Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KGE/TERC2 Terénní cvičení z geologie 2 Letní Čeština 4  
KGE/UUGF Úvod do užité geofyziky Zimní Čeština 3  
KGE/ZSGE Strukturní geologie Letní Čeština 3