Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 11) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 11) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Klinická psychologie   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 11) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 11) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Psychologie - Pedagogická psychologie   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Psychologie - Psychologie   (2 - 1) Magisterský Prezenční Čeština
Psychologie - Psychologie   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Psychologie - Psychologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština