Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AFC/AOCSB Obecná a anorganická chemie Zimní Čeština 5  
AFC/OACB Obecná a anorganická chemie pro biology Zimní Čeština 4  
AFC/SAB Strukturní analýza biomakromolekul Letní Čeština 3  
BIO/KIA01 Kapitoly z buněčné biologie Zimní Čeština 2  
BIO/LBG Lékařská biologie a genetika Zimní Čeština 2  
BIO/RA011 Lékařská biologie Zimní Čeština 3  
BIO/VAA11 Biology Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/VAB11 Biology Letní Angličtina 13 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/VCA11 Biologie Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/VCB11 Biologie Letní Čeština 13 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/VCB41 Klinická biologie a molekulární medicína Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/ZAA11 Biology and Genetics Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/ZAB11 Biology and Genetics Letní Angličtina 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/ZUA11 Biologie a genetika Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BIO/ZUB11 Biologie a genetika Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
BOT/ABP Aplikovaná botanika a zoologie Zimní Čeština 3  
BOT/BRGMA Biotechnologie rostlin Letní Angličtina 7  
BOT/BRGMO Biotechnologie rostlin a GMO Zimní Čeština 3  
BOT/BST Biostatistika Zimní Čeština 4  
BOT/BSTSA Biostatistika Zimní Angličtina 7  
BOT/BSTSB Biostatistika Zimní Čeština 5  
BOT/CEBT Cvičení z ekologické botaniky v terénu Letní Čeština 5  
BOT/CSC Cvičení z biostatistiky na PC Zimní Čeština 3  
BOT/CTPX Botanická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
BOT/CVFSB Cvičení z fytocenologie v terénu Letní Čeština 6  
BOT/EABR Ekologie a aplik. biotechnologie rostlin Letní Čeština 2  
BOT/EKLO Ekologie lesa Letní Čeština 2  
BOT/EKLSB Ekologie lesa Letní Čeština 4  
BOT/EPIO Epidemiologie Zimní Čeština 2  
BOT/ETP Cvičení z ekologie v terénu Letní Čeština 2  
BOT/FKB Floristický kurz ČBS Letní Čeština 2  
BOT/FPP Fytopatologie pro pokročilé Zimní Čeština 4  
BOT/FTCSB Fytocenologie Zimní Čeština 4  
BOT/FYFA Fytofarmacie Zimní Čeština 4  
BOT/FYTEX Terénní fytopatologická exkurze Letní Čeština 4  
BOT/HYGO Hygiena Zimní Čeština 4  
BOT/KDP2 Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 Zimní Čeština 1  
BOT/KHYO Komunální hygiena Letní Čeština 3  
BOT/LER Léčivé rostliny Letní Čeština 4  
BOT/MOA Mikroskopie a obrazová analýza Zimní Čeština 3  
BOT/MOAC Mikroskopie a obrazová analýza - cvičení Zimní Čeština 3  
BOT/MYKEX Terénní mykologická exkurze Zimní Čeština 4  
BOT/OBBSB Obecná botanika Zimní Čeština 9  
BOT/OBMSB Obecná mikrobiologie Letní Čeština 3  
BOT/OBPX Obecná botanika Letní Čeština 5  
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
BOT/PAVSB Kvantitativní ekologie Letní Čeština 4  
BOT/PEDO Pedologie pro botaniky Letní Čeština 4  
BOT/PERSB Populační ekologie rostlin Letní Čeština 2  
BOT/PFP Praktická fytopatologie Letní Čeština 4  
BOT/PGSEX Technika explantátových kultur Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
BOT/PPR1 Praktikum pěstování rostlin 1 Zimní Čeština 2  
BOT/PPR2 Praktikum pěstování rostlin 2 Letní Čeština 2  
BOT/PRAP Pěstování pokusných rostlin 1 Zimní Čeština 4  
BOT/PRBP Pěstování pokusných rostlin 2 Letní Čeština 4  
BOT/PRSB Pěstované rostliny Letní Čeština 5  
BOT/PRX Pěstované rostliny Letní Čeština 4  
BOT/PVRSB Proměnlivost a evoluce rostlin Zimní Čeština 3  
BOT/PVRX Proměnlivost a evoluce rostlin Zimní Čeština 4  
BOT/SMAO Současná mikroskopie a analýza obrazu Letní Čeština 4  
BOT/SRO Šlechtění rostlin - část obecná Zimní Čeština 4  
BOT/SROA Šlechtění rostlin - část obecná Zimní Angličtina 6  
BOT/SRS Šlechtění rostlin - část speciální Zimní a letní Čeština 4  
BOT/SRSA Šlechtění rostlin - část speciální Letní Angličtina 7  
BOT/TEKSB Technika explantátových kultur Letní Čeština 4  
BOT/TPESB Terénní cvič. z popul. ekologie rostlin Letní Čeština 5  
BOT/VCRSB Vegetace ČR Letní Čeština 4  
BOT/VOV Věda o vegetaci Zimní Čeština 4  
BOT/VPAU Výběrové přednášky z botaniky 1 Letní Čeština 1  
BOT/VPBSB Výběrové přednášky z botaniky 2 Zimní Čeština 1  
BOT/ZMBO Základy mikrobiologie Zimní Čeština 5  
EKO/ADF1 Anglický dokumentární film 1 Zimní Angličtina 2  
EKO/BIOID Bioindikace Zimní Čeština 3  
EKO/BIOKR Biologická kresba Zimní Čeština 3  
EKO/CZ Cykly živin v terestrických ekosystémech Zimní Čeština 4  
EKO/DF Digitální fotografie pro biology Letní Čeština 2  
EKO/ETXE Ekotoxikologie Zimní Čeština 3  
EKO/ETXO Ekotoxikologie Zimní Čeština 3  
EKO/EVOP Evoluční psychologie Letní Čeština 4  
EKO/EZI Ekologie zdrojů Letní Čeština 4  
EKO/FV Funkční přístup ke studiu vegetace Letní Čeština 4  
EKO/FYTR Fytogeografie tropů Zimní Čeština 4  
EKO/HYCHE Hydrochemie Zimní Čeština 2  
EKO/MASO Masožravé rostliny Zimní Čeština 2  
EKO/MONO Monitoring Letní Čeština 2  
EKO/MT Managem. turismu v krajině a chrán. úz. Letní Čeština 3  
EKO/PGSMP Monitoring složek životního prostředí Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/REVE Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/REVIT Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 1  
EKO/RREO Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/TRBOT Tropická botanika Zimní Čeština 4  
EKO/TREKO Tropické ekosystémy a ekolog. koncepty Zimní Čeština 4  
EKO/TREX Tropická exkurze Zimní Čeština, Angličtina 8  
EKO/VYKO Využití a ochrana krajiny Zimní Čeština 3  
EKO/VYKV Vývoj krajiny a její využití Zimní Čeština 3  
KAT/EPID Základy epidemiologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/APANK Aplikovaná antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/APANS Aplikovaná antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/AVAN Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BBEZD Bezpečnost a ochrana zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BDANQ Developmental Anthropology Letní Čeština 3  
KAZ/BDEAP Dějiny antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/BIDM1 Biologie dítěte předškolního věku 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BIDM2 Biologie dítěte předškolního věku 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BIM1K Biologie dítěte předškolního věku 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BIM2K Biologie dítětě předškolního věku 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BKANA Anatomie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKAN2 Anatomie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BKBDA Biologie dítěte a adolescenta Letní Čeština 2  
KAZ/BKFAN Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFTP Fyziologie těhotenství a porodu Letní Čeština 3  
KAZ/BKFVY Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFYA Fyzická antropologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKFYQ Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFYV Fyziologie výživy Zimní Čeština 3  
KAZ/BKFY1 Fyziologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFY2 Fyziologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BKHPP Školní hygiena a první pomoc Zimní Čeština 2  
KAZ/BKMNS Medicína naléhavých stavů a katastrof Letní Čeština 3  
KAZ/BKPED Pediatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/BKPZ1 Prevence závislostí u dětí a dospívající Zimní Čeština 1  
KAZ/BKPZ2 Prevence závislostí u dětí a dospívající Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKVAN Vývojová antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BKVAQ Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKVYA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BKZAG Základy genetiky člověka Zimní Čeština 2  
KAZ/BKZ1Q Prevence závislostí u dětí a dospívající Letní Čeština 1  
KAZ/BKZ2Q Prevence závislostí u dětí a dospívající Zimní Čeština 3  
KAZ/BNPSQ Nutrition Physiology Zimní Čeština 2  
KAZ/BPANA Anatomie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPANT Antropometrická technika Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BPAN2 Anatomie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BPBCL Biologie člověka Zimní Čeština 3  
KAZ/BPBDA Biologie dítěte a adolescenta Letní Čeština 2  
KAZ/BPBIC Biologie člověka Zimní Čeština 4  
KAZ/BPFAN Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFTP Fyziologie těhotenství a porodu Zimní Čeština 3  
KAZ/BPFVY Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYA Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYQ Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYV Fyziologie výživy Zimní Čeština 3  
KAZ/BPFY1 Fyziologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFY2 Fyziologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BPHAQ Physical Anthropology Zimní Čeština 2  
KAZ/BPHPP Školní hygiena a první pomoc Zimní Čeština 2  
KAZ/BPMNS Medicína naléhavých stavů a katastrof Letní Čeština 3  
KAZ/BPOOQ Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Letní Čeština 2  
KAZ/BPPED Pediatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/BPPZ1 Prevence závislostí u dětí a dospívající Letní Čeština 1  
KAZ/BPPZ2 Prevence závislostí u dětí a dospívající Zimní Čeština 3  
KAZ/BPR1Q Prevention of Addiction Letní Čeština 1  
KAZ/BPR2Q Prevention of Addiction Zimní Čeština 3  
KAZ/BPVAN Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BPVAQ Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BPVYA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BPZAG Základy genetiky člověka Zimní Čeština 2  
KAZ/BPZ1Q Prevence závislostí u dětí a dosp. 1 Letní Čeština 1  
KAZ/BPZ2Q Prevence závislostí u dětí a dosp. 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/FYANZ Fyzická antropologie Zimní Čeština 4  
KAZ/FYTPK Fyziologie těhotenství a porodu (5) Zimní Čeština 4  
KAZ/FYTPS Fyziologie těhotenství a porodu (7) Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/FYZS1 Somatologie F1 Zimní Čeština 4  
KAZ/FYZS2 Somatologie F2 Letní Čeština 5  
KAZ/HPV Hygiena předškoního věku Zimní Čeština 2  
KAZ/HPVMK Hygiena předškolního věku Zimní Čeština 2  
KAZ/KAVAN Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 4  
KAZ/KBEZD Bezpečnost a ochrana zdraví Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/KFŽHQ Somatické a fyziologické charakteristiky Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/KMB1Q Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/KMB2Q Biologie a zdravověda dítěte 2 Letní Čeština 3  
KAZ/KMF1Q Fyziologie výživy a výživa dětí 1 Letní Čeština 1  
KAZ/KPF2Q Fyziologie výživy a výživa dětí 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/KSFYQ Somatické a fyziologické char. žáka Letní Angličtina 2  
KAZ/KUF1Q Fyziologie výživy a výživa dětí 1 Letní Čeština 1  
KAZ/KUF2Q Fyziologie výživy a výživa dětí 2 Letní Čeština 2  
KAZ/MBIAN Biologická antropologie s didaktikou Letní Čeština 5  
KAZ/MBIAQ Vývojová a fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/MB1Q Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/MB2Q Biologie dítěte a zdravověda 2 Letní Čeština 3  
KAZ/MEES Edukační somatologie Letní Čeština 4  
KAZ/MF1Q Fyziologie výživy a výživa dětí 1 Letní Čeština 1  
KAZ/MKSO1 Somatologie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/MKSO2 Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/MNSKK Medicína naléh. stavů a katastrof (3) Zimní Čeština 4  
KAZ/MNSKS Medicína naléhavých stavů a katastrof(6) Letní Čeština 3  
KAZ/MPBIA Biologická antropologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/MPSM1 Somatologie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/MPSM2 Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/MPSZP Speciální zdravotní propedeutika Zimní Čeština 5  
KAZ/NCAPQ Child Accident Prevention Zimní Čeština 1  
KAZ/NDBPQ Dangerous behaviour prevention Zimní Čeština 2  
KAZ/NFANQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKAPA Aplikovaná antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/NKFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKGEN Základy genetiky člověka Zimní Čeština 2  
KAZ/NKOBU Ochrana obyvatelstva za mimoř. událostí Zimní Čeština 2  
KAZ/NKSO1 Anatomie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKSO2 Fyziologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKVAQ Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKVF1 Fyzická antropologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/NKVF2 Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKVKS Vybrané kapitoly ze somatologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NPANP Pedagogická antropologie (1) Zimní a letní Čeština 1  
KAZ/NPFPQ Fyziologie těhotenství a porodu Letní Čeština 2  
KAZ/NPFYP Fyziologie těhotenství a porodu Zimní Čeština 1  
KAZ/NPNAQ Teorie náhlých poruch zdraví Letní Čeština 1  
KAZ/NPPCQ Physiology of pregnancy and childbirth Letní Čeština 2  
KAZ/NPPRI Prevence rizikového chování Zimní Čeština 1  
KAZ/NPPRZ Vliv práce na zdraví jedince Letní Čeština 1  
KAZ/NPPUD Prevence dětských úrazů Letní Čeština 1  
KAZ/NPPUQ Prevence dětských úrazů Zimní Čeština 1  
KAZ/NPRIQ Prevence rizikového chování Zimní Čeština 2  
KAZ/NPSOD Somatologie dětského věku Zimní Čeština 1  
KAZ/NPTNP Teorie náhlých poruch zdraví Letní Čeština 2  
KAZ/NSAPA Aplikovaná antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/NSGEN Základy genetiky člověka Zimní Čeština 2  
KAZ/NSOBU Ochrana obyvatelstva za mimoř. událostí Letní Čeština 2  
KAZ/NSSO1 Anatomie Zimní Čeština 2  
KAZ/NSSO2 Fyziologie Letní Čeština 2  
KAZ/NSVF1 Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NSVF2 Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NSVKS Vybrané kapitoly ze somatologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NTDHQ Theories of health disturbances Letní Čeština 1  
KAZ/NVANQ Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/PA Plastická anatomie Zimní Čeština 2  
KAZ/PDIAK Pediatrie Zimní Čeština 4  
KAZ/PDIAS Pediatrie Zimní Čeština 4  
KAZ/PEDIM Pediatrie Letní Čeština 2  
KAZ/PEDMK Pediatrie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/PEDSP Pediatrie Letní Čeština 3  
KAZ/PEDSZ Pediatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/PF2Q Fyziologie výživy a výživa dětí 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/POOQ Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Zimní Čeština 2  
KAZ/PRZP Praktikum zdravovědy Zimní Čeština 4  
KAZ/SFHQ Somatical and physiological character. Letní Angličtina 2  
KAZ/SFCHQ Somatické a fyziologické char. žáka Letní Angličtina 2  
KAZ/SFŽHQ Somatické a fyziologické charakteristiky Letní Čeština 2  
KAZ/UFV1Q Fyziologie výživy a výživa dětí 1 Letní Čeština 1  
KAZ/UFV2Q Fyziologie výživy a výživa dětí 2 Letní Čeština 2  
KAZ/UOOQ Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Zimní Čeština 2  
KAZ/VYAN1 Vývojová antropologie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/VYAN2 Vývojová antropologie 2 Letní Čeština 4  
KAZ/VYVA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/WMSOM Somatologie a somatopatologie Zimní a letní Čeština 8  
KAZ/WSOMP Somatologie a somatopatologie Zimní a letní Čeština 10  
KAZ/ZSPA1 Základy somatologie a somatopatologie 1 Zimní Čeština 4  
KBB/ZTOX Základy toxikologie Zimní Čeština 3  
KBC/ASDNA Analýza sekvencí DNA Zimní Čeština 2  
KBC/ATAN Analýza transkriptomu a anotace genů Zimní Čeština 2  
KBC/BAK Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 3  
KBC/BAKP Bakalářská práce 2 Letní Čeština 13  
KBC/BCH Základy biochemie Zimní Čeština 4  
KBC/BCHI Biochemické informace Letní Čeština 2  
KBC/BCHR Biochemie rostlin Letní Čeština 3  
KBC/BIME Biochemické metody Letní Čeština 4  
KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul Letní Čeština 3  
KBC/BSE3 Biochemický seminář 3 Zimní Čeština 2  
KBC/DPRB1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 3  
KBC/DPRB2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 5  
KBC/DPRB3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 15  
KBC/DPRB4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 24  
KBC/DPR1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština, Angličtina 8  
KBC/DPR2 Diplomová práce 2 Letní Čeština, Angličtina 9  
KBC/DPR3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština, Angličtina 15  
KBC/DPR4 Diplomová práce 4 Letní Čeština, Angličtina 24  
KBC/EMORR Exper. metody studia obr. reakce rostlin Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBC/LBP1 Letní biotechnologický projekt 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KBC/LBP2 Letní biotechnologický projekt 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KBC/MBC Cvičení z mikrobiologie Letní Čeština 4  
KBC/MBIO Cvičení z molekulární biologie Letní Čeština, Angličtina 7  
KBC/MBIOG Molekulární biologie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie Zimní Čeština 2  
KBC/MFYL Molekulární fylogenetika Letní Čeština 2  
KBC/MREG Metabolické regulace Letní Čeština 3  
KBC/OMET Obecný metabolismus Zimní Čeština 4  
KBC/OP Oborová praxe Letní Čeština 5  
KBC/OSBI1 Oborový seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 1  
KBC/OSBI2 Oborový seminář pro bioinformatiky 2 Letní Čeština 1  
KBC/PGSA1 Primární metabolismus a reg. mechanismy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSBC Biochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSBM Biochemie pro molek. a bunečnou biologii Zimní a letní Čeština 15  
KBC/PGSB1 Experimentální biochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB2 Biochemie a fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB3 Molekulární genetika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB4 Geneticky modifikované organismy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB5 Proteomika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB6 Strukturní bioinformatika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB7 Xenobiochemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/PGSB9 Biochemie Zimní a letní Čeština 20  
KBC/PGSZZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KBC/PROT Proteomika Letní Čeština, Angličtina 3  
KBC/ROBC Rostlinná biochemie Letní Čeština 3  
KBC/SBI1 Seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI3 Seminář pro bioinformatiky 3 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI5 Seminář pro bioinformatiky 5 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI6 Seminář pro bioinformatiky 6 Letní Čeština 2  
KBC/SMEX Sekundární metabolity a xenobiochemie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBC/SRZBC Biochemie Zimní a letní Čeština 0  
KBC/UBCH Úvod do biochemie Zimní Čeština 2  
KBC/VBP Výživa a biochemie potravin Zimní Čeština 2  
KBC/ZAGE Základy genetiky Zimní Čeština 2  
KBC/ZBINF Základy bioinformatiky Letní Čeština, Angličtina 5  
KBF/BBF1 Bakalářský seminář a práce 1 Zimní Čeština 5  
KBF/BBF2 Bakalářský seminář a práce 2 Letní Čeština 12  
KBF/BFB Biofyzika Zimní Čeština 4  
KBF/EM Elektronová mikroskopie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBF/EMFR Experimentální metody fyziologie rostlin Zimní Čeština 3  
KBF/FAFR Fyzikální aspekty fyziologie rostlin Zimní Čeština 4  
KBF/MBM Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt. Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBF/OBSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
KBF/OPVR Optické vlastnosti rostlin Zimní Čeština 4  
KBF/PEMFR Praktikum exp. metod fyziologie rostlin Letní Čeština 4  
KBF/PGSSR Stresy rostlin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSVR Volné radikály v biologii a biomedicíně Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/POS1 Pokročilý oborový seminář 1 Zimní Čeština 1  
KBF/POS3 Pokročilý oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
KBF/UBCH Úvod do biologické chemie Zimní Čeština 5  
KBF/VRB Volné radikály v biologii a biomedicíně Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFA/ODP1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFA/ODP2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFA/OP1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFC/BIN Bioinformatika a výpočetní biologie Letní Čeština 3  
KFC/DD Drug design - racionální návrh léčiv Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KFC/PGSDD Drug design - racionální návrh léčiv Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KFC/STBI Strukturální bioinformatika Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/CTP Geologická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KGE/GKAT Geologické katastrofy a biotické krize Letní Čeština 2  
KGE/ICHN Význam ichnofosilií Letní Čeština 2  
KGE/MPAL Mikropaleontologie Letní Čeština 4  
KGE/OBPA1 Paleontologie 1 Zimní Čeština 3  
KGE/OBPA2 Paleontologie 2 Letní Čeština 3  
KGE/OBP1 Paleontologie 1 Zimní Čeština 5  
KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie Letní Čeština 2  
KGE/VPCO Vývoj přírody v ČR Zimní Čeština 4  
KPK/BIOL Biologie pro fyzioterapeuty Zimní a letní Čeština 1  
KPK/BIPRO Biologická propedeutika Letní Čeština 1  
KPK/FAN Funkční anatomie Zimní a letní Čeština 4  
KPK/FASH Fyziologické aspekty sportovních her Zimní Čeština 1  
KPK/SOMD Somatodiagnostika Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/ACVG Cvičení v terénu z geologie a biologie Letní Čeština 4  
KPŘ/AKB1 Úvod do biologie I Zimní a letní Čeština 6  
KPŘ/AKB2 Úvod do biologie II Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/AKCVG Cvičení v terénu z geologie a biologie Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/AKOB Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština 5  
KPŘ/AKOZ Obecná zoologie a fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 5  
KPŘ/AKQ Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština 6  
KPŘ/AKZOL Zoologie bezobratlých Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/AKZOQ Zoologie bezobratlých Zimní a letní Čeština 5  
KPŘ/AKZQ Obecná zoologie a fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 6  
KPŘ/ANR Nižší rostliny Zimní Čeština 4  
KPŘ/ANRQ Nižší rostliny Zimní Čeština 5  
KPŘ/AOB Obecná botanika a fyziologie rostlin Letní Čeština 5  
KPŘ/AOBQ Obecná botanika a fyziologie rostlin Letní Čeština 6  
KPŘ/APDL Pedologie Zimní Čeština 2  
KPŘ/AUB1 Úvod do biologie I Zimní Čeština 6  
KPŘ/AUB2 Úvod do biologie II Letní Čeština 4  
KPŘ/BBTA Biologické termíny v angličtině Zimní Čeština 3  
KPŘ/BBTAC Biologické termíny v angličtině Zimní Čeština 1  
KPŘ/BBTAE Biologické termíny v angličtině Zimní Čeština 3  
KPŘ/BBTAP Biologické termíny v angličtině Zimní Čeština 2  
KPŘ/BCVGQ Cvičení v terénu z geologie a biologie Letní Čeština 2  
KPŘ/BCVIC Cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KPŘ/BENGC Environmentální geologie Zimní Čeština 1  
KPŘ/BENGP Environmentální geologie Zimní Čeština 1  
KPŘ/BGEO Geologie Zimní Čeština 5  
KPŘ/BGEOQ Environmentální geologie Zimní Čeština 4  
KPŘ/BGEQ Geologie Zimní Čeština 4  
KPŘ/BNIR Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BNIRC Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 2  
KPŘ/BNIRE Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BNIRP Nižší rostliny( Botanika II) Zimní Čeština 2  
KPŘ/BNIRQ Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BOBF Obecná botanika a základy fyz.rostlin Letní Čeština 5  
KPŘ/BOBFC Obecná bot. a základy fyz.rostlin Letní Čeština 2  
KPŘ/BOBFE Obecná botanika základy fyz.rostlin Letní Čeština 5  
KPŘ/BOBFP Obecná bot.a základy fyz.rostlin Letní Čeština 3  
KPŘ/BOBFQ Obecná botanika a fyziologie rostlin Letní Čeština 4  
KPŘ/BOBI Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KPŘ/BOBIC Obecná biologie Zimní Čeština 2  
KPŘ/BOBIP Obecná biologie Zimní Čeština 3  
KPŘ/BOBIQ Obecná biologie Zimní Čeština 4  
KPŘ/BOEBC Obecná a evoluční biologie Zimní Čeština 2  
KPŘ/BOEBE Obecná a evoluční biologie Zimní a letní Čeština 5  
KPŘ/BOEBP Obecná a evoluční biologie Zimní Čeština 3  
KPŘ/BOEBQ Obecná a evoluční biologie Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/BSERC Systém a ekologie rostlin I Zimní Čeština 2  
KPŘ/BSERP Systém a ekologie rostlin I Zimní Čeština 2  
KPŘ/BSEZC Systém a ekologie živočichů I Zimní Čeština 2  
KPŘ/BSEZP Systém a ekologie živočichů I Zimní Čeština 2  
KPŘ/BTPEN Terénní praktikum z entomologie Letní Čeština 2  
KPŘ/BTPEQ Terénní praktikum z entomologie Letní Čeština 2  
KPŘ/BTPGC Terénní praktikum z geologie Letní Čeština 2  
KPŘ/BTPGQ Geologické praktikum Letní Čeština 2  
KPŘ/BUGEC Úvod do genetiky Letní Čeština 1  
KPŘ/BUGEP Úvod do genetiky Letní Čeština 2  
KPŘ/BZOL Zoologie bezobratlých Zimní Čeština 4  
KPŘ/BZOLE Zoologie bezobratlých Zimní Čeština 4  
KPŘ/BZOLQ Zoologie bezobratlých Zimní Čeština 4  
KPŘ/BZOQ Systém a ekologie živočichů I Zimní Čeština 4  
KPŘ/KBOOT Botanická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KPŘ/KBOTQ Botanická cvičení v terénu Letní Čeština 2  
KPŘ/KBTA Biologické termíny v angličtině Zimní Čeština 3  
KPŘ/KCVT Cvičení v terénu Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/KCVTQ Cvičení v terénu z geologie a biologie Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/KOBF Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní Čeština 5  
KPŘ/KOBFQ Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/KOBI Obecná biologie Zimní a letní Čeština 5  
KPŘ/KOBIQ Obecná biologie Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/KTPG Terénní praktikum z geologie Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/KTPGQ Geologické praktikum Zimní a letní Čeština 1  
KPŘ/KUGE Úvod do genetiky Zimní a letní Čeština 3  
KPŘ/KUGEQ Úvod do genetiky Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/MAZV Aplikovaná zoologie pro vých.vzděl.čin. Zimní a letní Čeština 1  
KPŘ/MAZVQ Aplikovaná zoologie pro vých.vzděl.čin. Zimní a letní Čeština 1  
KPŘ/MEZE Zoologie pro edukaci a zoogeografie Zimní Čeština 1  
KPŘ/MKČQ Přehled geologie České rep. pro učitele Letní Čeština 1  
KPŘ/MPGE Přehled geologie České rep. pro učitele Letní Čeština 2  
KPŘ/MPGEQ Přehled geologie České rep. pro učitele Letní Čeština 1  
KPŘ/WGEOL Geologie Zimní Čeština 5  
KPŘ/WOBFP Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní Čeština 5  
KPŘ/WOBI Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KPŘ/WPMBI Pracovní metody v biologii Zimní a letní Čeština 3  
KPŘ/WSOM Somatologie Zimní Čeština 6  
KSA/BIAN1 Biologická antropologie 1 - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/BIAN2 Biologická antropologie 2 - KA Zimní a letní Čeština 3  
LRR/ARA Anatomie a rentgenová anatomie člověka Zimní Čeština 4  
LRR/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 6  
LRR/BMTSB Biochemické markery v taxonomii Zimní Čeština 4  
LRR/BNB Biologie nádorových buněk Letní Čeština 3  
LRR/BUBCV Cvičení z buněčné biologie Zimní Čeština 2  
LRR/BUCY Buněčný cyklus a apoptóza Zimní Čeština 3  
LRR/EEX Exkurze experimentální biologie Letní Čeština 3  
LRR/EFSF Ekofyziologie a stresová fyziol. rostlin Letní Čeština 4  
LRR/EMCH1 Experimentální metody chemie 1 Zimní Čeština 4  
LRR/EMCH2 Experimentální metody chemie 2 Letní Čeština 4  
LRR/EXBCV Cvičení z experimentální biologie Zimní Čeština 2  
LRR/EXKR Explantátové kultury rostlin Letní Čeština 4  
LRR/FZRSB Fyziologie rostlin Zimní a letní Čeština 4  
LRR/GENR Genomika rostlin Letní Čeština 2  
LRR/HTRP Hybridomové a rekombinantní technologie Zimní Čeština 1  
LRR/CHPB1 Chemie pro biology 1 Zimní Čeština 3  
LRR/IZVB Informační zdroje v biologii a medicíně Zimní Čeština 4  
LRR/KBF Klinická biofyzika Zimní a letní Čeština 4  
LRR/KHEM Klinická hematologie a transfuze Zimní a letní Čeština 2  
LRR/KIMU Klinická imunologie Zimní Čeština 3  
LRR/KLBI Klinická biochemie Zimní Čeština 3  
LRR/KLFAR Klinická farmakologie a interakce léčiv Zimní Čeština 3  
LRR/KLGE Klinická genetika a základy pediatrie Zimní a letní Čeština 3  
LRR/KLTOX Klinická toxikologie Zimní a letní Čeština 2  
LRR/LBIFC Cvičení z lékařské biofyziky Letní Čeština 3  
LRR/LMIK Lékařská mikrobiologie Zimní a letní Čeština 3  
LRR/LRAD Lék. radiobiologie a intenzívní medicína Zimní a letní Čeština 2  
LRR/MBRO1 Molekulární biologie rostlin 1 Zimní Čeština 2  
LRR/MBRO2 Molekulární biologie rostlin 2 Letní Čeština 2  
LRR/MBR1 Molekulární biologie rostlin 1 Zimní Čeština 3  
LRR/MBR2 Molekulární biologie rostlin 2 Letní Čeština 3  
LRR/MBT Principy a aplikace mol. biotechnologie Zimní Čeština 3  
LRR/MFPSB Molekulární fyziologie Letní Čeština 3  
LRR/MIKAN Mikrofotografie a analýza obrazu v biol. Zimní Čeština 4  
LRR/MOON Molekulární onkologie Zimní Čeština 3  
LRR/MOPA Molekulární patologie Zimní a letní Čeština 3  
LRR/MV Minerální výživa Letní Čeština 3  
LRR/MVA Minerální výživa rostlin Letní Angličtina 5  
LRR/OBFO Obecná botanika a fyziologie rostlin Zimní Čeština 7  
LRR/OBSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
LRR/OBSE3 Oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
LRR/OBSE4 Oborový seminář 4 Letní Čeština 1  
LRR/OPR Oborová praxe Letní Čeština 3  
LRR/ORGZP Organizace zdravotní péče Letní Čeština 2  
LRR/PFYZ Patofyziologie Zimní Čeština 3  
LRR/POSE3 Pokročilý oborový seminář 3 Zimní Čeština 1  
LRR/POS1 Pokročilý oborový seminář 1 Zimní Čeština 1  
LRR/POS2 Pokročilý oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
LRR/PRPO První pomoc Zimní a letní Čeština 1  
LRR/RNMRT Radiobiologie, NMR Letní Čeština 3  
LRR/SFPR Struktura a funkce proteinů Letní Čeština 2  
LRR/SFR Speciální fyziologie rostlin Zimní Čeština 2  
LRR/SFRZ Speciální fyziologie rostlin Zimní Čeština 3  
LRR/SFRZA Fyziologie rostlin Zimní a letní Angličtina 6  
LRR/SCHLR Šlechtění rostlin Zimní Čeština 2  
LRR/STL Steroidní látky Letní Čeština 2  
LRR/VORF Významné osobnosti rostlinné fyziologie Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LRR/ZI Základy imunologie Zimní Čeština 2  
LRR/ZICH Základy imunochemie Letní Čeština 2  
LRR/ZNMRS Základy NMR spektroskopie Letní Čeština 3  
LRR/ZRJ Základy řízení jakosti Letní Čeština 1  
NAN/KA011 Anatomie Zimní Čeština 4  
NAN/KIA01 Funkční anatomie pohybového systému I Zimní Čeština 0  
NAN/KIB01 Funkční anatomie pohybového systému II Letní Čeština 5  
NAN/OA011 Anatomie Zimní Čeština 4  
NAN/PA011 Anatomie Zimní Čeština 3  
NAN/PKA11 Anatomie Zimní Čeština 4  
NAN/RA011 Anatomie I Zimní Čeština 0  
NAN/RA021 Funkční morfologie pohybové periferie Zimní Čeština 2  
NAN/STA21 Klinická anatomie hlavy a krku Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VAA13 Anatomy 1 Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VAA14 Anatomy - Dissection Course 1 Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VAB13 Anatomy 2 Letní Angličtina 13 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VAB14 Anatomy - Dissection Course 2 Letní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VAB21 Clinical and Topographical Anatomy Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VCA13 Normální anatomie 1 Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VCA14 Normální anatomie - pitevní blok 1 Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VCB13 Normální anatomie 2 Letní Čeština 13 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VCB14 Normální anatomie - pitevní blok 2 Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/VCB21 Klinická a topografická anatomie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/ZAA11 Anatomy Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/ZAA32 Normal Anatomy of the Head and Neck Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/ZAB11 Anatomy Letní Angličtina 13 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/ZUA11 Anatomie Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/ZUB11 Anatomie Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OCH/BB Buněčná biologie Zimní Čeština 3  
OCH/CMB Cvičení z molekulární biologie Letní Čeština 3  
OCH/MBM Molekulární biologie v medicíně Zimní Čeština 2  
OPD/A Anatomie Letní Čeština 1  
OPD/RKA10 Anatomie zobrazovacích metod Zimní Čeština 0  
OPD/RKB10 Anatomie zobrazovacích metod Letní Čeština 6  
OPT/A Anatomie Letní Čeština 1  
PAT/KB011 Patologie Letní Čeština 2  
PAT/KIA01 Patologie hybného systému Zimní Čeština 3  
PAT/OB011 Patologie Letní Čeština 3  
PAT/P Patologie Zimní Čeština 2  
PAT/PA011 Patologie Zimní Čeština 2  
PAT/PKA11 Patologie Zimní Čeština 2  
PAT/RB012 Patologie Letní Čeština 3  
PAT/RDB01 Patologie Letní Čeština 2  
PAT/RKB01 Patologie Letní Čeština 2  
PAT/VAA11 Pathology Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VAB11 Pathology Letní Angličtina 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VAB31 Molecular Pathology Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VAB41 Methodical Fundamentals of Pathology Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VCA11 Patologie Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VCA51 Epigenetika nádorových onemocnění Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VCB11 Patologie Letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VCB31 Molekulární patologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VCB41 Metodické základy patologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/VC021 Klinicko-patologické semináře Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/ZAA22 Pathology - Oral Pathology Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/ZAB11 Pathology Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/ZUA22 Patologie - orální patologie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/ZUA31 Vybrané kapitoly z orální patologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PAT/ZUB12 Patologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ZOO/ADHY Analýza dat v hydrobiologii Zimní a letní Čeština 3  
ZOO/ANP1 Antropologie 1 Zimní Čeština 4  
ZOO/ANP2 Antropologie 2 Letní Čeština 4  
ZOO/BVZO Biologie vodních živočichů Letní Čeština 3  
ZOO/CTP Zoologická cvičení v terénu Letní Čeština 3  
ZOO/EBEP1 Evoluční a behaviorální ekologie ptáků Zimní Čeština 3  
ZOO/ETOCV Cvičení z etologie Letní Čeština 2  
ZOO/ETOPR Etologie Zimní Čeština 1  
ZOO/ETOSB Etologie Letní Čeština 3  
ZOO/EZI Ekologie živočichů Zimní Čeština 3  
ZOO/INEKO Invazní ekologie Letní Čeština 2  
ZOO/KPAND Kurz praktické analýzy dat Zimní Čeština 2  
ZOO/KTORN Kurz terénní ornitologie Zimní a letní Čeština 3  
ZOO/OBZO Obecná zoologie Letní Čeština 5  
ZOO/PGSE2 Systematická entomologie pro obor Ekol. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
ZOO/PGSSE Systematická entomologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
ZOO/PREZ Prezentace v biologických oborech Letní Čeština 3  
ZOO/SBMOT Systém a biologie motýlů Letní Čeština 2  
ZOO/SFRO Struktura a funkce říčního ekosystému Zimní Čeština 4  
ZOO/SFRSB Struktura a funkce říčního ekosystému Zimní Čeština 5  
ZOO/SMBZ Srovnávací morfologie a an. bezobratlých Letní Čeština 2  
ZOO/TREE Současné trendy v ekologii a ev. biolog. Zimní Angličtina 2  
ZOO/UEK Úvod do ekologie Zimní Čeština 3  
ZOO/VEX Exkurze z vertebratologie Zimní Čeština 3