
SLO/OEF (3)
KEF/ČMSA4 (3)
SLO/NMF2 (4)
SLO/ZKI (5)
SLO/BP2 (8)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
VCJ/AIV2 (3)
SLO/TSFN (5)
KEF/ZANA2 (3)
KEF/TRUA (5)
VCJ/ATPM2 (4)
VCJ/ATPF2 (4)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů