Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Humanitní studia - Kulturální studia   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Kulturální studia   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Mediální a komunikační studia - Mediální studia   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Mediální studia   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Teologie - Žurnalistika   (1 - 2011) Bakalářský Prezenční Čeština
Mediální a komunikační studia - Žurnalistika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Žurnalistika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština