Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (B1701)
Studijní obor Nanotechnologie (3942R001/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba závěrečné práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti fyzikálních a chemických základů nanotechnologií. Ovládají základní poznatky z experimentální fyziky, obecné a anorganické chemie a matematických metod. Mají zkušenosti s prováděním základních fyzikálních a nanotechnologických experimentů a jejich vyhodnocováním. Jsou schopni připravovat základní nanostruktury a charakterizovat jejich vlastnosti.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie je vybaven znalostmi z předmětů základního kurzu fyziky, má přehled o nanomateriálech, jejich přípravě, vlastnostech a aplikacích. Absolvent je znalý základních experimentálních technik a metod pro charakterizaci nanomateriálů. Cílem bakalářského studia je připravit studenta na pokračování především v navazujícím magisterském oboru Nanotechnologie s prostupností do dalších navazujících fyzikálních oborů.
Garant oboru Mašláň Miroslav, prof. RNDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEF/MMF (6)
KAG/ALNN (4)
KFC/BZP (2)
KMA/MAF1 (7)
AFC/AOCSB (5)
KEF/PMN1 (5)
KFC/CHSE (3)
SLO/UFM (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 34
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KEF/BFY (2)
SLO/LX (3)
KEF/INF1 (3)
KEF/PDEU (1)
KEF/PMN2 (4)
KEF/FPN1 (3)
KEF/EMG (8)
KMA/MAF2 (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KAG/AGNN1 (4)
VCJ/ATPF1 (2)
KEF/FP2 (3)
KEF/PRFN1 (2)
KMA/MAF3 (7)
KEF/TMN1 (5)
SLO/OPT (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
OPT/ELMN (7)
VCJ/AIII1 (1)
SLO/PROG1 (5)
SLO/ZNM1 (3)
KEF/ELN (3)
SLO/UAA (4)
SLO/WP (2)
KEF/MOSI (2)
KEF/DF (2)
SLO/FTB (2)
SLO/ZF1 (3)
KEF/AJF (7)
SLO/OPTPR (3)
KEF/PRFN2 (3)
VCJ/ATPF2 (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
KEF/PEL (3)
KBF/OSP1 (5)
KEF/EKMF (3)
KFC/CHST (4)
SLO/UMT1 (4)
SLO/ZKM (2)
SLO/CMF (2)
KEF/PPAF (4)
KEF/MATEM (4)
VCJ/AIII2 (3)
KEF/TR (3)
SLO/LTEX (2)
SLO/PROG2 (4)
SLO/ZF2 (3)
KEF/FP5 (3)
SLO/KM (7)
KEF/ZANA1 (2)
KFC/FMPF (3)
KEF/BAF1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KFC/QCH (3)
KEF/MRSA (3)
KFC/ZFCM (4)
SLO/TV (3)
SLO/TVP (3)
KEF/DZO (2)
KEF/NPR (3)
SLO/TSFN (5)
KEF/BAF2 (8)
KEF/ZANA2 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 19
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 11
KEF/APEL (3)
SLO/OEXM (3)
KEF/APMS (3)
KEF/ČMS1 (7)
SLO/IZA (3)
KEF/MMM (3)
SLO/OVPL (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/AV1 (1)
VCJ/AIV1 (1)
VCJ/BE1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
VCJ/BE2 (3)
VCJ/AV2 (3)
VCJ/AIV2 (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů