Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (N1701)
Studijní obor Aplikovaná fyzika (1702T001/00 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba diplomové práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi disponují potřebnými znalostmi v přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a v měřicích metodách a ovládají standardní počítačem řízené systémy. Získají přehled a dovednosti v oblasti nanotechnologického výzkumu, zejména se zaměřením na jeho experimentální metody, v případě absolvování příslušné specializace pak znalosti pro vědecké i praktické uplatnění v oboru.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzika získá potřebné znalosti v přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a v měřicích metodách a porozumí standardním počítačem řízeným systémům. Absolvent aplikované fyziky nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, při certifikaci výrobků nebo jako hlavní metrolog závodu. V rámci studia studenti získají přehled a dovednosti v oblasti nanotechnologického výzkumu, zejména se zaměřením na jeho experimentální metody. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu oboru Aplikovaná fyzika.
Garant oboru Hrabovský Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
KEF/EM (3)
SLO/FVE (5)
SLO/DES (3)
SLO/FPL (5)
SLO/SAF1 (2)
KEF/TSI1 (4)
SLO/FN1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
SLO/KSZDT (3)
SLO/EXLNO (4)
SLO/SFVE (3)
KEF/OMET (2)
SLO/ZANM1 (4)
KEF/MKRSA (4)
KEF/UVMP1 (2)
KEF/VIEX (3)
SLO/RKM (5)
KEF/ZN1 (2)
KEF/PCMS (3)
KEF/KRPV1 (2)
KEF/FZN (2)
SLO/LNX (2)
SLO/DIPA1 (3)
KEF/TSI2 (6)
KEF/PET1 (4)
SLO/DIZFC (4)
SLO/SAF2 (2)
KEF/ETM1 (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
SLO/OPVPL (4)
SLO/UVMT1 (3)
SLO/FUSZ (3)
SLO/KTP (5)
SLO/PLS (2)
KEF/UVMP2 (2)
KEF/MKMT (2)
KEF/ANAM (3)
KEF/SMET (3)
SLO/PMVE (3)
SLO/ZANM2 (4)
KEF/ZN2 (3)
KEF/PEM (2)
AFC/NMR (2)
KEF/APN (3)
SLO/SAF3 (2)
SLO/PET2 (4)
KEF/FPOV (3)
SLO/ETM2 (6)
SLO/DIPA2 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KEF/NMT (3)
SLO/EXKO (3)
SLO/UVMT2 (3)
KEF/MBS (3)
SLO/OS3D (3)
SLO/JAS (3)
SLO/UMEC (3)
KEF/TEMEX (3)
KEF/VSAM (3)
SLO/VPAL (2)
KEF/VKOF1 (3)
KEF/REF (3)
SLO/KNAF (3)
SLO/ENF (3)
KEF/ACAI (3)
KEF/KRPV2 (2)
SLO/VOPTM (2)
SLO/OESYS (4)
KEF/PRNAN (2)
SLO/DIPA3 (3)
SLO/ETM3 (4)
SLO/SAF4 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 9
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 21
KEF/SZZJS (0)
KEF/DLPIZ (2)
KEF/VKOF2 (3)
KEF/LMET (2)
KEF/PSE (2)
KEF/NMAG (2)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů