Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Humanitní studia - Divadelní věda   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Divadelní věda   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Dějiny výtvarných umění   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Dějiny výtvarných umění   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Filmová věda   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Filmová věda   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Muzikologie   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Muzikologie   (1 - 2014) Navazující Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Muzikologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Muzikologie   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny dramatických umění   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny dramatických umění   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Teorie a dějiny hudby   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Teorie a dějiny hudby   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Teorie a dějiny hudby   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Teorie a dějiny hudby   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií - Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 11) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 11) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny výtvarných umění   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 0) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 0) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 11) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 11) Doktorský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 12) Doktorský Kombinovaná Čeština
Teorie a dějiny literatury - Teorie literatury   (1 - 12) Doktorský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Uměnovědná studia   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Teorie a dějiny hudebního umění - Uměnovědná studia   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština