Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Teologie - Biblická teologie   (1 - 2012) Doktorský Prezenční Čeština
Teologie - Biblická teologie   (1 - 2012) Doktorský Kombinovaná Čeština
Humanities - English Philology   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Angličtina
Filozofie - Filozofie   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 11) Doktorský Prezenční Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 11) Doktorský Kombinovaná Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Teologie - Filozofie   (1 - 2011) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Filozofie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Filozofie - Filozofie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Filozofie   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Filozofie - Filozofie - čtyřletý   (1 - 16) Doktorský Prezenční Čeština
Filozofie - Filozofie - čtyřletý   (1 - 16) Doktorský Kombinovaná Čeština
Humanities - Jewish Studies   (1 - 2016) Navazující Prezenční Angličtina
Humanities - Jewish Studies   (1 - 2016) Navazující Prezenční Angličtina
Humanities - Jewish and Israeli Studies   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Angličtina
Humanitní studia - Judaistika: Dějiny a kultura Židů   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Judaistika: Dějiny a kultura Židů   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Judaistika: Židovská a izraelská studia   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Teologie - Katolická teologie   (1 - 2) Magisterský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Kulturní antropologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Kulturní antropologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Kulturní antropologie   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Religionistika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Teologia - Teologia sistematica e filosofia cristiana   (1 - 2014) Doktorský Prezenční Italština