Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Informatika - Aplikovaná informatika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Aplikovaná informatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Informatika - Informatika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština