Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AFC/KOC Kapitoly z obecné chemie Zimní Čeština 3  
KAA/CAT3 Počítačem podporovaný překlad 3 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAA/IT01 Informační technologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KAA/IT02 Informační technologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
KAA/TRC1 Počítačem podporovaný překlad 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAA/TRC2 Počítačem podporovaný překlad 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KAA/1H04 Information Technology 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAA/2T02 CAT pro překladatele Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KAJ/BCOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/BCOMQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/BNC ICT - Britský národní korpus Zimní a letní Čeština 1  
KAJ/COMPU Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ECOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KAJ/ICTEQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/KBCOQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KCOM Výpočetní technika pro angličtináře Zimní Čeština 1  
KAJ/KICTQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 3  
KBC/OSBI1 Oborový seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 1  
KBC/OSBI2 Oborový seminář pro bioinformatiky 2 Letní Čeština 1  
KBC/PGSB6 Strukturní bioinformatika Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBC/SBI1 Seminář pro bioinformatiky 1 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI5 Seminář pro bioinformatiky 5 Zimní Čeština 2  
KBC/SBI6 Seminář pro bioinformatiky 6 Letní Čeština 2  
KBC/ZPP Základy práce s PC Zimní Čeština 2  
KEF/INF2 Informatika 2 Letní Čeština 2  
KEF/MATEM Matem. software v přírodovědných oborech Zimní a letní Čeština 4  
KFC/DD Drug design - racionální návrh léčiv Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KFC/STBI Strukturální bioinformatika Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/ALG1 Algebra 1 Letní Čeština 5  
KMI/ALS3 Algoritmy a složitost 3 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/AZO Analýza a zpracování obrazu Letní Čeština 5  
KMI/BEPS Bezpečnost počítačových sítí Letní Čeština 4  
KMI/DB Databáze Letní Čeština 2  
KMI/DBT1 Databázové technologie 1 Letní Čeština 3  
KMI/DBT2 Databázové technologie 2 Zimní Čeština 3  
KMI/DISY4 Informační systémy Letní Čeština 3  
KMI/DI1AV Didaktika informatiky 1 Zimní Čeština 2  
KMI/DI2AV Didaktika informatiky 2 Letní Čeština 4  
KMI/FJ Formální jazyky a automaty Letní Čeština 6  
KMI/FJAA Formální jazyky a automaty Letní Čeština 6  
KMI/FJAI Formální jazyky a automaty Letní Čeština 6  
KMI/INFP1 Informatická propedeutika 1 Zimní Čeština 4  
KMI/INFP2 Informatická propedeutika 2 Zimní Čeština 4  
KMI/ISAI Informační systémy Letní Čeština 4  
KMI/KKD Kryptografie a komprese dat Letní Čeština 5  
KMI/LKFP Lambda kalkul a funkcionál. programování Zimní Čeština 5  
KMI/MRAV Metody řešení úloh z informatiky Zimní Čeština 3  
KMI/MUSY Multimediální systémy Zimní Čeština 4  
KMI/NVS Nástroje pro vývoj softwaru Zimní Čeština 3  
KMI/OPRA Odborná praxe Zimní Čeština 5  
KMI/OS1 Operační systémy 1 Letní Čeština 5  
KMI/OS2 Operační systémy 2 Zimní Čeština 5  
KMI/PAPR2 Paradigmata programování 2 Letní Čeština 5  
KMI/PARA Paralelní programování Letní Čeština 5  
KMI/PDS Paralelní a distribuované systémy Zimní Čeština 5  
KMI/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 5  
KMI/PGSAP Algoritmické problémy v ad hoc sítích Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSFA Fuzzy logika pro obor aplikovaná matem. Zimní a letní Čeština, Angličtina 15  
KMI/PGSFL Fuzzy logika Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSFM Fuzzy množiny a jejich aplikace Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSFP Funkcionální programování Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSKK Kvantová kryptografie pro informatiky Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSLP Logické programování Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSRD Teorie relačních databází Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/PGSTM Teorie modelů Zimní a letní Čeština, Angličtina 12  
KMI/POS Počítačové sítě Zimní Čeština 5  
KMI/PPG Pokročilá počítačová grafika Zimní a letní Čeština 5  
KMI/PPI1 Pedagogická praxe z informatiky 1 Letní Čeština 3  
KMI/PPI2 Pedagogická praxe z informatiky 2 Zimní Čeština 3  
KMI/PPOG Pokročilá počítačová grafika Zimní Čeština 5  
KMI/PP3 Paradigmata programování 3 Zimní a letní Čeština 5  
KMI/PRAS Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5  
KMI/PROS1 Projektový seminář 1 Zimní Čeština 1  
KMI/PROS2 Projektový seminář 2 Letní Čeština 1  
KMI/PRST Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 6  
KMI/PRS1 Pedagogická praxe z informatiky 1 Letní Čeština 2  
KMI/PRS2 Pedagogická praxe z informatiky 2 Zimní Čeština 2  
KMI/PVM Programování v MATLABu Letní Čeština 2  
KMI/ROP1 Ročníkový projekt 1 Zimní Čeština 4  
KMI/ROP2 Ročníkový projekt 2 Letní Čeština 4  
KMI/SBI2 Seminář pro bioinformatiky 2 Zimní a letní Čeština 2  
KMI/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 1  
KMI/SOS Soudobé operační systémy Zimní Čeština 4  
KMI/SUAV Software pro učitele Zimní Čeština 4  
KMI/SV1AV Software pro výuku 1 Zimní Čeština 3  
KMI/SV2AV Software pro výuku 2 Zimní Čeština 3  
KMI/TS1AV Tvorba softwaru pro výuku 1 Zimní Čeština 3  
KMI/TS2AV Tvorba softwaru pro výuku 2 Letní Čeština 3  
KMI/UDI Úvod do informatiky Zimní Čeština 6  
KMI/UDIT Úvod do informačních technologií Zimní Čeština 4  
KMI/UINT Úvod do informačních technologií Zimní Čeština 5  
KMI/UNIX Unixové systémy a shell Letní Čeština 4  
KMI/UP1 Úvod do programování 1 Zimní Čeština 2  
KMI/UP2 Úvod do programování 2 Letní Čeština 2  
KMI/UP3CP Úvod do programování 3 (C++) Zimní Čeština 2  
KMI/UP3J Úvod do programování 3 (Java) Zimní Čeština 2  
KMI/UP4CP Úvod do programování 4 (C++) Letní Čeština 2  
KMI/UP4J Úvod do programování 4 (Java) Letní Čeština 2  
KMI/URO Uživatelská rozhraní Letní Čeština 2  
KMI/UVT Úvod do výpočetní techniky Zimní Čeština 3  
KMI/VPI Vybrané partie z informatiky Letní Čeština 4  
KMI/YBP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 6  
KMI/YDATA Databázové systémy Zimní Čeština 9  
KMI/YOS Operační systémy Zimní Čeština 9  
KMI/YPS1 Projektový seminář 1 Zimní Čeština 5  
KMI/YPS2 Projektový seminář 2 Letní Čeština 5  
KMI/YSBP Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 5  
KMI/YUDI Úvod do informatiky Zimní Čeština 9  
KMI/YUDIT Úvod do informačních technologií Zimní Čeština 9  
KMI/YUP1 Úvod do programování 1 Zimní Čeština 5  
KMI/YUP2 Úvod do programování 2 Letní Čeština 5  
KMI/ZP1 Základy programování 1 Zimní Čeština 3  
KMI/ZP2 Základy programování 2 Letní Čeština 3  
KMI/ZP3CP Základy programování 3 (C++) Zimní Čeština 3  
KMI/ZP3JV Základy programování 3 (Java) Zimní Čeština 3  
KMI/ZP4CP Základy programování 4 (C++) Letní Čeština 3  
KMI/ZP4JV Základy programování 4 (Java) Letní Čeština 3  
KMI/ZSW Základní software Zimní Čeština 3  
KMI/ZVT Základy výpočetní techniky Zimní Čeština 2  
KMT/ALGOB Algoritmizace Letní Čeština 3  
KMT/ALPVQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/BKALG Algoritmizace Letní Čeština 2  
KMT/IMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/IMA1Q Matematika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/IMA2 Matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/KALGQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/KIMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KIMA2 Matematika 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KIM1Q Matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/MAPM Program MAPLE ve výuce mat. analýzy Letní Čeština 2  
KTE/AITEQ Information Technologies in Education Zimní Angličtina 2  
KTE/BINT Informační technologie Zimní Čeština 2  
KTE/B2INF Úvod do informačních technologií Letní Čeština 2  
KTE/GPCAD Grafické programy - CAD Zimní Čeština 2  
KTE/HSK Hardwarová a softwarová konfigurace PC Zimní Čeština 3  
KTE/HSKQ Hardwarová a softwarová konfigurace PC Zimní Čeština 3  
KTE/ICD1 Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KTE/ICD1Q Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KTE/ICTEQ ICT in Education Zimní Čeština 3  
KTE/IHSK Hardwarová a softwarová konfigurace PC Zimní Čeština 3  
KTE/IITV Informační technologie ve vzdělávání Zimní Čeština 4  
KTE/IKT Informační a komunikační technologie Letní Čeština 2  
KTE/IKTVQ Inform. a komun. techn. ve vzdělávání Zimní Čeština 3  
KTE/INFT Informační technologie Zimní Čeština 5  
KTE/IPP1 Praktikum z programování 1 Zimní Čeština 4  
KTE/IPP1Q Praktikum z programování 1 Zimní Čeština 4  
KTE/ISZZ Informační výchova Zimní Čeština 0  
KTE/ITEQ Informační technologie Zimní Čeština 2  
KTE/ITG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/ITV Informační technologie Zimní Čeština 4  
KTE/ITVQ Informační technologie Zimní Čeština 4  
KTE/IUIV Úvod do studia informační výchovy Zimní Čeština 2  
KTE/KBINT Informační technologie Zimní Čeština 2  
KTE/KIITV Informační technologie ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 4  
KTE/KIKTQ Informační a komunikační technologie Zimní Čeština 3  
KTE/KISZZ Informační výchova Zimní Čeština 0  
KTE/KITEQ Informační technologie Zimní Čeština 2  
KTE/KITV Informační technologie Zimní Čeština 4  
KTE/KITVQ Informační technologie Zimní Čeština 4  
KTE/KIUIV Úvod do studia informační výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KPITQ Informační a komunikační technologie Letní Čeština 2  
KTE/KUTIQ Úvod do informačních technologií Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KUTVQ Informační technologie ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 5  
KTE/K2INF Úvod do informačních technologií Letní Čeština 2  
KTE/NAITE Information Technologies in Education Zimní Angličtina 2  
KTE/NKINF Informační technologie Zimní a letní Čeština 2  
KTE/OPIT Praktikum z informačních technologií Zimní Čeština 3  
KTE/PITQ Informační a komunikační technologie Letní Čeština 2  
KTE/RPIT Praktikum informačních technologií Zimní Čeština 4  
KTE/TG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/TGQ Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/UINTQ Úvod do informačních technologií Letní Čeština 2  
KTE/UTVQ Informační technologie ve vzdělávání Zimní Čeština 5  
KTE/WKISW Informační systém školy, webová prez. Zimní Čeština 8  
KTE/WVIW Základní principy vyhledávání informací - Čeština 12  
KTE/WVIW1 Základní principy vyhledávání inform. 1 - Čeština 4  
KTE/WVIW2 Základní principy vyhledávání inform. 2 - Čeština 4  
KTE/WVIW3 Základní principy vyhledávání inform. 3 - Čeština 4  
LBF/KB021 Výzkum v ošetřovatelství ve zdrav. Letní Čeština 1  
LBF/KB031 Zdravotnická informatika Letní Čeština 2  
LBF/KB041 Přístrojová technika v ošetřovatelství Letní Čeština 2  
LBF/KIA02 Informatika Zimní Čeština 1  
LBF/KIA21 Metodologie výzkumu a biostatistika 1 Zimní Čeština 0  
LBF/KIB21 Metodologie výzkumu a biostatistika 2 Letní Čeština 4  
LBF/MA051 Využití počítače Zimní Čeština 0  
LBF/MB051 Využití počítače Letní Čeština 8  
LBF/MB251 Informační systémy ve zdravotní péči Letní Čeština 7  
LBF/OA021 Výzkum v ošetřov. ve zdravotnictví Zimní Čeština 2  
LBF/OB031 Zdravotnická informatika Letní Čeština 1  
LBF/OB041 Přístrojová technika v ošetřovatelství Letní Čeština 1  
LBF/RA021 Lékařská informatika I Zimní Čeština 0  
LBF/RA031 Základy lék. přístroj. tech. a biostat. Zimní Čeština 2  
LBF/RB021 Lékařská informatika II Letní Čeština 2  
LBF/RB042 Lékařská přístrojová technika Letní Čeština 2  
LBF/RDB04 Radiologické přístroje 1 Letní Čeština 2  
LBF/RDB11 Základy metodol. věd. práce, statistika Letní Čeština 2  
LBF/RD051 Výpočetní tech. a lék. informatika Zimní Čeština 3  
LBF/RKB04 Radiologické přístroje 1 Letní Čeština 2  
LBF/RKB11 Základy metodol. věd. práce, statistika Zimní Čeština 2  
LBF/VAA11 Medical Biophysics, Biometrics and Comp. Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VAB11 Medical Biophysics, Biometrics and Comp. Letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VA021 Clinical Biophysics Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA21 Základy lék. přístroj. tech. a biostat. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdrav. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB31 Lékařská přístrojová technika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB41 Aplikační software pro lékařskou praxi Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VC051 Výpočetní tech. a lék. informatika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZAB21 Software Equipment in Dental Office Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zub. lékaře Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NAN/RA011 Anatomie I Zimní Čeština 0  
OPT/KTI Kvantová teorie informace Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SLO/PMVE Počítač. metody fyziky vysokých energií Letní Čeština 3