Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
EKO/GISO Geografické informační systémy Zimní Čeština 2  
KAJ/BCS1Q Background Studies Letní Angličtina 2  
KAJ/BCS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/BREAL Další anglicky mluvící země Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/EREAL Angloamerické reálie Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/EREA2 Angloamerické reálie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/KBS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/KRE2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/OESCQ Other English Speaking Countries Letní Angličtina 2  
KAJ/REAL1 Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REAL2 Angloamerické reálie Letní Čeština 3  
KAJ/REAL3 Další anglicky mluvící země Letní Čeština 1  
KAJ/REA1Q Angloamerické reálie Letní Čeština 2  
KAJ/REA2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REA3Q Další anglicky mluvící země Letní Čeština 2  
KAZ/BDEMG Demografie Zimní Čeština 3  
KAZ/BDEMQ Demography Letní Čeština 2  
KAZ/BKDEM Demografie Zimní Čeština 2  
KAZ/BKDEQ Demografie Letní Čeština 2  
KAZ/BKDEZ Demografie Letní Čeština 2  
KAZ/BPDEM Demografie Letní Čeština 2  
KAZ/BPDEQ Demografie Letní Čeština 2  
KAZ/BPDEZ Demografie Letní Čeština 2  
KAZ/B2DEM Demografie Letní Čeština 3  
KAZ/DESZP Demografie Zimní Čeština 3  
KAZ/DEZPK Demografie Zimní Čeština 3  
KAZ/KDEMG Demografie Zimní Čeština 3  
KAZ/K2DEM Demografie Letní Čeština 3  
KAZ/NDEMQ Demografie Letní Čeština 2  
KGE/CTP Geologická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KGE/GK Geologie kvartéru Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize Letní Čeština 2  
KGE/PANEV Pánevní analýza Letní Čeština 2  
KGE/PFPR Přírodní faktory podmiňující rozvoj Zimní Čeština 4  
KGE/SEDG Sedimentologie Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/SEDQ Sedimenty kvartéru Letní Čeština 2  
KGE/TERC2 Terénní cvičení z geologie 2 Letní Čeština 4  
KGE/UUGF Úvod do užité geofyziky Zimní Čeština 3  
KGE/VPCO Vývoj přírody v ČR Zimní Čeština 4  
KGE/ZGEX Zahraniční geologická exkurze Letní Čeština 5  
KGG/BPGG2 Bakalářská práce z geografie 2 Letní Čeština 7  
KGG/BPRG1 Bakalářská práce z reg. geografie 1 Zimní Čeština 4  
KGG/BPRG2 Bakalářská práce z reg. geografie 2 Letní Čeština 9  
KGG/BYT Geografie bydlení Zimní Čeština 4  
KGG/CRCW Conflict regions of the contemp. world Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/CZR Geography of the Czech Republic Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/DBP1B BP ze soc. a ek. geografie - metody Zimní Čeština 6  
KGG/DBP2 Bakalářská práce z geografie - seminář Letní Čeština 7  
KGG/DDPG1 Diplomová práce z geografie 1 Letní Čeština 5  
KGG/DDPG2 Diplomová práce z geografie 2 Zimní Čeština 10  
KGG/DDPG3 Diplomová práce z geografie 3 Letní Čeština 10  
KGG/DGCR1 Regionální geografie ČR 1 Zimní Čeština 2  
KGG/DGCR2 Regionální geografie ČR 2 Letní Čeština 3  
KGG/DKGEX Komplexní geografická exkurze Letní Čeština 4  
KGG/DPGG1 Diplomová práce z geografie 1 Letní Čeština 5  
KGG/DPGG2 Diplomová práce z geografie 2 Zimní Čeština 20  
KGG/DPG1 Diplomová práce z geografie 1 Letní Čeština 5  
KGG/DPG2 Diplomová práce z geografie 2 Zimní Čeština 10  
KGG/DPG3 Diplomová práce z geografie 3 Letní Čeština 10  
KGG/DPLG Planetární geografie Zimní Čeština 4  
KGG/DPREZ Prezentace v geografických oborech Zimní a letní Čeština 3  
KGG/DPZG DPZ v geografii Letní Čeština 2  
KGG/DRGAS Regionální geografie Asie Zimní Čeština 2  
KGG/DRGEV Regionální geografie Evropy Zimní Čeština 2  
KGG/DSEGM Seminář z geomorfologie Letní Čeština 3  
KGG/DSEGP Seminář z geografie průmyslu Zimní Čeština 3  
KGG/DSESL Seminář z geogr. cest. ruchu a rekreace Zimní Čeština 3  
KGG/DSREV Seminář z regionální geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGG/DSRG1 Diplomový seminář z reg. geografie 1 Letní Čeština 10  
KGG/DSRG2 Diplomový seminář z reg. geografie 2 Zimní Čeština 10  
KGG/DSRG3 Diplomový seminář z reg. geografie 3 Letní Čeština 10  
KGG/DUGE Úvod do studia geografie Zimní Čeština 4  
KGG/DZH2 Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 7  
KGG/DZKR Základy kartografie Letní Čeština 4  
KGG/EEI Exkurze do evropských institucí Zimní a letní Čeština 4  
KGG/EHCRE Environmental History of the Czech Rep. Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/EKU Energie, krajina, udržitelnost Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/ENVG Environmentální geografie Zimní Čeština 3  
KGG/ENVIG Environmentální geografie Zimní Čeština 4  
KGG/GCR1 Regionální geografie ČR 1 Zimní Čeština 2  
KGG/GCR2 Regionální geografie ČR 2 Letní Čeština 3  
KGG/GCZ Geografie České republiky pro negeografy Zimní a letní Čeština 4  
KGG/GECR Geografie cestovního ruchu a rekreace Zimní Čeština 4  
KGG/GEPR Geografie průmyslu Zimní Čeština 4  
KGG/GESL Geografie cestovního ruchu a rekreace Zimní Čeština 4  
KGG/GMCR Geomorfologie ČR Letní Čeština 2  
KGG/GMFO Geomorfologie Letní Čeština 5  
KGG/GMOR Geomorfologie Letní Čeština 4  
KGG/GPCR Geografie v praxi ČR (exkurze) Letní Čeština 4  
KGG/HDRA Hydrologie Letní Čeština 4  
KGG/HIGE Historická geografie Zimní a letní Čeština 3  
KGG/HYSOC Hydrologie světového oceánu Zimní a letní Čeština 3  
KGG/CHINA Geografie současné Číny Zimní a letní Čeština 3  
KGG/KBUD Kapitoly z bezpečné a udržitelné dopravy Zimní Čeština 3  
KGG/KGEX Komplexní geografická exkurze Letní Čeština 4  
KGG/KGEXE Geografická exkurze v České rep. Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/KLIML Meteorologie a klimatologie Zimní Čeština 3  
KGG/KLIMZ Meteorologie a klimatologie Zimní Čeština 3  
KGG/KRAJ2 Teorie a plánování v kraj. ekologii Zimní a letní Čeština 3  
KGG/KREK Krajinná ekologie Letní Čeština 3  
KGG/METEO Meteorologie a klimatologie Zimní a letní Čeština 4  
KGG/MSEGV Metody sociální a ekonomické geografie Zimní Čeština 4  
KGG/MSGVX BP ze soc. a ek. geografie - metody Zimní Čeština 6  
KGG/MYS Vývoj geografického myšlení Zimní a letní Čeština 3  
KGG/NOK Krajinná ekologie Zimní a letní Čeština 4  
KGG/OCH Ochrana ovzduší Letní Čeština 3  
KGG/OOMO Ochrana obyvatelstva, měst a obcí Zimní a letní Čeština 3  
KGG/OPRG Odborná praxe v regionální geografii Letní Čeština 5  
KGG/OPRGE Odborná praxe v regionální geografii Letní Čeština 3  
KGG/PGSRP Regionální politika a regionální rozvoj Zimní a letní Čeština 0  
KGG/PID Prostorové interakce a deformace Zimní a letní Čeština 4  
KGG/PLG Planetární geografie Zimní Čeština 4  
KGG/POH Regionální geografie pohraničí Zimní a letní Čeština 3  
KGG/PPG2 Pedagogická praxe z geografie 2 Zimní Čeština 3  
KGG/PPR Přehled přírodních rizik a hazardů Zimní Čeština 4  
KGG/PRACE Reg. geogr. analýza trhu práce Letní Čeština 5  
KGG/PREZ Prezentace v geografických oborech Zimní a letní Čeština 3  
KGG/PRS2 Pedagogická praxe z geografie 2 Zimní Čeština 2  
KGG/PRS2X Pedagogická praxe z geografie 2 Zimní Čeština 1  
KGG/REFOR Odraz spol. reforem ve struktuře krajiny Letní Čeština 2  
KGG/RGAS Regionální geografie Asie Zimní Čeština 2  
KGG/RGAUT Regionální geografie Rakouska Letní Čeština 3  
KGG/RGDEU Regionální geografie Německa a Rakouska Letní Čeština 3  
KGG/RGEV Regionální geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGG/RGEVR Regionální geografie Evropy Zimní Čeština 2  
KGG/RGPOL Regionální geografie Polska Zimní Čeština 3  
KGG/RGR Regiony a geografická regionalizace Zimní Čeština 6  
KGG/RGREG Regiony a regionální taxonomie Letní Čeština 5  
KGG/RRPX Regionální rozvoj v praxi Letní Čeština 4  
KGG/SEGM Seminář z geomorfologie Zimní Čeština 3  
KGG/SEGP Seminář z geografie průmyslu Zimní a letní Čeština 3  
KGG/SEHY Seminář z hydrologie Zimní Čeština 3  
KGG/SEMK Seminář z meteorologie a klimatologie Zimní a letní Čeština 3  
KGG/SESL Seminář z geogr. cest. ruchu a rekreace Zimní Čeština 3  
KGG/SESLU Seminář z geogr. služeb a maloobchodu Letní Čeština 3  
KGG/SPRG Následná praxe v regionální geografii Zimní a letní Čeština 1  
KGG/SRAS Seminář z regionální geografie Asie Zimní Čeština 3  
KGG/SREV Seminář z regionální geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGG/SRZGG Učitelství geografie pro střední školy Zimní a letní Čeština 0  
KGG/STMAP Staré mapy a jejich využití ve vědě Letní Čeština 3  
KGG/SUR Surovinové zdroje Letní Čeština 3  
KGG/TERKL Terénní klimatologie Letní Čeština 3  
KGG/UGE Úvod do studia geografie Zimní Čeština 3  
KGG/UGEO Úvod do studia geografie Zimní Čeština 2  
KGG/UOZP Ochrana přírody a krajiny Zimní Čeština 3  
KGG/UPU Územní plánování a urbanismus Zimní Čeština 5  
KGG/UPUE Spatial Planning and Urbanism Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGG/URK Udržitelný rozvoj krajiny a urban sprawl Zimní a letní Čeština 2  
KGG/VOGET Vojenská geografie a topografie Letní Čeština 3  
KGG/VOGSE Vybr. otázky reg. geo. střední Evropy Letní Čeština 3  
KGG/ZDG Základy demografie Zimní a letní Čeština 3  
KGG/ZDPZ Základy DPZ Zimní Čeština 2  
KGG/ZFG1X Základy fyzické geografie 1 Letní Čeština 6  
KGG/ZF1 Základy fyzické geografie 1 Letní Čeština 7  
KGG/ZGEX Zahraniční geografická exkurze Zimní a letní Čeština 6  
KGG/ZH2 Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 7  
KGG/ZKAR Základy kartografie Zimní Čeština 4  
KGG/ZSE2X Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 6  
KGI/BAKA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 4  
KGI/BAKA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
KGI/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 6  
KGI/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
KGI/CADX CAD Letní Čeština 5  
KGI/DAMIN Data mining Zimní Čeština 10  
KGI/DASY1 Databázové systémy 1 Zimní Čeština 5  
KGI/DASY2 Databázové systémy 2 Zimní Čeština 3  
KGI/DATAS Databázové systémy Zimní Čeština 10  
KGI/DIMOR Digitální modely reliéfu Zimní Čeština 5  
KGI/DIPL1 Diplomový seminář z GI 1 Letní Čeština 8  
KGI/DIPL2 Diplomový seminář z GI 2 Zimní Čeština 10  
KGI/DIPL3 Diplomový seminář z GI 3 Letní Čeština 12  
KGI/DIPS1 Diplomový seminář z geoinformatiky 1 Letní Čeština 5  
KGI/DIPS2 Diplomový seminář z geoinformatiky 2 Zimní Čeština 10  
KGI/DIPS3 Diplomový seminář z geoinformatiky 3 Letní Čeština 14  
KGI/DMREL Digitální modely reliéfu Zimní a letní Čeština 4  
KGI/DYWE Dynamický web Letní Čeština 5  
KGI/ENVIG GIT v environmentálních aplikacích Zimní Čeština 5  
KGI/EXGI Exkurze z geoinformatiky Zimní Čeština 2  
KGI/FREOS Freeware a Open Source Letní Angličtina 5  
KGI/FYGE1 Fyzická geografie 1 Letní Čeština 5  
KGI/FYGE2 Fyzická geografie 2 Zimní Čeština 5  
KGI/GEPRO Geografický projekt Zimní Čeština 5  
KGI/GFYZ Geoinformatika ve fyzické geografii Letní Čeština 5  
KGI/GI Geoinformatics Zimní a letní Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGI/GINEW New issues of geosciences Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGI/GIS Geografické informační systémy Letní Čeština 5  
KGI/GISIT GIS a internetové technologie Zimní Čeština 6  
KGI/GISLZ GIT v lesnictví a zemědělství Letní Čeština 5  
KGI/GISON GIS online Zimní Čeština 10  
KGI/GIT Geoinformační technologie Letní Čeština 5  
KGI/GSOC Geoinformatika v socioekonom. geografii Zimní Čeština 5  
KGI/ISUZ Informační systémy o území Letní Čeština 5  
KGI/KADES Kartograf. design a předtisková příprava Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGI/MOSEZ Mobilní a senzorové systémy pro mapování Letní Čeština 3  
KGI/PGSPS Teoretické základy počítačových sítí Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KGI/POZGE Pokročilé zpracování geodat Letní Čeština 5  
KGI/PRABC Praxe z geoinformatiky Letní Čeština 8  
KGI/PRANM Praxe z geoinformatiky Letní Čeština 5  
KGI/PRAXB Praxe z geoinformatiky Letní Čeština 10  
KGI/PRAXM Praxe z geoinformatiky Letní Čeština 5  
KGI/PREU Prakt. řešení environm. úloh pomocí GIT Zimní Čeština 3  
KGI/PRG2 Programování 2 Letní Čeština 5  
KGI/PROG Programování Letní Čeština 6  
KGI/PROGI Projektování v GIT Zimní Čeština 5  
KGI/PROG1 Programové prostředky GIS1 Zimní Čeština 4  
KGI/PROG2 Programové prostředky GIS 2 Letní Čeština 4  
KGI/PROG3 Programové prostředky GIS 3 Zimní Čeština 4  
KGI/PROPL Prostorové plánování Zimní Čeština 5  
KGI/SEGE1 Socioekonomická geografie 1 Letní Čeština 5  
KGI/SEGE2 Socioekonomická geografie 2 Zimní Čeština 5  
KGI/SKRI Skriptování v GIS Letní Čeština 5  
KGI/ZAGEF Základy geodézie a fotogrammetrie Letní Čeština 10  
KHI/CFIII Evropská kultura III Zimní Čeština 5  
KHI/EFIII Core fields of European Culture III Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPŘ/AKZGD Základy geografických disciplín Zimní Čeština 3  
KPŘ/AZAKL Základy klimatologie Zimní Čeština 3  
KPŘ/MEKUČ Environmentální klimatologie pro učitele Zimní Čeština 2  
KRS/SSPI Současné Španělsko a španělská identita Zimní a letní Španělština 4  
MRS/ENG Environmentální geografie Letní Čeština 4  
MRS/GISR GIS pro rozvojová studia Zimní Čeština 4  
MRS/XENG Environmental Geography Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MRS/ZGIS Základy geoinformatiky a GIS Zimní Čeština 6