Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AFC/AGCC Cvičení z anorganické chemie Letní Čeština 5  
AFC/AGC1 Anorganická chemie 1 Zimní Čeština 2  
AFC/AGC2 Anorganická chemie 2 Letní Čeština 3  
AFC/AGC3 Vybrané kapitoly z anorganické chemie Zimní Čeština 2  
AFC/AGX1 Anorganická chemie 1 Zimní Čeština 3  
AFC/AGX2 Anorganická chemie 2 Letní Čeština 3  
AFC/AMT Anorganická metaloterapeutika Letní Čeština 2  
AFC/ANP Anorganické polymery Zimní Čeština 2  
AFC/APVC Současné akt. problémy vyučování chemie Letní Čeština 2  
AFC/BACH Bioanorganická chemie Letní Čeština 4  
AFC/BACH1 Bioanorganická chemie 1 Letní Čeština 4  
AFC/BACH2 Bioanorganická chemie 2 Zimní Čeština 3  
AFC/BAKP Bakalářská práce Letní Čeština 13  
AFC/BPR1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 8  
AFC/BPR2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 13  
AFC/CMSAL Cvičení z metod studia anorg. látek Letní Čeština 4  
AFC/DICH Didaktika chemie Zimní Čeština 5  
AFC/DPU1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 4  
AFC/DPU2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 6  
AFC/DPU3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 8  
AFC/DPU4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 7  
AFC/DPX1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
AFC/DPX3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 15  
AFC/DPX4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 20  
AFC/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 5  
AFC/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 10  
AFC/FCHM Fyzikálně-chemické metody studia látek Zimní Čeština 2  
AFC/CHLV Chemické látky ve vojenství Letní Čeština 2  
AFC/CHN1 Chemické názvosloví 1 Zimní Čeština 1  
AFC/CHVPP Chemie vybraných přechodných prvků Zimní Čeština 2  
AFC/KACHX Vybrané kapitoly z anorganické chemie Zimní Čeština 2  
AFC/KCH Koordinační chemie Letní Čeština 2  
AFC/KSRD Krystalová struktura a rentgen. difrakce Zimní Čeština 3  
AFC/LABT Laboratorní technika Zimní Čeština 4  
AFC/MAR Mechanismy anorganických reakcí Letní Čeština 2  
AFC/MGCH Magnetochemie Letní Čeština 3  
AFC/MRAC Mechanismy anorganických reakcí Letní Čeština 2  
AFC/MSAL Metody studia anorganických látek Letní Čeština 4  
AFC/MSAS Metody studia anorganických sloučenin Letní Čeština 5  
AFC/MSKS Metody studia komplexních sloučenin Zimní Čeština 2  
AFC/NL Návykové látky Zimní Čeština 3  
AFC/NMR NMR - spektroskopie Letní Čeština 2  
AFC/NUMR NMR - spektroskopie Letní Čeština 2  
AFC/OBC Obecná chemie Zimní Čeština 3  
AFC/OBC1 Obecná chemie Zimní Čeština 5  
AFC/OBS1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 2  
AFC/OBS2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 2  
AFC/OBS3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 2  
AFC/OBS4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 2  
AFC/OBS5 Oborový seminář 5 Zimní Čeština 2  
AFC/OBS6 Oborový seminář 6 Letní Čeština 2  
AFC/ORK Organokovy Zimní Čeština 2  
AFC/ORK1 Organokovy Zimní Čeština 2  
AFC/OSEX4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 2  
AFC/OSE1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 1  
AFC/OSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
AFC/OSE3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
AFC/OS1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 2  
AFC/OS2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 2  
AFC/OS3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 2  
AFC/PAGC Pokročilá anorganická chemie Zimní Čeština 2  
AFC/PAGCU Pokročilá anorganická chemie Zimní Čeština 2  
AFC/PAGC1 Pokročilá anorganická chemie 1 Zimní Čeština 4  
AFC/PAGC2 Pokročilá anorganická chemie 2 Letní Čeština 2  
AFC/PCAGC Pokročilé cvičení z anorganické chemie Zimní Čeština 5  
AFC/PGSBC Bioanorganická chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSDC Moderní trendy v didaktice chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AFC/PGSEM Elektrochem. metody studia komplex. sl. Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
AFC/PGSFS Fyz.chem. metody studia koord. sloučenin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSCH Pokročilá anorganická a organická chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AFC/PGSKS Koord. chemie; syntéza komplex.sloučenin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSMF Metalofarmaka Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSNM Nanomateriály Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSNR NMR spektroskopie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSPA Pokročilá anorg. chemie pro dokt. stud. Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
AFC/PGSPE Teoret. problémy chemických experimentů Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AFC/PGSUC Teorie a praxe tvorby učebnice chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AFC/PGSVT Moderní výuk. technologie ve výuce chem. Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AFC/PGSXR Rentgenostrukturní analýza Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
AFC/PGSZD Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0  
AFC/PGSZZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
AFC/PH Průmyslové havárie Zimní Čeština 3  
AFC/PJP Pokusy s jednoduchými pomůckami Letní Čeština 2  
AFC/PRACH Průmyslová anorganická chemie Zimní Čeština 2  
AFC/PROCH Průmyslová organická chemie Letní Čeština 2  
AFC/PRSC1 Pedagogická praxe z chemie 1 Letní Čeština 3  
AFC/PRSC2 Pedagogická praxe z chemie 2 Zimní Čeština 3  
AFC/PRS1 Pedagogická praxe z chemie 1 Letní Čeština 2  
AFC/PRS2 Pedagogická praxe z chemie 2 Zimní Čeština 2  
AFC/PVCH1 Praktická výuka chemie Zimní Čeština 3  
AFC/PVCH2 Praktická výuka chemie Letní Čeština 4  
AFC/RSCH Repetitorium středoškolské chemie Zimní Čeština 3  
AFC/RTGAX Rentgenostrukturní analýza Zimní Čeština 2  
AFC/SAB Strukturní analýza biomakromolekul Letní Čeština 3  
AFC/SAL Syntéza anorganických látek Letní Čeština 2  
AFC/SBPR Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 4  
AFC/SDPAG Seminář k diplomové práci Letní Čeština 2  
AFC/SDPAX Seminář k diplom.práci Letní Čeština 1  
AFC/SKPC1 Školní pokusy 1 Zimní Čeština 4  
AFC/SKPC2 Školní pokusy 2 Letní Čeština 4  
AFC/SKP1 Školní pokusy 1 Zimní Čeština 4  
AFC/SKP2 Školní pokusy 2 Letní Čeština 5  
AFC/SMVL Spektrální a magnetické vlastnosti látek Zimní Čeština 2  
AFC/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS Zimní a letní Čeština 2  
AFC/SRZAG Anorganická chemie Zimní a letní Čeština 0  
AFC/SRZCH Učitelství chemie pro střední školy Zimní a letní Čeština 0  
AFC/TA Termická analýza Letní Čeština 2  
AFC/TM Termické metody Letní Čeština 2  
AFC/ZCHI Zdroje chemických informací Zimní Čeština 2  
AFC/ZZED Základy zpracování experimentálních dat Zimní Čeština 3  
ACH/AACZP Analytické aplikace v chemii ŽP Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ACH/ACC Cvičení z analytické chemie Letní Čeština 5  
ACH/ACZPC Cvičení z analytické chemie živ. prostř. Zimní Čeština 3  
ACH/AC1 Analytická chemie 1 Zimní Čeština 2  
ACH/AC2 Analytická chemie 2 Letní Čeština 4  
ACH/AET Aplikace elektromigračních technik Letní Čeština 2  
ACH/AGC Aplikovaná plynová chromatografie Zimní Čeština 4  
ACH/AHS Aplikovaná hmotnostní spektrometrie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ACH/ACHSB Aplikovaná analytická chemie Zimní Čeština 3  
ACH/ACHZP Analytická chemie životního prostředí Zimní Čeština 4  
ACH/AINP Analytická instrumentace v praxi Letní Čeština 2  
ACH/ALC Aplikovaná kapalinová chromatografie Zimní Čeština 4  
ACH/AMS Aplikovaná molekulová spektrometrie Zimní Čeština 4  
ACH/ANMR NMR spektroskopie pro org.chem. a bioch. Zimní Čeština 3  
ACH/ANPR Angličtina pro analytickou praxi Zimní Čeština 2  
ACH/APAS Aplikovaná atomová spektrometrie Zimní Čeština 2  
ACH/APFOR Analytické aplikace ve forenzních vědách Zimní Čeština 4  
ACH/APCH Aplikovaná analytická chemie Zimní Čeština 4  
ACH/APCHC Cvičení z aplikované analytické chemie Zimní Čeština 3  
ACH/APP Analýza potravin a přír.produktů Zimní Čeština 2  
ACH/AS Atomová spektrometrie Zimní Čeština 1  
ACH/ASX Atomová spektrometrie Zimní Čeština 1  
ACH/BAKP Bakalářská práce Letní Čeština 13  
ACH/CAC Cvičení z aplikované analytické chemie Zimní Čeština 2  
ACH/CZPL Cvičení z chemie životního prostředí Zimní Čeština 3  
ACH/CZPO Chemie životního prostředí Zimní Čeština 3  
ACH/CZPP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 3  
ACH/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 5  
ACH/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 10  
ACH/DP3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 15  
ACH/DP4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 20  
ACH/ECHI Elektronika a chemická instrumentace Zimní Čeština 2  
ACH/ELM Elektromigrační metody Zimní Čeština 2  
ACH/EM Elektroanalytické metody Zimní Čeština 2  
ACH/FKTO Forenzní a klinická toxikologie Zimní Čeština 2  
ACH/HSB Hmotnostní spektrometrie biopolymerů Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ACH/CHA1 Chemická angličtina 1 Zimní Čeština 2  
ACH/CHA2 Chemická angličtina 2 Letní Čeština 2  
ACH/CHEX1 Chemometrie 1 Zimní Čeština 4  
ACH/CHE2 Chemometrie 2 Letní Čeština 3  
ACH/CHI Chemická instrumentace Zimní Čeština 6  
ACH/CHO Chemie ovzduší Zimní Čeština 2  
ACH/CHP Chemie potravin Zimní Čeština 4  
ACH/CHS1 Chemický seminář 1 Zimní Čeština 1  
ACH/CHS2 Chemický seminář 2 Letní Čeština 1  
ACH/CHS3 Chemický seminář 3 Zimní Čeština 2  
ACH/CHS4 Chemický seminář 4 Letní Čeština 2  
ACH/CHV Chemie vody Zimní Čeština 2  
ACH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 2  
ACH/CH1 Chemické informace Letní Čeština 2  
ACH/IM Instrumentální metody Zimní Čeština 6  
ACH/IMC Cvičení z instrumentálních metod Letní Čeština 5  
ACH/IMS Instrumentální metody seminář Letní Čeština 2  
ACH/INL Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Letní Čeština 1  
ACH/KLCH Klinická analytická chemie Zimní Čeština 4  
ACH/KOCHL Kontrola chemických léčiv Zimní Čeština 4  
ACH/KRIM Kriminalistika Letní Čeština 2  
ACH/MONLH Monitorování lékových hladin Zimní Čeština 2  
ACH/MS Matematický seminář Zimní Čeština 1  
ACH/MSP Molekulová spektrometrie Zimní Čeština 2  
ACH/MTAC Mikrotechniky v analytické chemii Letní Čeština, Angličtina 2  
ACH/OP Oborová praxe Letní Čeština 5  
ACH/OSE1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 1  
ACH/OSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
ACH/OSE3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
ACH/OSE4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 1  
ACH/OSZP1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 1  
ACH/OSZP2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
ACH/OSZP3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 2  
ACH/OSZP4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 1  
ACH/PAACH Praktické aspekty analytické chemie Zimní Čeština 3  
ACH/PAC Pokročilá analytická chemie Letní Čeština 7  
ACH/PACH Praktická analytická chemie Zimní Čeština 2  
ACH/PGSAB Analýza biomarkerů metodami hmotn. spek. Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSCM Trendy v chemické metrologii Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSEA Teorie a aplikace elektroanalyt. metod Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSCH Pokroky v chromatografii a elektroforéze Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSIM Instrumentální metody v analyt. chemii Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSKB Klinická biochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSOK Odborná komunikace Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSPH Pokroky v hmotnostní spektrometrii Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSPN Pokroky a novinky v chemii - seminář Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSPW Pokroky a novinky v chemii - workshop Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSSM Pokroky ve spektrálních metodách Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSTE Teorie elektromigračních metod Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PGSTO Experimentální toxikologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
ACH/PHS Hmotnostní spektrometrie Zimní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ACH/PKT Prekoncentrační techniky Letní Čeština 3  
ACH/PP Základy práva Letní Čeština 2  
ACH/PTECH Potr. technologie a biotechnologie Letní Čeština 3  
ACH/PVCH Projektová výuka v chemii Zimní Čeština 4  
ACH/RAOS Repetitorium analýzy organ. sloučenin Letní Čeština 2  
ACH/SEAN Senzorická analýza Zimní Čeština 1  
ACH/SEI Separace a identifikace izomerů Letní Čeština 2  
ACH/SEM1 Separační metody 1 Zimní Čeština 1  
ACH/SEM2 Separační metody 2 Letní Čeština 3  
ACH/SFECH Superkritická fluidní extrakce a chrom. Letní Čeština 2  
ACH/SLP Správná laboratorní praxe Zimní Čeština 2  
ACH/SOP Seminář k oborové praxi Letní Čeština 1  
ACH/TAA Teoretické aspekty analytické chemie Zimní Čeština 3  
ACH/TOCH Toxikologie Letní Čeština 2  
ACH/UAOS Úvod do analýzy organických sloučenin Zimní Čeština, Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ACH/VMACH Vybrané metody analytické chemie Zimní Čeština 3  
ACH/VOCHA Vybrané otázky chemické analýzy Zimní Čeština 1  
ACH/VOIA Vybrané otázky instrumentální analýzy Letní Čeština 1  
ACH/VOLT Aplikovaná voltametrie Letní Čeština 4  
ACH/ZACH Základy analytické chemie Zimní Čeština 4  
ACH/ZCHEL Základy chemie léčiv Letní Čeština 2  
ACH/ZCHM Základy chemické metrologie Zimní Čeština 2  
ACH/ZZV Základy zpracování výsledků Zimní Čeština 2  
CRH/DPR3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 14  
EKO/MONO Monitoring Letní Čeština 2  
KBC/ANN1 Angličtina pro biochemiky 1 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KBC/ANN2 Angličtina pro biochemiky 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/ASDNA Analýza sekvencí DNA Zimní Čeština 2  
KBC/BAK Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
KBC/BAKP Bakalářská práce 2 Letní Čeština 13  
KBC/BAM Pokročilé biochemické metody Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBC/BEN Bioenergetika Zimní Čeština, Angličtina 3  
KBC/BCH Základy biochemie Zimní Čeština 4  
KBC/BCHC Laboratorní cvičení z biochemie Letní Čeština 4  
KBC/BCHI Biochemické informace Letní Čeština 2  
KBC/BCHR Biochemie rostlin Letní Čeština 3  
KBC/BIME Biochemické metody Letní Čeština 4  
KBC/BIOS Biosenzory Letní Čeština 3  
KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul Letní Čeština 3  
KBC/BSE1 Biochemický seminář 1 Zimní Čeština 2  
KBC/BSE2 Biochemický seminář 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KBC/BSE3 Biochemický seminář 3 Zimní Čeština 2  
KBC/BSE4 Biochemický seminář 4 Letní Čeština 2  
KBC/BSE5 Biochemický seminář 5 Zimní Čeština 2  
KBC/BSE6 Biochemický seminář 6 Letní Čeština 2  
KBC/BTC Biotechnologie Letní Čeština 3  
KBC/BTCE Biotechnologie - exkurze Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/CGI Klonování a genové inženýrství Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/CPR Cvičení z proteomiky Zimní Čeština 4  
KBC/DPRB1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 3  
KBC/DPRB2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 5  
KBC/DPRB3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 15  
KBC/DPRB4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 24  
KBC/DPR1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština, Angličtina 8  
KBC/DPR2 Diplomová práce 2 Letní Čeština, Angličtina 9  
KBC/DPR3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština, Angličtina 15  
KBC/DPR4 Diplomová práce 4 Letní Čeština, Angličtina 24  
KBC/EMB Experimentální metody biochemie Zimní Čeština 7  
KBC/EMORR Exper. metody studia obr. reakce rostlin Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBC/ENZ Enzymologie Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/FOC Forenzní chemie Letní Čeština 3  
KBC/FYLAB Laboratorní cvičení z fytochemie Letní Čeština, Angličtina 4  
KBC/FYTCH Fytochemie Zimní Čeština, Angličtina 2  
KBC/GEMAP Genetické mapování a DNA markery Letní Čeština 2  
KBC/HIBC Historie biochemie Letní Čeština 3  
KBC/IMCH Imunochemie Letní Čeština 3  
KBC/KBC Klinická biochemie Zimní Čeština 7  
KBC/LABT Laboratorní technika Zimní Čeština 4  
KBC/LBP1 Letní biotechnologický projekt 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KBC/LBP2 Letní biotechnologický projekt 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KBC/MBC Cvičení z mikrobiologie Letní Čeština 4  
KBC/MBIO Cvičení z molekulární biologie Letní Čeština, Angličtina 7  
KBC/MBIOG Molekulární biologie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie Zimní Čeština 2  
KBC/MREG Metabolické regulace Letní Čeština 3  
KBC/OMET Obecný metabolismus Zimní Čeština 4  
KBC/OP Oborová praxe Letní Čeština 5  
KBC/OSBI1 Oborový seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 1  
KBC/OSBI2 Oborový seminář pro bioinformatiky 2 Letní Čeština 1  
KBC/OSE1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KBC/OSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština, Angličtina 1  
KBC/OSE3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
KBC/OSE4 Oborový seminář 4 Letní Čeština, Angličtina 2  
KBC/PGSA1 Primární metabolismus a reg. mechanismy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSBC Biochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSBM Biochemie pro molek. a bunečnou biologii Zimní a letní Čeština 15  
KBC/PGSB1 Experimentální biochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB2 Biochemie a fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB3 Molekulární genetika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB4 Geneticky modifikované organismy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB5 Proteomika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB6 Strukturní bioinformatika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB7 Xenobiochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB8 Chemie proteinů Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB9 Biochemie Zimní a letní Čeština 20  
KBC/PGSZZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KBC/PROT Proteomika Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/ROBC Rostlinná biochemie Letní Čeština 3  
KBC/SBI1 Seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI3 Seminář pro bioinformatiky 3 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI5 Seminář pro bioinformatiky 5 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI6 Seminář pro bioinformatiky 6 Letní Čeština 2  
KBC/SMEX Sekundární metabolity a xenobiochemie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBC/SRZBC Biochemie Zimní a letní Čeština 0  
KBC/UBCH Úvod do biochemie Zimní Čeština 2  
KBC/VBP Výživa a biochemie potravin Zimní Čeština 2  
KBC/ZAGE Základy genetiky Zimní Čeština 2  
KBC/ZBINF Základy bioinformatiky Letní Čeština, Angličtina 5  
KBC/ZCHV Základy chemických výpočtů Zimní Čeština 4  
KBC/ZPP Základy práce s PC Zimní Čeština 2  
KBF/UBCH Úvod do biologické chemie Zimní Čeština 5  
KEF/BBET Metoda sorpce plynu Zimní Čeština 3  
KEF/PGSFA Fyzikálně-chemické metody Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSPE Fyzikálně-chemické metody pro didakt. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KFC/BIN Bioinformatika a výpočetní biologie Letní Čeština 3  
KFC/DD Drug design - racionální návrh léčiv Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KFC/FC1 Fyzikální chemie 1 Letní Čeština 3  
KFC/KFCH Kapitoly z fyzikální chemie Letní Čeština 3  
KFC/MAMA Magnetismus materiálů Letní Čeština, Angličtina 2  
KFC/PEM Podniková ekonomie a management Letní Čeština 4  
KFC/PGSDD Drug design - racionální návrh léčiv Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KFC/PREZ Prezentace v chemických oborech Zimní a letní Čeština 3  
KFC/RTGM RTG metody studia materiálů Letní Čeština, Angličtina 2  
KFC/STBI Strukturální bioinformatika Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFC/ZZED Základy zpracování experimentálních dat Zimní Čeština 3  
LCH/KA011 Klinická biochemie Zimní Čeština 2  
LCH/KB Klinická biochemie Zimní Čeština 2  
LCH/KIA01 Klinická biochemie Zimní Čeština 1  
LCH/PA011 Klinická biochemie Zimní Čeština 2  
LCH/PKB11 Klinická biochemie Letní Čeština 2  
LCH/RA011 Biochemie Zimní Čeština 2  
LCH/SEB11 Klinická biochemie Zimní Čeština 2  
LCH/VAA11 Medical Chemistry Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VAA20 Biochemistry 2 Zimní Angličtina 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VAA62 Laboratory Diagnostics in Clinic. Pract. Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VAB20 Biochemistry 1 Letní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VA031 Clinical Biochemistry Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCA11 Lékařská chemie Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCA20 Biochemie 2 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCA41 Enzymologie v medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCA61 Tuková tkáň jako endokrinní orgán Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCA62 Laboratorní diagnostika v klinické praxi Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCB20 Biochemie 1 Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VCB51 Vybrané kapitoly z patobiochemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/VC071 Antioxidanty a volné radikály ve zdrav.. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZAA11 Medical Chemistry Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZAA21 Biochemistry 1 Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZAB21 Biochemistry 2 Letní Angličtina 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZUA11 Lékařská chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZUA21 Biochemie 1 Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZUA31 Chemoprevence zánětu gingivy a onemoc... Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LCH/ZUB21 Biochemie 2 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LRR/BNB Biologie nádorových buněk Letní Čeština 3  
LRR/CVPRO Cvičení z proteomiky Letní Čeština 3  
LRR/PRO Proteomika Letní Čeština 3  
LRR/SFPR Struktura a funkce proteinů Letní Čeština 2  
LRR/ZICH Základy imunochemie Letní Čeština 2  
OCH/BBS Biosyntéza a biomimetická syntéza Letní Čeština 3  
OCH/CHL Informační zdroje v chemických vědách Letní Čeština 3  
OCH/CHN2 Chemické názvosloví 2 Letní Čeština 2  
OCH/MMC Makromolekulární chemie Zimní Čeština 3  
OCH/MMCH Makromolekulární chemie Zimní Čeština 2  
OCH/OBS1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 2  
OCH/OBS2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 2  
OCH/OBS3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 2  
OCH/OBS4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 2  
OCH/OBS5 Oborový seminář 5 Zimní Čeština 2  
OCH/OBS6 Oborový seminář 6 Letní Čeština 2  
OCH/OCC Cvičení z organické chemie Zimní Čeština 5  
OCH/OC1 Organická chemie 1 Letní Čeština 3  
OCH/OCHBI Organická chemie Letní Čeština 3  
OCH/OSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
OCH/OSE3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 2  
OCH/OSE4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 1  
OCH/OSII Oborový seminář II Letní Čeština 1  
OCH/OSIII Oborový seminář III Zimní Čeština 2  
OCH/OSIV Oborový seminář IV Letní Čeština 1  
OCH/OS1 Oborový seminář 1 Zimní Čeština 2  
OCH/OS2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 2  
OCH/OS3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
OCH/OS4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 1  
OCH/OS5 Oborový seminář 5 Zimní Čeština 2  
OCH/OS6 Oborový seminář 6 Letní Čeština 2  
OCH/POCX Pokročilé laborat. cvičení z org. chemie Letní Čeština 6  
OCH/SOCHA Seminář z organické chemie Letní Čeština 2  
OCH/SZOCH Seminář ze základů organické chemie Zimní a letní Čeština 1  
OCH/ZOCH Základy organické chemie Letní Čeština 4