Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (N1701)
Studijní obor Digitální a přístrojová optika (1701T054/00 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba diplomové práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi jsou podle vlastní volby zaměřeni na vizuální a termovizní systémy, spektroskopii, optické měřicí metody a digitální optiku. Disponují širokými znalostmi výpočetních a experimentálních metod aplikované optiky a mají zkušenosti se softwarem užívaným pro návrhy optických a elektronických systémů.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Podle zvolené specializace se absolventi mohou uplatnit v aplikačně orientovaném výzkumu a vývoji, při návrzích zobrazovacích a osvětlovacích systémů, na pozicích konstruktérů, technologů a zkušebních techniků. Absolventi zaměření na infraoptiku, spektroskopii a digitální optiku jsou připraveni pro specializovanou činnost v armádě ČR a na mezioborových pracovištích zaměřených na materiálový, chemický, biologický a medicínský výzkum.
Garant oboru Bouchal Zdeněk, prof. RNDr. Dr.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
OPT/DDP1 (10)
OPT/OZ (5)
KEF/SM (4)
OPT/EMO (4)
OPT/NMP (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
OPT/VPO1X (5)
OPT/DGPS (2)
OPT/LOEP (3)
KEF/DZO (2)
OPT/FO (3)
KEF/OBME (2)
OPT/PDG (4)
OPT/TOS (4)
OPT/DDP2 (14)
OPT/AOM (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
OPT/IFM (4)
OPT/VPO2X (5)
OPT/OK (3)
OPT/ENO (4)
OPT/OM (6)
SLO/PROG2 (4)
KEF/MMM (3)
OPT/OZI (4)
OPT/DDP3 (14)
OPT/KA (4)
OPT/MHOS (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
OPT/TKF (3)
OPT/OT (3)
SLO/TVY (4)
OPT/VS (4)
OPT/DH (3)
OPT/DDO (4)
OPT/OS1 (5)
OPT/APLE (4)
OPT/MAKK (3)
KEF/TSII1 (5)
OPT/OMVT (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
OPT/OA (3)
OPT/SMOA (4)
OPT/OS2 (4)
OPT/OVSS (4)
OPT/PPV (3)
OPT/IRUV (3)
OPT/PDH (3)
OPT/SS (3)
OPT/EX (4)
SLO/VOTM (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů