Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/BST Biostatistika Zimní Čeština 4  
BOT/BSTSA Biostatistika Zimní Angličtina 7  
BOT/BSTSB Biostatistika Zimní Čeština 5  
BOT/CEBT Cvičení z ekologické botaniky v terénu Letní Čeština 5  
BOT/CVFSB Cvičení z fytocenologie v terénu Letní Čeština 6  
BOT/EKLO Ekologie lesa Letní Čeština 2  
BOT/EKLSB Ekologie lesa Letní Čeština 4  
BOT/ETP Cvičení z ekologie v terénu Letní Čeština 2  
BOT/FKB Floristický kurz ČBS Letní Čeština 2  
BOT/FTCSB Fytocenologie Zimní Čeština 4  
BOT/KDP2 Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 Zimní Čeština 1  
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
BOT/PAVSB Kvantitativní ekologie Letní Čeština 4  
BOT/PEDO Pedologie pro botaniky Letní Čeština 4  
BOT/PERSB Populační ekologie rostlin Letní Čeština 2  
BOT/TPESB Terénní cvič. z popul. ekologie rostlin Letní Čeština 5  
BOT/VCRSB Vegetace ČR Letní Čeština 4  
BOT/VOV Věda o vegetaci Zimní Čeština 4  
BOT/VPAU Výběrové přednášky z botaniky 1 Letní Čeština 1  
BOT/VPBSB Výběrové přednášky z botaniky 2 Zimní Čeština 1  
EKO/BICR Biotopy ČR Zimní Čeština 2  
EKO/BIOID Bioindikace Zimní Čeština 3  
EKO/CZ Cykly živin v terestrických ekosystémech Zimní Čeština 4  
EKO/DF Digitální fotografie pro biology Letní Čeština 2  
EKO/DZPP Didaktika ochrany ŽP Zimní Čeština 2  
EKO/EKPO Ekologie populací Zimní Čeština, Angličtina 3  
EKO/EKPOK Ekologie populací v krajinném měřítku Zimní Čeština 4  
EKO/EKPOP Ekologie populací Zimní Čeština 4  
EKO/EO Ekologie obnovy Zimní Čeština 4  
EKO/ERKR Ekosystém říční krajiny Letní Čeština 3  
EKO/ESE Ekologie společenstev a ekosystémů Letní Čeština, Angličtina 4  
EKO/ETXE Ekotoxikologie Zimní Čeština 3  
EKO/ETXO Ekotoxikologie Zimní Čeština 3  
EKO/EZI Ekologie zdrojů Letní Čeština 4  
EKO/FV Funkční přístup ke studiu vegetace Letní Čeština 4  
EKO/GISO Geografické informační systémy Zimní Čeština 2  
EKO/HHGO Hydrologie Zimní Čeština 3  
EKO/HHGSB Hydrologie Zimní Čeština 2  
EKO/HOEK Ekologie horských ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/HYCHE Hydrochemie Zimní Čeština 2  
EKO/KEEK Krajinná ekologie Zimní Čeština, Angličtina 4  
EKO/KEKO Krajinná ekologie Zimní Čeština 5  
EKO/KEKOX Krajinná ekologie Zimní Čeština 2  
EKO/KPLI Krajinné plánování I Zimní Čeština 3  
EKO/KPLII Krajinné plánování II Letní Čeština 4  
EKO/KPLO Krajinné plánování Zimní Čeština 5  
EKO/KPLO1 Krajinné plánování 1 Zimní Čeština 2  
EKO/KPLO2 Krajinné plánování 2 Letní Čeština 3  
EKO/KPS Krajinotvorná politika státu Zimní a letní Čeština 2  
EKO/MAB Makroekologie a biodiverzita Letní Čeština 4  
EKO/MONO Monitoring Letní Čeština 2  
EKO/MT Managem. turismu v krajině a chrán. úz. Letní Čeština 3  
EKO/NESO Ekologie společenstev a ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/NESP Ekologie společenstev a ekosystémů Zimní Čeština 2  
EKO/OD Ochrana diverzity Letní Čeština 3  
EKO/OPLE Ochrana a péče o lesní ekosystémy Letní Čeština 4  
EKO/PGSAR Analýza biologických dat v R Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSCR Analýza časových řad v ekologii Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSEP Ekologie populací Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSEZ Ekologie živočichů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSME Makroekologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSMP Monitoring složek životního prostředí Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSSE Ekologie společenstev a ekosystémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSZH Teorie životních historií Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
EKO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
EKO/PGSZ1 Teorie životních historií pro zoologii Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
EKO/PGSZ2 Ekologie populací pro zoologii Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
EKO/PTPO Průmysl, technologie a ŽP Letní Čeština 5  
EKO/REVE Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/REVIT Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 1  
EKO/RREO Revitalizace vodních ekosystémů Zimní Čeština 3  
EKO/SRZEO Ekologie a ochrana životního prostředí Zimní a letní Čeština 0  
EKO/SRZOK Ochrana a tvorba krajiny Zimní a letní Čeština 0  
EKO/TECV3 Terénní cvičení z biologie 3 Letní Čeština 4  
EKO/TEEK Terestrické ekosystémy Zimní Čeština 4  
EKO/VECHR Velkoplošná chráněná území Letní Čeština, Angličtina 3  
EKO/VHKR Vodní hospodářství krajiny Zimní Čeština 4  
EKO/VKE Velké krajinné ekosystémy Letní Čeština 1  
EKO/VSUO Vodní hospodářství Zimní Čeština 2  
EKO/XKEKO Krajinná ekologie Zimní Čeština 3  
EKO/XZACH Základy chemie Zimní Čeština 3  
EKO/YKEKO Krajinná ekologie Zimní Čeština 3  
EKO/YZACH Základy chemie Zimní Čeština 3  
EKO/ZAEK Základy ekologie Letní Čeština, Angličtina 4  
EKO/ZACH Základy chemie Zimní Čeština 2  
EKO/ZEE Základy ekologie Letní Čeština 5  
EKO/ZEK Základy ekologie Letní Čeština 2  
EKO/ZEMA Základy ekologické matematiky Zimní Čeština 3  
EKO/ZZE Základy ekologie Letní Čeština 3  
EKO/ZZEA Základy ekologie Zimní Angličtina 5  
KGE/PFPR Přírodní faktory podmiňující rozvoj Zimní Čeština 4  
KGG/URK Udržitelný rozvoj krajiny a urban sprawl Zimní a letní Čeština 2  
KGI/GISLZ GIT v lesnictví a zemědělství Letní Čeština 5  
KGI/PREU Prakt. řešení environm. úloh pomocí GIT Zimní Čeština 3  
KPK/EKOL Ekologie člověka Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/AKCHU Chráněná území v ČR a ve světě Zimní a letní Čeština 3  
KPŘ/ANR Nižší rostliny Zimní Čeština 4  
KPŘ/ANRQ Nižší rostliny Zimní Čeština 5  
KPŘ/BNIR Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BNIRC Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 2  
KPŘ/BNIRE Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BNIRP Nižší rostliny( Botanika II) Zimní Čeština 2  
KPŘ/BNIRQ Nižší rostliny (Botanika II) Zimní Čeština 4  
KPŘ/BSERC Systém a ekologie rostlin I Zimní Čeština 2  
KPŘ/BSERP Systém a ekologie rostlin I Zimní Čeština 2  
KRL/BEST Bezpečnostní standardy a legislativa Zimní a letní Čeština 2  
KRL/BSTL Bezpečnostní standardy a legislativa Zimní a letní Čeština 3  
LBF/VCB31 Lékařská přístrojová technika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MRS/EKOL Základy obecné ekologie Zimní Čeština 6  
MRS/OPK Ochrana přírody a krajiny Zimní Čeština 6  
MRS/ZP Úvod do životního prostředí Zimní Čeština 4  
PCH/ZM Základy meditace Zimní Čeština 3  
ZOO/ADHY Analýza dat v hydrobiologii Zimní a letní Čeština 3  
ZOO/ETOCV Cvičení z etologie Letní Čeština 2  
ZOO/ETOPR Etologie Zimní Čeština 1  
ZOO/ETOSB Etologie Letní Čeština 3  
ZOO/INEKO Invazní ekologie Letní Čeština 2  
ZOO/KTORN Kurz terénní ornitologie Zimní a letní Čeština 3  
ZOO/SFRO Struktura a funkce říčního ekosystému Zimní Čeština 4  
ZOO/SFRSB Struktura a funkce říčního ekosystému Zimní Čeština 5