Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Aplikovaná fyzika (1702R001/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba závěrečné práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent disponuje znalostmi z předmětů základního kurzu fyziky, výpočetní techniky a jejího využití v experimentální fyzice. Absolvent se také seznámí se základy číslicových měřicích systémů. Absolvent je obecně seznámen s problematikou nanomateriálů a nanotechnologií. Je schopen samostatně navrhnout měřicí experiment, realizovat jej a interpretovat.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách. Absolvent porozumí standardním počítačem řízeným systémům. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřících přístrojů. Absolvent nalezne uplatnění ve výrobě, výzkumu a vývoji ve firmách v regionu i v celé ČR. Fyzikální kurzy jsou doplněny fyzikálními praktiky, sloužícími k experimentálnímu pochopení studovaných problémů. Oborově zaměřené předměty mají studenta naučit přístrojové fyzice, využití počítačů v řízení experimentu, číslicovým měřicím systémům i práci s virtuálními měřicími přístroji. Cílem bakalářského studia je připravit studenta na pokračování především v navazujícím magisterském oboru Aplikovaná fyzika s prostupností do dalších navazujících fyzikálních oborů.
Garant oboru Machala Libor, doc. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/MAF1 (7)
KAG/ALN (5)
KEF/PMN1 (5)
OPT/MA (8)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
SLO/UFM (2)
KEF/INF1 (3)
KEF/DSF1 (2)
KEF/PDEU (1)
KEF/MFT (4)
KEF/EMG (8)
KEF/FP1 (3)
KMA/MAF2 (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KEF/PPAF (4)
KAG/AGN1 (5)
KEF/DSF2 (2)
SLO/PROG2 (4)
KEF/FP3 (2)
KMA/MAF3 (7)
KEF/TMN (5)
KEF/FP2 (3)
KEF/EL (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
VCJ/AIII1 (1)
KEF/MOSI (2)
OPT/ELMN (7)
KAG/DGN (5)
SLO/ZNM1 (3)
SLO/WP (2)
SLO/FTB (2)
KEF/AJF (7)
KEF/PEL (3)
OPT/PO (8)
OPT/FP4 (3)
OPT/VKMN (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
VCJ/AIII2 (3)
SLO/ZF1 (3)
KEF/TR (3)
SLO/UMT1 (4)
SLO/LTP1 (4)
SLO/CMF (2)
SLO/LTEX (2)
SLO/ZKM (2)
KEF/BAF1 (5)
KEF/FP5 (3)
KEF/PFA1 (3)
KEF/UME (2)
SLO/KM (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
KMA/MSTA (3)
OPT/KV (3)
SLO/LTP2 (5)
KEF/MOA (4)
SLO/ZF2 (3)
KEF/ZANAN (3)
SLO/UAA (4)
OPT/VT (3)
KEF/DZO (2)
OPT/K (4)
SLO/OEF (3)
KEF/APMS (3)
KEF/ČMSA1 (4)
KEF/PFA2 (3)
KEF/APEL (3)
KEF/ASME (3)
KEF/BAF2 (8)
SLO/TSFN (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1
SLO/ASS (4)
KEF/MMM (3)
AFC/CHA (2)
OPT/AO (3)
OPT/DF (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF1 (2)
VCJ/AIV1 (1)
KEF/KRES1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/ATPF2 (4)
VCJ/AIV2 (3)
KEF/KRES2 (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů