Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Fyzika - Aplikovaná fyzika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Aplikovaná fyzika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Biofyzika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Biofyzika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Digitální a přístrojová optika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Digitální a přístrojová optika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Molekulární biofyzika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Molekulární biofyzika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Nanotechnologie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Obecná fyzika a matematická fyzika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Obecná fyzika a matematická fyzika   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Optika a optoelektronika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Optika a optoelektronika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Počítačová fyzika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Přístrojová fyzika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština