Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAG/AGN Analytická geometrie Letní Čeština 5  
KAG/AGN1 Analytická geometrie Letní Čeština 5  
KAG/ALN Algebra Zimní Čeština 5  
KAG/GDGP8 Diferenciální geometrie na počítači Letní Čeština 3  
KAG/GEO1M Geometrie 1 Letní Čeština 4  
KAG/GVRG9 Výběrová předn. z Riemannovy geometrie Zimní Čeština 2  
KAG/KDG Diferenciální geometrie Letní Čeština 4  
KAG/KGEII Geometrie II Zimní Čeština 7  
KAG/KGEO3 Geometrie 3 Letní Čeština 5  
KAG/MA3AA Matematika 3 Letní Čeština 5  
KAG/MDIG7 Diferenciální geometrie Zimní Čeština 3  
KAG/MGEO5 Geometrie 3 Zimní Čeština 4  
KAG/MSSG9 Speciální seminář z geometrie Zimní Čeština 3  
KAG/PGSAG Algebraická geometrie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KAG/PGSGZ Geodetická zobrazení a jejich zobecnění Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KAG/PGSKG Klasická geometrie variet Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KAG/PGSRG Riemannovská geometrie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KAG/PGSTD Teorie difeomorfizmů variet Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KAG/SSG Speciální seminář z geometrie Zimní Čeština 2  
KAG/T1 Topologie Zimní Čeština 3  
KEF/BTSI2 Teorie signálů a informace 2 Letní Čeština 3  
KEF/BTS1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština 3  
KEF/BTS2 Teorie signálů a informace 2 Letní Čeština 4  
KEF/MATEM Matem. software v přírodovědných oborech Zimní a letní Čeština 4  
KEF/TSII1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/TSI1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština 4  
KMA/AMMS Aplikace metod mnohorozměrné statistiky Zimní Čeština 3  
KMA/ANS ANSYS Zimní Čeština 3  
KMA/AR Analýza rizika Letní Čeština 4  
KMA/BIOM Biometrie Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/BIOM1 Biometrie 1 Letní Čeština 4  
KMA/BOP Bakalářská odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMA/BP1 Bankovnictví a peněžní ekonomie 1 Zimní Čeština 4  
KMA/BP2 Bankovnictví a peněžní ekonomie 2 Letní Čeština 5  
KMA/BP3 Bankovnictví a peněžní ekonomie 3 Zimní Čeština 3  
KMA/BP4 Bankovnictví a peněžní ekonomie 4 Letní Čeština 4  
KMA/BU Bankovní účetnictví Zimní Čeština 3  
KMA/BUC Bankovní účetnictví Zimní Čeština 3  
KMA/B1E Bankovnictví a peněžní ekonomie 1 Zimní Čeština 3  
KMA/B1N Bankovnictví a peněžní ekonomie 1 Zimní Čeština 4  
KMA/B2E Bankovnictví a peněžní ekonomie 2 Letní Čeština 3  
KMA/B2N Bankovnictví a peněžní ekonomie 2 Letní Čeština 5  
KMA/B3 Bankovnictví a peněžní ekonomie 3 Zimní Čeština 4  
KMA/B3E Bankovnictví a peněžní ekonomie 3 Zimní Čeština 3  
KMA/B4 Bankovnictví a peněžní ekonomie 4 Letní Čeština 4  
KMA/B4E Bankovnictví 4 Letní Čeština 3  
KMA/CASR Časové řady Zimní Čeština 5  
KMA/CASR1 Časové řady 1 Zimní Čeština 4  
KMA/CASR2 Časové řady 2 Zimní Čeština 5  
KMA/DDS Diskrétní dynamické systémy Letní Čeština 4  
KMA/DDSM Diskrétní dynamické systémy Letní Čeština 4  
KMA/DPB Diplomová práce - bakalářská Letní Čeština 13  
KMA/DPBN Diplomová práce - bakalářská Letní Čeština 13  
KMA/DPS1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 2  
KMA/DPS2 Diplomový seminář 2 Letní Čeština 5  
KMA/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 5  
KMA/DP1N Diplomová práce 1 Zimní Čeština 5  
KMA/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 20  
KMA/DP2N Diplomová práce 2 Letní Čeština 20  
KMA/DS1 Dynamické systémy 1 Letní Čeština 3  
KMA/DS1M Dynamické systémy 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/DS1N Dynamické systémy 1 Letní Čeština 4  
KMA/DS2 Dynamické systémy 2 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/DS3 Dynamické systémy 3 Zimní Čeština 4  
KMA/DS3N Dynamické systémy 3 Zimní Čeština 4  
KMA/EMN Ekonometrie Letní Čeština 4  
KMA/E1 Ekonomie 1 Zimní Čeština 5  
KMA/E1E Ekonomie 1 Zimní Čeština 4  
KMA/E2 Ekonomie 2 Letní Čeština 4  
KMA/FA1 Funkcionální analýza 1 Zimní Čeština 5  
KMA/FA1M Funkcionální analýza 1 Zimní Čeština 6  
KMA/FA1N Funkcionální analýza 1 Zimní Čeština 5  
KMA/FA2N Funkcionální analýza 2 Zimní Čeština 3  
KMA/FIMN Finanční matematika Letní Čeština 3  
KMA/FIM1 Finanční matematika 1 Letní Čeština 3  
KMA/FIM2 Finanční matematika 2 Zimní Čeština 3  
KMA/FKP Funkce komplexní proměnné Zimní Čeština 5  
KMA/FKP1 Funkce komplexní proměnné 1 Zimní Čeština 4  
KMA/FKP1M Funkce komplexní proměnné 1 Zimní Čeština 4  
KMA/FKP1N Funkce komplexní proměnné 1 Zimní Čeština 4  
KMA/FKP2N Funkce komplexní proměnné 2 Zimní Čeština 4  
KMA/FMN1 Fuzzy množiny a jejich aplikace 1 Zimní Čeština 4  
KMA/FMN1A Fuzzy množiny a jejich aplikace 1 Zimní Čeština 3  
KMA/FMN1Z Fuzzy množiny a jejich aplikace 1 Zimní Čeština 4  
KMA/FMN2 Fuzzy množiny a jejich aplikace 2 Letní Čeština 4  
KMA/F1N Finance 1 Letní Čeština 3  
KMA/F2 Finance 2 Zimní Čeština 3  
KMA/F2N Finance 2 Zimní Čeština 4  
KMA/IR Integrální rovnice Zimní Čeština 4  
KMA/IT Integrální transformace Zimní Čeština 4  
KMA/KAM Konvexní analýza Zimní Čeština 4  
KMA/KF Konference Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/KS Komplexní systémy Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/LP Lineární programování Zimní Čeština 3  
KMA/LPB Lineární programování Zimní Čeština 4  
KMA/LPM Lineární programování Zimní Čeština 4  
KMA/MAF1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 7  
KMA/MAF2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 7  
KMA/MAF3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 7  
KMA/MARK Marketing Letní Čeština 4  
KMA/MARKE Marketing Letní Čeština 3  
KMA/MAT Matematika Zimní Čeština 4  
KMA/MAT1 Matematika 1 Zimní Čeština 6  
KMA/MAT2 Matematika 2 Letní Čeština 6  
KMA/MA1M Matematická analýza 1 Zimní Čeština 10  
KMA/MA1N Matematická analýza 1 Zimní Čeština 8  
KMA/MA2AA Matematika 2 Zimní Čeština 5  
KMA/MA2M Matematická analýza 2 Letní Čeština 8  
KMA/MA3M Matematická analýza 3 Zimní Čeština 8  
KMA/MA4M Matematická analýza 4 Letní Čeština 6  
KMA/MC Matematika Zimní Čeština 2  
KMA/MC1 Matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMA/MDS Matematické důkazy a jejich struktura Zimní Čeština, Angličtina 2  
KMA/ME Matematická ekonomie Letní Čeština 4  
KMA/MES Matematický a ekonomický software Letní Čeština 3  
KMA/MFKP8 Vybrané kapitoly z matematické analýzy Letní Čeština 3  
KMA/MIM Míra a integrál Zimní Čeština 6  
KMA/MIN Míra a integrál Zimní Čeština 3  
KMA/MKP Metoda konečných prvků Zimní Čeština 4  
KMA/MKPA Metoda konečných prvků Zimní Čeština 3  
KMA/MK1 Mechanika kontinua 1 Letní Čeština 3  
KMA/MK1M Mechanika kontinua 1 Letní Čeština 4  
KMA/MK2 Mechanika kontinua 2 Zimní Čeština 3  
KMA/MK2A Mechanika kontinua 2 Zimní Čeština 3  
KMA/MK2N Mechanika kontinua 2 Zimní Čeština 3  
KMA/MLZ1 Management lidských zdrojů 1 Zimní Čeština 3  
KMA/MLZ2 Management lidských zdrojů 2 Letní Čeština 3  
KMA/MMAN1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 4  
KMA/MMAN2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 6  
KMA/MMAN3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 3  
KMA/MMAN4 Matematická analýza 4 Letní Čeština 4  
KMA/MME Matematické modely v ekonomii Zimní Čeština 4  
KMA/MMR Matematické metody rozhodování Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MNG1 Management 1 Zimní Čeština 4  
KMA/MNG1Z Management 1 Zimní Čeština 4  
KMA/MNG2 Management 2 Letní Čeština 4  
KMA/MP Markovovy procesy Letní Čeština 3  
KMA/MPRO1 Matematické projekty 1 Zimní Čeština 1  
KMA/MPRO2 Matematické projekty 2 Letní Čeština 4  
KMA/MPS Matematický proseminář Zimní Čeština 2  
KMA/MPSL Matematický proseminář Letní Čeština 2  
KMA/MR Markovovy řetězce Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MRSA Mnohorozměrná statistická analýza Zimní Čeština 4  
KMA/MSTA Užitá matematická statistika Zimní Čeština 3  
KMA/MSW1 Matematický software 1 Zimní Čeština 2  
KMA/MSW2 Matematický software 2 Letní Čeština 2  
KMA/MTP Matematická teorie proudění Letní Čeština 2  
KMA/MTR1N Matematická teorie rozhodování 1 Letní Čeština 4  
KMA/MTR2 Matematická teorie rozhodování 2 Zimní Čeština 4  
KMA/MT1 Matematika 1 Zimní Čeština 6  
KMA/MT2 Matematika 2 Letní Čeština 6  
KMA/M1 Matematika 1 Zimní Čeština 11  
KMA/M1N Matematika 1 Zimní Čeština 11  
KMA/M2 Matematika 2 Letní Čeština 11  
KMA/M2N Matematika 2 Letní Čeština 11  
KMA/M3 Matematika 3 Zimní Čeština 3  
KMA/NDR Nelineární diferenciální rovnice Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NDR1 Numerické řešení DR 1 Zimní Čeština 3  
KMA/NDR2 Numerické řešení DR 2 Letní Čeština 4  
KMA/NEM Neparametrické metody Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NLFA Nelineární funkcionální analýza Letní Čeština 4  
KMA/NLP Nelineární programování Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NLPA Nelineární programování Zimní Čeština 3  
KMA/NLUM Nelineární úlohy mechaniky Letní Čeština 4  
KMA/NMMFA Numerické metody matematické fyziky Letní Čeština 4  
KMA/NMO Numerické metody optimalizace Letní Čeština 3  
KMA/NMOM Numerické metody optimalizace Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NM1 Numerické metody 1 Zimní Čeština 4  
KMA/NM1M Numerické metody 1 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NM2 Numerické metody 2 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NUME Numerické metody Zimní Čeština 5  
KMA/OBP1 Obchodní a bankovní právo 1 Zimní Čeština 4  
KMA/OBP1E Obchodní a bankovní právo 1 Zimní Čeština 3  
KMA/OBP2 Obchodní a bankovní právo 2 Letní Čeština 4  
KMA/OBP2E Obchodní a bankovní právo 2 Letní Čeština 3  
KMA/ODAM Konference ODAM Zimní a letní Čeština 1  
KMA/ODR1 Obyčejné diferenciální rovnice 1 Zimní Čeština 4  
KMA/ODR1M Obyčejné diferenciální rovnice 1 Zimní Čeština 6  
KMA/ODR2 Obyčejné diferenciální rovnice 2 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/ODR3 Obyčejné diferenciální rovnice 3 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/OP Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMA/OPN Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KMA/OV1 Operační výzkum 1 Zimní Čeština 4  
KMA/OV2 Operační výzkum 2 Letní Čeština 4  
KMA/PDR1 Parciální diferenciální rovnice 1 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PDR1M Parciální diferenciální rovnice 1 Letní Čeština 6  
KMA/PDR2 Parciální diferenciální rovnice 2 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PEM1 Podniková ekonomie a management 1 Letní Čeština 4  
KMA/PEM1E Podniková ekonomie a management 1 Letní Čeština 3  
KMA/PEM2 Podniková ekonomie a management 2 Zimní Čeština 4  
KMA/PEM2E Podniková ekonomie a management 2 Zimní Čeština 3  
KMA/PFM Prostory funkcí Zimní Čeština 4  
KMA/PGSAD Aplikační disciplína daná tématem d. pr. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSAS Lineární algebra ve statistice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSC6 Workshop Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/PGSDD Disciplína daná tématem disertační práce Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSDI Diferenciální inkluze Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSDM Diferenciální modely Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSDR Diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSDS Dynamické systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSFA Funkcionální analýza Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSFK Vybrané kapitoly z funk. a konv. analýzy Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSFM Teorie fuzzy množin a její aplikace Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSFP Finanční a pojistná matematika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSFR Fuzzy množiny v rozhodování a řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMA/PGSKA Konvexní analýza Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSKF Konference Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMA/PGSMK Mechanika kontinua Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSMM Matematické modely v ekonomii Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSMO Moderní numerické metody a algoritmy Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSND Numerické metody řešení diferen. rovnic Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSNM Numerické metody Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSOM Optimalizace, teorie a aplikace Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSOT Obecná topologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSOU Okrajové úlohy Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSRK Reálná a komplexní analýza Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSSD Seminář z diferenciálních rovnic Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/PGSS1 Matematická statistika I Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSS2 Matematická statistika II Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSTP Matematická teorie proudění Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSTR Teorie a metody rozhodování Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSVP Variační počet a metody Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PGSWS Workshop Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMA/PGSZS Zahraniční stáž Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMA/PGSZZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMA/PGS3C Konference Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMA/PMS1 Pravděpodobnost a matem. statistika 1 Zimní Čeština 6  
KMA/PMS2 Pravděpodobnost a matem. statistika 2 Letní Čeština 5  
KMA/PMS3 Pravděpodobnost a matem. statistika 3 Zimní Čeština 4  
KMA/PMS4 Pravděpodobnost a matem. statistika 4 Letní Čeština 3  
KMA/POJ Psychologie obchodního jednání Letní Čeština 3  
KMA/POJ2 Psychologie obchodního jednání 2 Letní Čeština 3  
KMA/POM1 Pojistná matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMA/POM2 Pojistná matematika 2 Letní Čeština 3  
KMA/POM2E Pojistná matematika 2 Letní Čeština 4  
KMA/PO1 Pojišťovnictví 1 Zimní Čeština 4  
KMA/PO2 Pojišťovnictví 2 Letní Čeština 5  
KMA/PO3 Pojišťovnictví 3 Zimní Čeština 3  
KMA/PO4 Pojišťovnictví 4 Letní Čeština 4  
KMA/PP Pojistné právo Zimní Čeština 4  
KMA/PPBP Příprava a prezentace kvalifikační práce Zimní Čeština 2  
KMA/PS Případové studie Letní Čeština 2  
KMA/PSM Psychometrie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PST1 Pravděpodobnost a matem. statistika 1 Zimní Čeština 6  
KMA/PST2 Pravděpodobnost a matem. statistika 2 Letní Čeština 5  
KMA/PS1M Pravděpodobnost a statistika 1 Letní Čeština 8  
KMA/PS2M Pravděpodobnost a statistika 2 Zimní Čeština 6  
KMA/PS3 Pravděpodobnost a statistika 3 Letní Čeština 4  
KMA/P1N Pojišťovnictví 1 Zimní Čeština 4  
KMA/P2N Pojišťovnictví 2 Letní Čeština 5  
KMA/P3N Pojistný trh Zimní Čeština 3  
KMA/P4 Komerční pojišťovna Letní Čeština 4  
KMA/RVSR1 Řešení velkých soustav rovnic 1 Zimní Čeština 3  
KMA/RVSR2 Řešení velkých soustav rovnic 2 Letní Čeština 3  
KMA/SDRLL Seminář z diferenciálních rovnic Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SDRLS Seminář z diferenciálních rovnic Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SDRZL Seminář z diferenciálních rovnic Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SDRZS Seminář z diferenciálních rovnic Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SEM1 Seminář z matematiky Zimní Čeština 1  
KMA/SEM2 Seminář z matematiky Letní Čeština 1  
KMA/SKK Statistická kontrola kvality Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SLM Statistické lineární modely Letní Čeština 4  
KMA/SRZAM Matematika a její aplikace Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SRZME Aplikace matematiky v ekonomii Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SRZMM Matematické a počítačové modelování Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SSW1 Statistický software 1 Letní Čeština 3  
KMA/SSW1A Statistický software 1 Letní Čeština 3  
KMA/SSW2 Statistický software 2 Zimní Čeština 3  
KMA/SSW2A Statistický software 2 Zimní Čeština 3  
KMA/SSW3 Statistický software 3 Letní Čeština 3  
KMA/SSW3A Statistický software 3 Letní Čeština 3  
KMA/SSW4 Statistický software 4 Zimní Čeština 3  
KMA/SSW4A Statistický software 4 Zimní Čeština 3  
KMA/SSW5 Statistický software 5 Letní Čeština 3  
KMA/SSW5A Statistický software 5 Letní Čeština 3  
KMA/STE Statistická teorie experimentu Zimní Čeština 4  
KMA/STE1 Statistická teorie experimentu 1 Zimní Čeština 3  
KMA/STE1N Statistická teorie experimentu 1 Zimní Čeština 4  
KMA/STE2 Statistická teorie experimentu 2 Letní Čeština 3  
KMA/SWAM1 Software pro aplikovanou matematiku 1 Letní Čeština 3  
KMA/SWAM2 Software pro aplikovanou matematiku 2 Zimní Čeština 3  
KMA/SWM1 Software pro matematiky 1 Zimní Čeština 3  
KMA/SWM2 Software pro matematiky 2 Letní Čeština 3  
KMA/SWM3 Software pro matematiky 3 Zimní Čeština 3  
KMA/TEX TeX pro pokročilé Zimní Čeština 2  
KMA/TEXL TeX pro pokročilé L Letní Čeština 2  
KMA/TEXZ TeX pro pokročilé Z Zimní Čeština 2  
KMA/TEXZA TeX pro začátečníky Zimní a letní Čeština 2  
KMA/TMR1 Teorie a metody rozhodování 1 Letní Čeština 3  
KMA/TMR2 Teorie a metody rozhodování 2 Zimní Čeština 4  
KMA/TO Teorie odhadu Letní Čeština 3  
KMA/TVOP Tvarová optimalizace Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/UDM Úvod do matematiky Zimní Čeština 3  
KMA/UDP Úvod do pravděpodobnosti Letní Čeština 6  
KMA/UM Úvod do matematiky Zimní Čeština 4  
KMA/UNM Úvod do numerických metod Zimní Čeština 4  
KMA/UNS Úvod do neuronových sítí Zimní Čeština, Angličtina 2  
KMA/UP Účetnictví pojišťoven Zimní Čeština 3  
KMA/UPO Účetnictví pojišťoven Zimní Čeština 3  
KMA/U1 Účetnictví 1 Letní Čeština 4  
KMA/U1E Účetnictví 1 Letní Čeština 3  
KMA/U2 Účetnictví 2 Zimní Čeština 3  
KMA/U2E Účetnictví 2 Zimní Čeština 3  
KMA/VKMA1 Vybrané kapitoly z MA 1 Zimní Čeština 3  
KMA/VKMA2 Vybrané kapitoly z MA 2 Letní Čeština 3  
KMA/VKMA3 Vybrané kapitoly z MA 3 Letní Čeština 3  
KMA/VK1 Vybrané kapitoly z MA 1 Zimní Čeština 3  
KMA/VK2 Vybrané kapitoly z MA 2 Letní Čeština 3  
KMA/VK3 Vybrané kapitoly z MA 3 Letní Čeština 3  
KMA/VM Variační metody Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/VS Výběrová šetření Zimní Čeština 4  
KMA/WS Workshop Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/YMAT2 Matematika 2 Zimní Čeština 9  
KMA/ZNM Základy numerických metod Zimní Čeština 4  
KMA/ZS Zahraniční stáž Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/ZSAD Základy statistické analýzy dat Letní Čeština 5  
KMI/MATA2 Matematická analýza 2 Zimní Čeština 5  
KMI/PVM Programování v MATLABu Letní Čeština 2  
KMT/ABILI Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/ABILK Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 2  
KMT/ALGOB Algoritmizace Letní Čeština 3  
KMT/ALG1B Algebra 1 Zimní Čeština 4  
KMT/ALG1Q Algebra 1 Zimní Čeština 3  
KMT/ALG2 Algebra 2 Letní Čeština 3  
KMT/ALG2B Algebra 2 Letní Čeština 3  
KMT/ALG2Q Algebra 2 Letní Čeština 3  
KMT/ALG3B Algebra 3 Zimní Čeština 3  
KMT/ALG3Q Algebra 3 Zimní Čeština 3  
KMT/ALG4B Algebra 4 Letní Čeština 4  
KMT/ALG4Q Algebra 4 Letní Čeština 3  
KMT/ALPVQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/AMTQ Anglická matematická terminologie Zimní Angličtina 2  
KMT/APMQ Aplikace vybraných partií matematiky Letní Čeština 2  
KMT/BKALG Algoritmizace Letní Čeština 2  
KMT/BKAL1 Algebra 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKAL2 Algebra 2 Letní Čeština 4  
KMT/BKAL3 Algebra 3 Zimní Čeština 4  
KMT/BKAL4 Algebra 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKART Aritmetika Zimní Čeština 4  
KMT/BKG1 Geometrie 1 Letní Čeština 4  
KMT/BKG2 Geometrie 2 Zimní Čeština 4  
KMT/BKG3 Geometrie 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKKG Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 4  
KMT/BKMA3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA4 Matematická analýza 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKPS Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKSAL Seminář z algebry Zimní Čeština 2  
KMT/BKSG Seminář z geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/BKSKG Seminář z konstrukční geometrie Letní Čeština 2  
KMT/BKSMA Seminář z matematické analýzy Zimní Čeština 2  
KMT/BKVKL Vybrané kapitoly z logiky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ELEM1 Elementární matematika 1 Letní Čeština 2  
KMT/ELEM2 Elementární matematika 2 Zimní Čeština 2  
KMT/ELEM3 Elementární matematika 3 Letní Čeština 4  
KMT/EM1Q Elementární matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/EM2Q Elementární matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/GEKQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/GEO1 Geometrie 1 Zimní Čeština 3  
KMT/GEO1B Geometrie 1 Letní Čeština 3  
KMT/GEO1Q Geometrie 1 Letní Čeština 3  
KMT/GEO2 Geometrie 2 Letní Čeština 3  
KMT/GEO2B Geometrie 2 Zimní Čeština 2  
KMT/GEO2Q Geometrie 2 Zimní Čeština 3  
KMT/GEO3 Geometrie 3 Zimní Čeština 4  
KMT/GEO3B Geometrie 3 Letní Čeština 4  
KMT/GEO3Q Geometrie 3 Letní Čeština 3  
KMT/GRAFY Aplikace teorie grafů Zimní Čeština 3  
KMT/HIMQ Historie matematiky Zimní Čeština 3  
KMT/IMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/IMA1Q Matematika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/IMA2 Matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/ITER Iterace funkcí Zimní Čeština 2  
KMT/KALGQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/KAL1Q Algebra 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KAL2Q Algebra 2 Letní Čeština 3  
KMT/KAL3Q Algebra 3 Zimní Čeština 3  
KMT/KAL4Q Algebra 4 Letní Čeština 3  
KMT/KARTQ Aritmetika Zimní Čeština 4  
KMT/KEM1Q Elementární matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KGEKQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/KG1Q Geometrie 1 Letní Čeština 3  
KMT/KG2Q Geometrie 2 Zimní Čeština 3  
KMT/KG3Q Geometrie 3 Letní Čeština 3  
KMT/KIMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KIMA2 Matematika 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KIM1Q Matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/KMA1Q Matematická analýza 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KMA2Q Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/KMA3Q Matematická analýza 3 Zimní Čeština 3  
KMT/KMA4Q Matematická analýza 4 Letní Čeština 3  
KMT/KOGEB Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/KONGE Konstrukční geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/KPRST Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní Čeština 3  
KMT/KPSQ Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština 4  
KMT/KSALQ Seminář z algebry Zimní Čeština 2  
KMT/KSGQ Seminář z geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/KSKGQ Seminář z konstrukční geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/KSMAQ Seminář z matematické analýzy Zimní Čeština 2  
KMT/KŠGQ Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/KTMA1 Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 4  
KMT/KTMA2 Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/KTMA3 Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 4  
KMT/KTMA4 Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/KTMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KTM1Q Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 2  
KMT/KTM2Q Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/KTM3Q Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 3  
KMT/KTM4Q Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/KUKGQ Konstrukční geometrie Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KUKOQ Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KUMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/KUM1Q Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/KUM2Q Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/KUM3Q Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/KUM4Q Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/KUTGQ Aplikace teorie grafů Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KVKAQ Vybrané kapitoly z aritmetiky Zimní Čeština 2  
KMT/KVKGQ Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/KVKLQ Vybrané kapitoly z logiky Letní Čeština 2  
KMT/MAPM Program MAPLE ve výuce mat. analýzy Letní Čeština 2  
KMT/MAT1 Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 5  
KMT/MAT1K Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 5  
KMT/MAT2 Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/MAT2K Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/MAT3 Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 5  
KMT/MAT3K Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/MAT4 Matematika 4 (Geometrie) Zimní Čeština 5  
KMT/MAT4K Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MAZ1B Matematická analýza 1 Zimní Čeština 4  
KMT/MAZ1Q Matematická analýza 1 Zimní Čeština 3  
KMT/MAZ2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/MAZ2Q Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/MPAMT Anglická matematická terminologie Zimní Angličtina 2  
KMT/MPAPM Aplikace vybraných partií matematiky Zimní Čeština 2  
KMT/MPEM1 Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/MPEM2 Elementární matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/MPFHM Filozofie a historie matematiky Letní Čeština 3  
KMT/MPKŠG Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/MPKTM Vybrané kapitoly z teorie množin Letní Čeština 1  
KMT/MPSFH Seminář z filozofie a historie matem. Zimní Čeština 1  
KMT/MPUTM Úvod do teorie množin Zimní Čeština 3  
KMT/MPVKA Vybrané kapitoly z aritmetiky Zimní Čeština 1  
KMT/MSPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/NAPRA Náslechová praxe Zimní Čeština 2  
KMT/NKEM1 Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/NKVKA Vybrané kapitoly z aritmetiky Zimní Čeština 2  
KMT/NKVKG Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/PRASB Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 3  
KMT/SALQ Seminář z algebry Zimní Čeština 2  
KMT/SAL1B Seminář z algebry 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SAL2B Seminář z algebry 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SGEQ Seminář z geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/SGE1B Seminář z geometrie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SGE2B Seminář z geometrie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SHMQ Seminář z historie matematiky Letní Čeština 2  
KMT/TMA1 Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 4  
KMT/TMA2 Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/TMA3 Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 4  
KMT/TMA4 Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/TMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní a letní Čeština 1  
KMT/TM1Q Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 2  
KMT/TM2Q Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/TM3Q Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 3  
KMT/TM4Q Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/UKGQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/UKOQ Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní Čeština 3  
KMT/UMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/UM1Q Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/UM2Q Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/UM3Q Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/UM4Q Matematika 4 (Geometrie) Zimní Čeština 4  
KMT/UTGQ Aplikace teorie grafů Zimní a letní Čeština 3  
KMT/UTMQ Úvod do teorie množin Zimní Čeština 3  
KMT/VKAQ Vybrané kapitoly z aritmetiky Zimní Čeština 2  
KMT/VKTQ Vybrané kapitoly z teorie množin Zimní Čeština 2  
KMT/VYGEO Vybrané kapitoly z geometrie Letní Čeština 2  
KMT/WMAT1 Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 6  
KMT/WMAT4 Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 6  
KMT/WSAL1 Algebra 1 Zimní Čeština 4  
KMT/WSAL2 Algebra 2 Letní Čeština 6  
KMT/WSKR Kinematická geometrie v rovině Zimní Čeština 6  
KMT/WSMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 6  
KMT/WSMA2 Matematická analýza 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/WSMRG Metody řešení geometrických úloh Zimní Čeština 4  
KMT/WSTM Teorie množin Zimní Čeština 3  
KMT/WZAL1 Algebra 1 Zimní Čeština 9  
KMT/WZAL2 Algebra 2 Zimní a letní Čeština 9  
KMT/WZE12 Elementární matematika 1, 2 Zimní a letní Čeština 10  
KMT/WZKG Konstrukční geometrie Zimní a letní Čeština 4  
KMT/WZMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 9  
KMT/WZMA2 Matematická analýza 2 Zimní a letní Čeština 9  
KMT/XDMA Didaktika matematiky, matemat. analýza Zimní a letní Čeština 5  
KMT/XDMAT Didakt. matematiky, algebra a teor. arit Zimní a letní Čeština 5  
LBF/RDA01 Matematika Zimní Čeština 2  
LBF/RKA01 Matematika Zimní Čeština 2  
OPT/RMF Rovnice matematické fyziky Zimní Čeština 5  
OPT/VKRMF Vybrané kapitoly z rovnic matem. fyziky Zimní Čeština 6  
SLO/NMF1 Numerické metody pro fyziky 1 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/PROG1 Programování a numerické metody Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/SFVE Statistika ve fyzice vysokých energií Zimní Čeština 3