Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Fyzikální obory
Fakulta Přírodovědecká fakulta (PRF)
Studijní program Fyzika (N1701)
Studijní obor Biofyzika (1702T005/00 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba diplomové práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Hlavním cílem navazujícího magisterského oboru Biofyzika je vést studenty k pochopení podstaty důležitých procesů probíhajících v živých organismech a získání znalostí o principech fyzikálně-chemických metod, které se používají při jejich studiu. Tyto znalosti předurčují absolventa k práci v interdisciplinárních pracovních týmech, ve kterých bude ideálním prostředníkem v komunikaci mezi přírodovědci a techniky, kteří zajišťují chod sofistikovaných fyzikálně-chemických přístrojů.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení diplomové práce.
Profil programu akademický
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi najdou uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a v praxi. V ústavech akademie věd a na vysokých školách, v biologických, chemických a lékařských zařízeních absolventi mohou využívat a zavádět moderní fyzikální metody. Absolvent magisterského studia biofyziky může pokračovat v doktorském studiu oboru Biofyzika.
Garant oboru Ilík Petr, prof. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
KBC/BCH (4)
OPT/KVTM (3)
KBF/RSP (5)
ACH/VMACH (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 15
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 15
KBF/EMFR (3)
KBF/BNKI (3)
KEF/LPT2 (5)
KBF/OPVR (4)
KBF/DIPB1 (5)
KBC/BCHC (4)
KBF/MOLBI (3)
KBF/PSM (4)
KBF/TZSP (4)
KBF/BIOEN (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KBF/SBIO1 (5)
KBF/MOBIM (3)
LRR/EFSF (4)
KBF/TSSP (3)
LRR/CHPB2 (4)
KEF/ANAM (3)
KFC/BFCH (3)
AFC/NMR (2)
LRR/FYZCL (3)
KEF/BVS (3)
KBC/MBIOG (3)
KBF/BIELJ (3)
KBF/DIPB2 (17)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
LRR/LRAD (2)
KBF/EM (4)
LRR/MBT (3)
KBF/MBM (3)
KBF/SBIO2 (4)
LRR/SFRZ (3)
KBF/FAFR (4)
KBB/OGPSB (4)
KBB/MBBR (2)
KBB/MBBMI (3)
KFC/NEK (3)
KFC/MOMO (2)
KEF/MBAS (3)
KBF/BIS (2)
KBF/DIPB3 (15)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
LRR/SIGDT (2)
KBC/BPOL (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů