Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AFC/AOCSB Obecná a anorganická chemie Zimní Čeština 5  
AFC/CHA Chemie Letní Čeština 2  
KBC/BIME Biochemické metody Letní Čeština 4  
KBC/PROT Proteomika Letní Čeština, Angličtina 3  
KBF/BBF1 Bakalářský seminář a práce 1 Zimní Čeština 5  
KBF/BBF2 Bakalářský seminář a práce 2 Letní Čeština 12  
KBF/BFB Biofyzika Zimní Čeština 4  
KBF/BIOM Biomechanika Letní Čeština 4  
KBF/BNKI Biof. nukleových kys. a jejich interakcí Zimní Čeština 3  
KBF/BVS Vibrační spektroskopie Letní Čeština 3  
KBF/EMBCH Experimentální metody biochemie Letní Čeština 3  
KBF/EMFR Experimentální metody fyziologie rostlin Zimní Čeština 3  
KBF/FAFR Fyzikální aspekty fyziologie rostlin Zimní Čeština 4  
KBF/FVNK Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin Zimní Čeština 3  
KBF/HRS Hlas, řeč, sluch Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBF/MBM Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt. Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBF/MKRSA Mikroskopie a rentgenová strukt. analýza Zimní Čeština 4  
KBF/MOLBI Molekulární biofyzika Letní Čeština 3  
KBF/MRSA Mikroskopie a rentgenová strukt. analýza Zimní Čeština 3  
KBF/OBSE2 Oborový seminář 2 Letní Čeština 1  
KBF/OPVR Optické vlastnosti rostlin Zimní Čeština 4  
KBF/OSP2 Optické spektroskopie 2 Letní Čeština 5  
KBF/PGSBH Biomechanika hlasu Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSBM Molekulární biologie mutagenů Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSHR Vědy o hlasu, řeči a sluchu Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSMB Molekulární biofyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSNK Struktura,vlastn. a funkce nukl. kyselin Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PSM Praktikum ze spektroskopických metod Letní Čeština 4  
KBF/RSP Rezonanční spektroskopie Zimní Čeština 5  
KBF/SBIO1 Seminář z biofyziky 1 Letní Čeština 5  
KBF/SRZMB Molekulární biofyzika Zimní a letní Čeština 0  
KBF/STBM Struktura a funkce biomakromolekul Letní Čeština 3  
KBF/TSSP Použití teorie symetrie ve spektroskopii Letní Čeština 3  
KBF/TZSP Teoretické základy spektroskopií Letní Čeština 4  
KBF/UBCH Úvod do biologické chemie Zimní Čeština 5  
KEF/ACAI Amplitudová a časová analýza impulsů Zimní Čeština 3  
KEF/ANAM Atomové a jaderné analytické metody Letní Čeština 3  
KEF/APEL Aplikovaná elektronika Letní Čeština 3  
KEF/APN Aplikované nanotechnologie Letní Čeština 3  
KEF/APNA1 Aplikované nanotechnologie 1 Letní Čeština 3  
KEF/APNA2 Aplikované nanotechnologie 2 Zimní Čeština 3  
KEF/BAPN Aplikované nanotechnologie Letní Čeština 3  
KEF/BAT Úvodní týdenní soustředění Zimní Čeština 2  
KEF/BBET Metoda sorpce plynu Zimní Čeština 3  
KEF/BDP Diplomový projekt Zimní a letní Čeština 25  
KEF/BDS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 5  
KEF/BEMN Experiment. metody studia nanomateriálů Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/BFS Fyzikální seminář Zimní Čeština 3  
KEF/BFY Biologická fyzika Zimní Čeština 2  
KEF/BLP1 Laboratorní praxe 1 Zimní Čeština 9  
KEF/BLP2 Laboratorní praxe 2 Letní Čeština 10  
KEF/BLP3 Laboratorní praxe 3 Zimní Čeština 10  
KEF/BNMT Nanometrologie Zimní Čeština 3  
KEF/BTSI2 Teorie signálů a informace 2 Letní Čeština 3  
KEF/BTS1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština 3  
KEF/ČMSA1 Číslicové měřicí systémy 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/ČMSA2 Číslicové měřicí systémy 2 Zimní Čeština 3  
KEF/ČMSA3 Číslicové měřicí systémy 3 Letní Čeština 3  
KEF/ČMSA4 Číslicové měřicí systémy 4 Zimní Čeština 3  
KEF/DLPIZ Dozimetrie a legisl. pracovišť s ion. z. Letní Čeština 2  
KEF/EL Elektronika Zimní Čeština 3  
KEF/ELMEA Elektronická měření Zimní Čeština 3  
KEF/ELN Elektronika Zimní Čeština 3  
KEF/ELOA Elektrotechnické obvody Zimní Čeština 3  
KEF/EM Elektronická měření Zimní Čeština 3  
KEF/EMG Elektřina a magnetismus Letní Čeština 8  
KEF/EMGU Elektřina a magnetismus Zimní Čeština 8  
KEF/ETM1 Experimentální techn. a měř. metody 1 Letní Čeština 4  
KEF/FPOV Fyzika povrchů Zimní Čeština 3  
KEF/FP2 Fyzikální praktikum (el. a mag.) Zimní Čeština 3  
KEF/FYCH1 Fyzika 1 Zimní Čeština 4  
KEF/FZN Fyzikální základy nanotechnologií Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/IKEF Integrovaný kurs experimentální fyziky Zimní Čeština 4  
KEF/INF2 Informatika 2 Letní Čeština 2  
KEF/KRPV1 Kresba v kontextu přírodních věd 1 Zimní Čeština 2  
KEF/KRPV2 Kresba v kontextu přírodních věd 2 Zimní Čeština 2  
KEF/LBF Lékařská biofyzika Letní Čeština 4  
KEF/LMET Legální metrologie Letní Čeština 2  
KEF/MBS Mössbauerova spektroskopie Zimní Čeština, Angličtina, Ruština 3  
KEF/MKMT Mikrokontrolery v měřicí technice Letní Čeština 2  
KEF/MMM Moderní mikroskopické metody Letní Čeština 3  
KEF/NANPR Praktikum nanotechnologie Zimní Čeština 3  
KEF/NMAG Nanomagnetismus Letní Čeština, Angličtina 2  
KEF/NMT Nanometrologie Zimní Čeština 3  
KEF/NPR Nanotechnologické praktikum Letní Čeština 3  
KEF/OMET Obecná metrologie Zimní Čeština 2  
KEF/PCMS Pokročilé číslicové měřicí systémy Zimní Čeština 3  
KEF/PDEU Praktické dovednosti v elektrotechnice Zimní Čeština 1  
KEF/PEL Praktikum z elektroniky Letní Čeština 3  
KEF/PELMA Praktikum z elektronických měření Letní Čeština 3  
KEF/PEM Praktikum z el. měření Letní Čeština 2  
KEF/PET1 Prakt. z exp. techniky a měř.metod I Letní Čeština 4  
KEF/PGSEM Teorie a praxe elektronové mikroskopie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSFA Fyzikálně-chemické metody Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSFV Fyzika a její využ. v některých oborech Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KEF/PGSIT Aplikace prostředků ICT ve výuce fyziky Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KEF/PGSMI Moderní mikroskopické metody pro didakt. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KEF/PGSMM Moderní mikroskopické metody Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSPE Fyzikálně-chemické metody pro didakt. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KEF/PGSPF Přístrojová fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSSO Mikroskopie skenující sondou a její apl. Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGST1 Teorie signálů a informace I. Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGST2 Teorie signálů a informace II. Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PGSVI Virtuální instrumentace Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KEF/PREZ Prezentace ve fyzikálních oborech Letní Čeština 3  
KEF/PRFN1 Přístrojová fyzika pro nanotechnologie 1 Zimní Čeština 2  
KEF/PRFN2 Přístrojová fyzika pro nanotechnologie 2 Letní Čeština 3  
KEF/PRNAN Praktikum nanotechnologie Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/PSE Průmyslové senzory Letní Čeština 2  
KEF/REF Rozptylové experimenty ve fyzice Zimní Čeština 3  
KEF/RSŠF Repetitorium středoškolské fyziky Zimní Čeština 3  
KEF/SMET Speciální metrologie Letní Čeština 3  
KEF/TEMEX Teorie měření a experimentu Zimní Čeština 3  
KEF/TSII1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/TSI1 Teorie signálů a informace 1 Zimní Čeština 4  
KEF/TSI2 Teorie signálů a informace 2 Letní Čeština 6  
KEF/UVMP1 Umění a věda - minulost a přítomnost 1 Zimní Čeština 2  
KEF/UVMP2 Umění a věda - minulost a přítomnost 2 Letní Čeština 2  
KEF/VIEX Virtuální instrumentace v experimentech Zimní Čeština 3  
KEF/VIJF Virtuální instrumentace v experimentech Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEF/VKOF1 Vědecká kresba a objekt v kontextu fyz.1 Zimní Čeština 3  
KEF/VKOF2 Vědecká kresba a objekt 2 Letní Čeština 3  
KEF/VPSF Vybrané problémy současné fyziky Zimní Čeština 4  
KEF/VSAM Vývoj spektrometrických aplik. a modulů Zimní Čeština 3  
KEF/ZANAN Základy nanotechnologií Zimní Čeština 3  
KEF/ZANA1 Základy nanotechnologií 1 Zimní Čeština 2  
KEF/ZN1 Základy nanotechnologií 1 Zimní Čeština 2  
KEF/ZTZ Zobrazovací technika ve zdravotnictví Zimní Čeština 1  
KMI/PGSKK Kvantová kryptografie pro informatiky Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KPK/ABFYZ Aplikovaná biofyzika Letní Čeština 1  
KPK/BFYZF Biofyzika Zimní Čeština 3  
KPK/BIOF Biofyzika pro TVaS Zimní a letní Čeština 1  
LBF/KA011 Lékařská biofyzika Zimní Čeština 4  
LBF/KB021 Výzkum v ošetřovatelství ve zdrav. Letní Čeština 1  
LBF/KIA01 Klinická biofyzika Zimní Čeština 1  
LBF/OA011 Lékařská biofyzika Zimní Čeština 2  
LBF/RA011 Lékařská biofyzika I Zimní Čeština 0  
LBF/RDA02 Fyzika Zimní Čeština 2  
LBF/RDA03 Biofyzika Zimní Čeština 2  
LBF/RDB11 Základy metodol. věd. práce, statistika Letní Čeština 2  
LBF/RKA02 Fyzika Zimní Čeština 2  
LBF/RKA03 Biofyzika Zimní Čeština 2  
LBF/VAA11 Medical Biophysics, Biometrics and Comp. Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VA021 Clinical Biophysics Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB31 Lékařská přístrojová technika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VC041 Klinická biofyzika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZAB11 Medical Biophysics Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZAB21 Software Equipment in Dental Office Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZUA11 Lékařská biofyzika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/RB011 Anatomie II Letní Čeština 7  
OPD/RDA10 Anatomie zobrazovacích metod Zimní Čeština 0  
OPD/RDB10 Anatomie zobrazovacích metod Letní Čeština 5  
OPT/ANIZ Optika anizotropních prostředí Letní Čeština 3  
OPT/APLA Aplikace laserů Letní Čeština 4  
OPT/ATO Atomová optika Letní Čeština 5  
OPT/CAD CAD v optice a jemné mechanice Letní Čeština 3  
OPT/DDO Digitální difraktivní optika Zimní Čeština 4  
OPT/DDP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 10  
OPT/DDP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 14  
OPT/DDP3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 14  
OPT/DH Digitální holografie Zimní Čeština 3  
OPT/DS1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 1  
OPT/FL Vybrané kapitoly z fyziky oscilátorů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/FO Fyziologická optika Zimní Čeština 3  
OPT/FPL Fyzika pevných látek Letní Čeština 4  
OPT/FZF Fyzikální základy fotoniky Letní Čeština 5  
OPT/IO Integrovaná optika Zimní a letní Čeština 4  
OPT/IRUV Optické materiály pro IR a UV Letní Čeština 3  
OPT/IZL Fyzika laserů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KA Konstrukční analýza a syntéza op. syst. Zimní Čeština 4  
OPT/KFT Kvantová fyzika Zimní Čeština 7  
OPT/KKZI1 Kvantová komunik. a zprac. informace 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KKZI2 Kvantová komunik. a zprac. informace 2 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KK3 Kvantová komunik. a zprac. informace 3 Zimní Čeština 2  
OPT/KOKT Koncepční otázky kvantové teorie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KOMK1 Koherentní optická měření a komunikace 1 Zimní Čeština 2  
OPT/KP2 Konstrukce přístrojů 2 Letní Čeština 5  
OPT/KTI Kvantová teorie informace Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/KV Kmity a vlny Zimní Čeština 3  
OPT/MAKK Mod. aspekty klasické teor. koherence Zimní Čeština 3  
OPT/MHOS Měření a hodnocení optických soustav Zimní Čeština 4  
OPT/OA Optika atmosféry a kamufláž IR cílů Letní Čeština 3  
OPT/OK Optika krystalů Letní Čeština 3  
OPT/OM Optická měření Letní Čeština 6  
OPT/OMFN2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 7  
OPT/OMFN3 Diplomová práce 3 Zimní Čeština 7  
OPT/OMFN4 Diplomová práce 4 Letní Čeština 7  
OPT/OMM Optické měřicí metody Letní Čeština 7  
OPT/OPKOM Optické komunikace Zimní Čeština 4  
OPT/OPM Kvantová optomechanika Zimní Čeština 4  
OPT/OPZ Optické zobrazení Letní Čeština 5  
OPT/ORV Optické vlnovody a rezonátory Zimní Čeština 3  
OPT/OS2 Optické systémy 2 Letní Čeština 4  
OPT/OT Optická tomografie Zimní Čeština 3  
OPT/PGSFD Feynmanovy diagramy, Feyn.dráh. integrál Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFF Filozof. otázky fyziky a fyz.vzdělávání Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFO Fourierovská optika a holografie Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSFS Fyzikální systémy s redukovanou dimenzí Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSIZ Interakce záření a látky Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKA Kvantové aspekty měření Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
OPT/PGSKE Kvantová elektrodynamika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKF Kvantová a statistická fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKK Kvant. komunikace a zpracování informace Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKO Krystaly v optoelektronice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSKP Kvantová teorie pole Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSOT Optika tenkých vrstev Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPA Teorie pevných látek - pro aplik. fyziku Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
OPT/PGSPL Teorie pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPS Fyzika kvantových provázaných stavů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSPT Poruchová teorie, teorie S matice Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSSO Kvantová a statistická optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSTO Teorie otevřených systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSVO Vlnová a fotonová optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PGSVP Základy vědecké práce Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
OPT/PNV Přístroje nočního vidění Letní Čeština 4  
OPT/PO Optika Letní Čeština 8  
OPT/QAM Kvantové aspekty měření Zimní Čeština 3  
OPT/QE1 Kvantová elektrodynamika 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/QE2 Kvantová elektrodynamika 2 Letní Čeština 4  
OPT/QS1 Koherenční a statistická optika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/QS2A Kvantová optika Zimní Čeština 6  
OPT/RMF Rovnice matematické fyziky Zimní Čeština 5  
OPT/SRZPO Digitálni a přístrojová optika Zimní a letní Čeština 0  
OPT/SYN Nelineární dynamika, chaos a synergetika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/TSF Termodynamika a statistická fyzika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OPT/VK Vědecká komunikace Zimní Čeština 1  
OPT/VKRMF Vybrané kapitoly z rovnic matem. fyziky Zimní Čeština 6  
OPT/VPO1X Vlnová a paprsková optika 1 Zimní Čeština 5  
OPT/VPO2X Vlnová a paprsková optika 2 Letní Čeština 5  
SLO/ASS Astronomie Sluneční soustavy Letní Čeština 4  
SLO/BENF Experimentální metody nanofotoniky Zimní Čeština 3  
SLO/BFN Fyzika nanostruktur Zimní Čeština 3  
SLO/BFN1 Fotonické nanostruktury 1 Zimní Čeština 3  
SLO/BFN2 Fotonické nanostruktury 2 Letní Čeština 3  
SLO/BNNE Nanofotonika a nanoelektronika Letní Čeština 3  
SLO/BOVN Optické vlastnosti nanostruktur Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/BPFN Příprava a charakterizace fot. nanostr. Letní Čeština 3  
SLO/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 8  
SLO/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 8  
SLO/BSNF Seminář z nanofotoniky Zimní Čeština 3  
SLO/BS1 Bakalářský seminář 1 Zimní Čeština 6  
SLO/BS2 Bakalářský seminář 2 Letní Čeština 6  
SLO/BZDF Zdroje a detektory pro nanofotoniku Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/DES Detekce světla Zimní Čeština 3  
SLO/DFCVK Detektory ve fyz. částic - vybr. kap. Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/DIPA1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 3  
SLO/DIPA2 Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 3  
SLO/DIPA3 Diplomový seminář 3 Letní Čeština 3  
SLO/DIZFC Detektory ioniz. zář. a ve fyzice částic Letní Čeština 4  
SLO/DS Detekce světla Zimní Čeština 3  
SLO/EFVE Úvod do exp. fyziky vysokých energií Zimní Čeština 3  
SLO/ELNO Experiment. laserová a nelineární optika Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/ENF Experimentální metody nanofotoniky Zimní Čeština 3  
SLO/ETM2 Exp. technika a měřicí metody 2 Zimní Čeština 6  
SLO/ETM3 Exp. technika a měřicí metody 3 Letní Čeština 4  
SLO/EXKO Experimentální kosmologie Zimní Čeština 3  
SLO/EXLNO Exp. laserová a nelineární optika Zimní Čeština 4  
SLO/EXTM2 Experimentální techn. a měř. metody 2 Zimní Čeština 6  
SLO/EXTM3 Experimentální techn. a měř. metody 3 Letní Čeština 6  
SLO/FN1 Fotonické nanostruktury 1 Zimní Čeština 3  
SLO/FPL Fyzika pevných látek Zimní Čeština 5  
SLO/FTB Fyzikální teorie barev Zimní Čeština, Angličtina 2  
SLO/FUSZ Fyzika urychlovačů a synchrotr. záření Letní Čeština, Angličtina 3  
SLO/FVE Fyzika vysokých energií Zimní Čeština 5  
SLO/IZA Interakce záření s atomy Letní Čeština 3  
SLO/JA Jaderná astrofyzika Zimní Čeština 3  
SLO/JAS Jaderná astrofyzika Zimní Čeština 3  
SLO/KM Kvantová mechanika Zimní Čeština 7  
SLO/KNAF Kvantová a nelineár. aplikovaná fotonika Zimní Čeština 3  
SLO/KSZDT Kosmické záření a jeho detekční techniky Zimní Čeština 3  
SLO/KTP Kvantová teorie pole Letní Čeština, Angličtina 5  
SLO/KZDT Kosmické záření a jeho detekční techniky Zimní Čeština 3  
SLO/LNX Základy Linuxu Zimní Čeština 2  
SLO/LTP1 Laserové technologie v praxi 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/LTP2 Laserové technologie v praxi 2 Zimní Čeština 5  
SLO/LX Základy Linuxu Zimní Čeština 3  
SLO/MNZS Metody návrhu zobrazovacích soustav Zimní Čeština 6  
SLO/MVOP Materiály pro výrobu optických prvků Letní Čeština 3  
SLO/NMF1 Numerické metody pro fyziky 1 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/NMF2 Numerické metody pro fyziky 2 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/OEF Optika pro experimentální fyziky Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/OESYS Optoelektronické systémy Zimní Čeština 4  
SLO/OEXM Optické experimentální metody Letní Čeština 3  
SLO/OPT Optika pro experimentální fyziky Zimní Čeština 5  
SLO/OPTPR Praktikum z optiky pro experim. fyziky Letní Čeština 3  
SLO/OPVPL Optické vlastnosti pevných látek Letní Čeština 4  
SLO/OS Optické senzory Zimní Čeština 3  
SLO/OSYS Optoelektronické systémy Zimní Čeština 4  
SLO/OS3D Optické 3D senzory Zimní Čeština 3  
SLO/OVPL Optické vlastnosti pevných látek Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/PA1 Přístroje pro astronomii 1 Zimní Čeština 3  
SLO/PA2 Přístroje pro astronomii 2 Letní Čeština 5  
SLO/PET2 Prakt. z exp. tech. a měř. metody 2 Zimní Čeština 4  
SLO/PEXT2 Prakt. z exp. tech. a měř. metody 2 Zimní Čeština 3  
SLO/PGSAF Astročásticová fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSAM Aplikovaná metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSAP Apl. nelineární optika a laser. dynamika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSCF Částicová fyzika - vybrané kapitoly Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSDA Laserová dopplerovská anemometrie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSDC Difrakce v částicové fyzice Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
SLO/PGSDP Diagnostika nízkoteplotního plazmatu Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSEK Experimentální kosmologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSEX Teorie měření a experimentu Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSHI Holografie a holograf. interferometrie Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSCH Charakterizace tenkých vrstev Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSKM Lekce kvantové mechaniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
SLO/PGSKZ Kosmické záření - vybrané kapitoly Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSLZ Laserové zpracování materiálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSMO Materiály pro optiku Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSMS Moderní optické systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSOT Optika tenkých vrstev Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSPS Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSQO Kvantová optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSRM Rovnice matematické fyziky Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSSF Speciální funkce Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSSP Stochastické procesy Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSVO Vlnová optika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSVP Variační počet Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PGSZR Koherenční zrnitost a její využití Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
SLO/PIF Praktikum z informatické fyziky Letní Čeština 4  
SLO/PL Fyzika pevných látek Zimní Čeština 5  
SLO/PLS Pulsní laserové systémy Letní Čeština 2  
SLO/PLT Programování laboratorní techniky Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/PMVE Počítač. metody fyziky vysokých energií Letní Čeština 3  
SLO/PPA1 Praktikum pozorovací astronomie 1 Letní Čeština 5  
SLO/PPA2 Praktikum pozorovací astronomie 2 Zimní Čeština 5  
SLO/PROG1 Programování a numerické metody Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/PROG2 Programování v jazyce C pro fyziky Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/RKM Relativistická kvantová mechanika Zimní Čeština, Angličtina 5  
SLO/SAF1 Seminář oboru aplikovaná fyzika 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
SLO/SAF2 Seminář oboru aplikovaná fyzika 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
SLO/SAF3 Seminář oboru aplikovaná fyzika 3 Zimní Čeština, Angličtina 2  
SLO/SAF4 Seminář oboru aplikovaná fyzika 4 Letní Čeština, Angličtina 2  
SLO/SFVE Statistika ve fyzice vysokých energií Zimní Čeština 3  
SLO/SMF1 Proseminář z matematiky pro fyziky 1 Zimní Čeština 1  
SLO/SMF2 Proseminář z matematiky pro fyziky 2 Letní Čeština 1  
SLO/SMPF1 Seminář z matematiky pro PFYZ 1 Zimní Čeština 2  
SLO/SMPF2 Seminář z matematiky pro PFYZ 2 Letní Čeština 2  
SLO/SSF Seminář ze subjaderné fyziky Letní Čeština 3  
SLO/TSFN Termodynamika a statistická fyzika Letní Čeština 5  
SLO/TV Optika tenkých vrstev Zimní Čeština 3  
SLO/TVP Optika tenkých vrstev v technické praxi Zimní Čeština 3  
SLO/TVY Tenké vrstvy Zimní Čeština 4  
SLO/UAA Úvod do astronomie a astrofyziky Zimní Čeština 4  
SLO/UFM Úvod do fyzikálních měření Zimní Čeština 2  
SLO/UKM Úvod do kvantové mechaniky Zimní Čeština 4  
SLO/UMEC Úvod do standard. modelu element. částic Zimní Čeština 3  
SLO/UMT1 Úvod do moderních technologií 1 Letní Čeština 4  
SLO/UMT2 Úvod do moderních technologií 2 Zimní Čeština 3  
SLO/UPROG Úvod do programování Zimní Čeština 3  
SLO/USMEC Úvod do standard. modelu element. částic Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/UVMT1 Úvod do moderních technologií 1 Letní Čeština 3  
SLO/UVMT2 Úvod do moderních technologií 2 Zimní Čeština 3  
SLO/VOP Výroba optických prvků Zimní Čeština 4  
SLO/VOPTM Vybrané optické topografické metody Zimní Čeština 2  
SLO/VOTM Vybrané optické topografické metody Letní Čeština 3  
SLO/VPAL Vědecké a průmyslové aplikace laserů Zimní Čeština, Angličtina 2  
SLO/ZANM1 Základy nauky o materiálu 1 Zimní Čeština 4  
SLO/ZANM2 Základy nauky o materiálu 2 Letní Čeština 4  
SLO/ZF1 Základy fotoniky 1 Letní Čeština 3  
SLO/ZF2 Základy fotoniky 2 Zimní Čeština 3  
SLO/ZJMK Základy jemnomechanické konstrukce Zimní Čeština 5  
SLO/ZKI Základy kvantové informatiky Letní Čeština 5  
SLO/ZNM1 Základy nauky o materiálu 1 Zimní Čeština 3  
SLO/ZNM2 Základy nauky o materiálu 2 Letní Čeština 3