Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AFC/CHEMG Chemie pro geology Zimní Čeština 2  
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
EKO/HYCHE Hydrochemie Zimní Čeština 2  
KGE/ANGG Angličtina pro geology Zimní Angličtina 3  
KGE/APET Aplikovaná petrografie Letní Čeština 3  
KGE/BIOL Biologie pro geology Zimní Čeština 3  
KGE/BIOLG Biologie pro geology Zimní Čeština 3  
KGE/BLP Bezpečnost práce Zimní Čeština 1  
KGE/CTP Geologická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KGE/DIGL Didaktika geologie Zimní Čeština 3  
KGE/FLINK Fluidní inkluze a jejich význam v geol. Zimní Čeština 3  
KGE/GDPC Geologická data v prostředí PC Letní Čeština 3  
KGE/GEGE Geologická a geomorfologická exkurze Letní Čeština 2  
KGE/GEOO Geologie Zimní Čeština 4  
KGE/GCHU Geologie chráněných území ČR Zimní Čeština 3  
KGE/GK Geologie kvartéru Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize Letní Čeština 2  
KGE/GOT Geologie Olomoucka v terénu Letní Čeština 4  
KGE/GSEM Geologický seminář Letní Čeština 3  
KGE/HIG Historická geologie Zimní Čeština 5  
KGE/HIGE Historická geologie Zimní Čeština 3  
KGE/HOMIN Horninotvorné minerály Letní Čeština 4  
KGE/ICHN Význam ichnofosilií Letní Čeština 2  
KGE/INGE Inženýrská geologie Letní Čeština 3  
KGE/IZOT Využití izotopů v geol. a environment. Zimní Čeština 3  
KGE/MGEV Metody geologického výzkumu Letní Čeština 3  
KGE/MGV Metody geologického výzkumu Letní Čeština 5  
KGE/MIKRH Mikroskopie hornin Zimní Čeština 3  
KGE/MIPRA Mikroskopické praktikum Zimní Čeština 4  
KGE/MPAL Mikropaleontologie Letní Čeština 4  
KGE/MS Metody stratigrafie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/OBPA1 Paleontologie 1 Zimní Čeština 3  
KGE/OBPA2 Paleontologie 2 Letní Čeština 3  
KGE/OBP1 Paleontologie 1 Zimní Čeština 5  
KGE/OC Odborný článek Zimní a letní Čeština 2  
KGE/OC2 Odborný článek 2 Zimní a letní Čeština 2  
KGE/OG Obecná geologie Letní Čeština 4  
KGE/OGE Obecná geologie Letní Čeština 3  
KGE/OGL Obecná geologie Letní Čeština 5  
KGE/OK Odborná konference Zimní a letní Čeština 2  
KGE/PAE Paleoekologie Zimní Čeština 2  
KGE/PANEV Pánevní analýza Letní Čeština 2  
KGE/PFPR Přírodní faktory podmiňující rozvoj Zimní Čeština 4  
KGE/PGSE Přehled geologie střední Evropy Letní Čeština 3  
KGE/PRGCR Přehled geologie ČR Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PRS1 Pedagog. praxe z geologie a ochrany ŽP 1 Letní Čeština 2  
KGE/PRS2 Pedagog. praxe z geologie a ochrany ŽP 2 Zimní Čeština 2  
KGE/PRX1 Pedagog. praxe z geologie a ochrany ŽP 1 Letní Čeština 3  
KGE/PRX2 Pedagog. praxe z geologie a ochrany ŽP 2 Zimní Čeština 3  
KGE/REGE Regionální geologie ČR Letní Čeština 4  
KGE/RUM Rudní mikroskopie Letní Čeština 3  
KGE/SEDG Sedimentologie Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/SEDQ Sedimenty kvartéru Letní Čeština 2  
KGE/STAG Statistika v geologii Zimní a letní Čeština 3  
KGE/TERC2 Terénní cvičení z geologie 2 Letní Čeština 4  
KGE/TPETR Petrografie technolitů Letní Čeština 2  
KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie Letní Čeština 2  
KGE/UUGF Úvod do užité geofyziky Zimní Čeština 3  
KGE/UVGE Úvod do geologie Zimní Čeština 1  
KGE/VPCO Vývoj přírody v ČR Zimní Čeština 4  
KGE/ZGEX Zahraniční geologická exkurze Letní Čeština 5  
KGE/ZRGCR Základy regionální geologie ČR Letní Čeština 3  
KGE/ZSGE Strukturní geologie Letní Čeština 3